Spojte se s námi

Maďarsko

Lídři Evropského parlamentu odsuzují nedávná rasistická prohlášení premiéra Orbána

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Prohlášení Konference předsedů: "My, lídři a politické skupiny Evropského parlamentu důrazně odsuzujeme nedávné rasistické prohlášení premiéra Orbana, že nechtěl být "lidmi smíšené rasy". Tato nepřijatelná prohlášení jasně porušují naše hodnoty, protože jsou zakotveny ve Smlouvách EU a nemají v našich společnostech místo. Rovněž nás mrzí, že premiér Orbán nadále obhajoval tato nepřijatelná prohlášení při jiných příležitostech. Všechny formy rasismu a diskriminace je třeba jednoznačně odsoudit a řešit na všech úrovních.

"Vyzýváme Radu a Komisi, aby toto prohlášení okamžitě odsoudily. Evropský parlament opakuje svou výzvu Radě, aby vydala svá doporučení Maďarsku v rámci článku 7 Smlouvy o Evropské unii. To zahrnuje řešení jakéhokoli nového vývoje, který by mohl ovlivnit právní stát a demokracii, jakož i určení, zda existuje riziko vážného porušení článku 2 ze strany Maďarska. Připomínáme Radě, že všechny členské státy jsou povinny spolupracovat na ukončení jakýchkoli útoků na hodnoty stanovené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) Žádáme, aby byla tato otázka zařazena na pořad jednání příštího zasedání vedoucích představitelů Evropské rady.

"Žádáme Komisi, aby upřednostnila probíhající řízení o nesplnění povinnosti proti Maďarsku za porušení pravidel EU zakazujících rasismus a diskriminaci. Měla by také plně využívat dostupné nástroje k nápravě porušování hodnot, jak je zakotveno v článku 2. Jsme také rádi, že Komise rozhodla aktivovat nařízení o podmíněnosti právního státu pro Maďarsko. Další kroky v tomto ohledu očekáváme po druhém dopise ze dne 20. června. Vyzýváme Komisi, aby zastavila schvalování maďarského národního plánu v rámci nástroje na obnovu a přizpůsobení, dokud nebude jsou splněna kritéria.

"Chceme zdůraznit, že nenávistné projevy, rasismus a diskriminace nejsou v naší společnosti povoleny. Naléháme na další kroky EU na úrovni EU a ze strany vlád EU, včetně proti rostoucí normalizaci rasismu a xenofobie. Dále zdůrazňujeme potřebu monitorování mechanismus a mechanismus odpovědnosti k zajištění účinného uplatňování protirasistické politiky a legislativy EU.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending