Spojte se s námi

Rozpočet EU

Poslanci jsou připraveni obrátit se na Komisi u soudu za to, že nechrání rozpočet EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Parlament je připraven podniknout právní kroky, pokud by Komise dále oddálila uplatňování rozpočtového mechanismu podmíněnosti na podporu právního státu, Plenární zasedání  KONT  LIBE.

V usnesení přijatém ve čtvrtek (25. března) 529 hlasy pro, 148 proti a 10 členů se zdrželo hlasování, poslanci připomínají, že nedodržování zásad právního státu ze strany členských států může ovlivnit integritu rozpočtu EU. Varují Evropskou komisi, že pokud neplní své povinnosti vyplývající z právně závazného nařízení o podmíněnosti a nepřijme veškerá vhodná opatření k ochraně finančních zájmů EU a hodnoty„Parlament to bude považovat za nečinnost“ a předloží Komisi žalobu k soudu Článek 265 SFEU.

Poslanci trvají na existujícím Pravidla o právním státu musí být použito a „nemůže podléhat přijetí pokynů“, krok, který Komise v současné době připravuje. Pokud Komise považuje tyto pokyny za nezbytné, dnešní usnesení požaduje, aby byly připraveny do 1. června 2021 a před jejich přijetím by měl být konzultován Parlament. Poslanci znovu zdůrazňují význam okamžitého uplatnění mechanismu právního státu, zejména s ohledem na jeho možné důsledky pro nadcházející vyplácení NextGenerationEU fond obnovy.

Inzerát

Pozadí

Usnesení, o kterém dnes hlasovali poslanci, je závěrem diskuse se konalo na předchozím plenárním zasedání, kde poslanci připomněli Komisi, že mechanismus podmíněnosti právního státu je v platnosti již od 1. ledna 2021.

Téměř všichni řečníci v této rozpravě zopakovali, že nařízení je právně závazné - bez ohledu na postoj přijatý Evropskou komisí Evropská rada, která nemá žádný právní účinek, a to navzdory probíhajícím soudním řízením před Soudním dvorem Evropské unie, která nemají žádný odkladný účinek. Mechanismus podmíněnosti právního státu je nový nástroj určený k ochraně finančních prostředků EU před zneužitím vládami EU, u nichž se zjistí, že nerespektovaly zásadu právního státu.

Inzerát

Více informací 

Rozpočet EU

Léto 2021 Ekonomická prognóza: Znovuotevření obnovy paliv

Zveřejněno

on

Předpovídá se, že evropská ekonomika oživí rychleji, než se původně očekávalo, protože aktivita v prvním čtvrtletí roku předčila očekávání a zlepšená zdravotní situace vedla k rychlejšímu uvolnění omezení pandemické kontroly ve druhém čtvrtletí, Související dokumenty

Rychlejší hospodářský růst, jak se ekonomiky znovu otevírají, a ukazatele sentimentu se rozjasňují

Podle prozatímní ekonomické prognózy z léta 2021 má ekonomika EU a eurozóny letos expandovat o 4.8% a v roce 4.5 o 2022%. Ve srovnání s předchozí jarní prognózou je tempo růstu pro rok 2021 výrazně vyšší v EU (+0.6 pb.) a eurozóně (+0.5 pb.), zatímco pro rok 2022 je v obou oblastech o něco vyšší (+0.1 pb.). Předpokládá se, že reálný HDP se v posledním čtvrtletí roku 2021 vrátí na předkrizovou úroveň v EU i v eurozóně. V případě eurozóny je to o čtvrtinu dříve, než se očekávalo v jarní prognóze.

Inzerát

Očekává se, že růst zesílí díky několika faktorům. Zaprvé, aktivita v prvním čtvrtletí roku předčila očekávání. Zadruhé, účinná strategie omezování virů a pokrok v očkování vedly k poklesu počtu nových infekcí a hospitalizací, což členským státům EU zase umožnilo v příštím čtvrtletí znovu otevřít své ekonomiky. Toto znovuotevření prospělo zejména podnikům v sektoru služeb. Pozitivní výsledky průzkumu mezi spotřebiteli a podniky i mobilita sledování dat naznačují, že již nyní probíhá silný oživení soukromé spotřeby. Kromě toho existují důkazy o oživení turistické aktivity uvnitř EU, které by mělo dále těžit ze vstupu v platnost nového certifikátu EU Digital COVID od 1. července. Očekává se, že tyto faktory společně převáží nepříznivý dopad dočasného nedostatku vstupů a rostoucích nákladů na části výrobního odvětví.

Očekává se, že hlavní hnací silou růstu bude soukromá spotřeba a investice, podporované zaměstnaností, u níž se očekává, že se bude pohybovat současně s ekonomickou aktivitou. Silný růst hlavních obchodních partnerů EU by měl být přínosem pro vývoz zboží z EU, zatímco vývoz služeb bude nadále trpět přetrvávajícími omezeními mezinárodního cestovního ruchu.

Očekává se, že nástroj pro zotavení a odolnost (RRF) významně přispěje k růstu. Očekává se, že celkové bohatství generované RRF v horizontu prognózy bude přibližně 1.2% reálného HDP EU v roce 2019. Očekávaná velikost jejího růstového impulsu se oproti předchozí prognóze zhruba nemění, protože informace z plánů obnovy a odolnosti oficiálně předložených v posledních měsících obecně potvrzují hodnocení provedené na jaře.

Inzerát

Míra inflace mírně vyšší, avšak v roce 2022 se zmírní

Vyšší byla revidována také prognóza inflace pro letošní a příští rok. Očekává se, že rostoucí ceny energie a komodit, úzká místa výroby kvůli kapacitním omezením a nedostatku některých vstupních komponent a surovin, stejně jako silná poptávka doma i v zahraničí, letos zvýší tlak na spotřebitelské ceny. V roce 2022 by se tyto tlaky měly postupně zmírňovat, jakmile budou vyřešena výrobní omezení a sblíží se nabídka a poptávka.

Inflace v EU tak nyní podle předpovědi letos dosáhne v průměru 2.2% (+0.3 pb. Ve srovnání s jarní prognózou) a 1.6% v roce 2022 (+0.1 pb). Předpokládá se, že v eurozóně bude inflace v roce 1.9 v průměru 2021% (+ 0.2 pb.) A 1.4% v roce 2022 (+0.1 pb.). 

Významná rizika

Nejistota a rizika spojená s výhledem růstu jsou vysoká, ale zůstávají celkově vyvážená.

Rizika, která představuje vznik a šíření variant viru COVID-19, podtrhují význam dalšího zrychlení očkovacích kampaní. Ekonomická rizika se týkají zejména reakce domácností a firem na změny omezení.

Inflace se může ukázat vyšší, než se předpokládalo, pokud budou omezení nabídky přetrvávat a cenové tlaky budou silněji přenášeny na spotřebitelské ceny.

Členové akademie uvedli:

Ekonomika, která funguje pro lidi Výkonný místopředseda Valdis Dombrovskis řekl: „Evropská ekonomika se silně vrací a všechny správné součásti zapadají do svých funkcí. Naše ekonomiky se díky efektivní strategii kontroly a pokroku v očkování dokázaly znovu otevřít rychleji, než se očekávalo. Obchod se udržel dobře a domácnosti a podniky se také ukázaly být adaptabilnější na život v rámci COVID-19, než se očekávalo. Po mnoha měsících omezení je důvěra spotřebitelů i cestovní ruch na vzestupu, i když bude nutné bezpečně cestovat s nebezpečím nové varianty, bude nutné ji pečlivě zvládnout. Tato povzbudivá prognóza je také díky správným politickým rozhodnutím, která byla učiněna ve správný čas, a má vliv na hlavní podporu, kterou nástroj pro obnovu a odolnost přinese našim ekonomikám v nadcházejících měsících. Budeme muset pečlivě sledovat rostoucí inflaci, což je v neposlední řadě způsobeno silnější domácí a zahraniční poptávkou. A jako vždy si musíme pamatovat na rozdíly: některé členské státy uvidí, jak se jejich ekonomický výkon vrátí na předkrizové úrovně již ve třetím čtvrtletí roku 2021 - skutečný úspěch - jiné si však budou muset počkat déle. Podpůrné politiky musí pokračovat tak dlouho, jak je potřeba, a země by měly postupně přejít k diferencovanějším fiskálním přístupům. Mezitím nesmí být v závodu žádné očkování Evropanů, abychom mohli držet varianty na uzdě. “

Komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni uvedl: „Ekonomika EU má v letošním roce zaznamenat nejrychlejší růst za poslední desetiletí, který bude poháněn silnou domácí i celosvětovou poptávkou a rychlejším než očekávaným opětovným otevřením odvětví služeb od jara. I díky omezením v prvních měsících roku, která ovlivnila ekonomickou aktivitu méně, než se předpokládalo, vylepšujeme naši prognózu růstu do roku 2021 o 0.6 procentního bodu. Jedná se o nejvyšší revizi směrem vzhůru, kterou jsme za více než 10 let provedli, a je v souladu s důvěrou firem, která v posledních měsících dosáhla rekordního maxima. Po zahájení činnosti nástroje pro obnovu a odolnost má Evropa jedinečnou příležitost otevřít novou kapitolu silnějšího, spravedlivějšího a udržitelnějšího růstu. Aby bylo zotavení na správné cestě, je nezbytné udržovat podporu politiky tak dlouho, jak je potřeba. Rozhodující je, že musíme zdvojnásobit naše očkovací úsilí a navázat na působivý pokrok dosažený v posledních měsících: šíření varianty Delta je jasnou připomínkou, že jsme se ještě nedostali ze stínu pandemie. “

Pozadí

Tato prognóza je založena na souboru technických předpokladů týkajících se směnných kurzů, úrokových sazeb a cen komodit s datem uzávěrky 26. června. U všech ostatních příchozích údajů, včetně předpokladů o vládních politikách, tato prognóza zohledňuje informace do 28. června včetně. Pokud nebudou nové zásady důvěryhodně oznámeny a zadány dostatečně podrobně, předpokládají projekce žádné změny zásad.

Evropská komise každý rok zveřejňuje dvě komplexní prognózy (jaro a podzim) a dvě průběžné prognózy (zima a léto). Průběžné předpovědi pokrývají roční a čtvrtletní HDP a inflaci pro aktuální a následující rok pro všechny členské státy i agregáty EU a eurozóny.

Další ekonomickou prognózou Evropské komise bude Ekonomická prognóza podzim 2021, která má být zveřejněna v listopadu 2021.

Více informací

Celý dokument: Ekonomická předpověď léto 2021

Postupujte podle viceprezidenta Dombrovskis na Twitteru: VDombrovskis

Sledujte komisaře Gentiloniho na Twitteru: @PaoloGentiloni

Sledujte GŘ ECFIN na Twitteru: ecfin

Ekonomická předpověď z léta 2021: Znovuotevření obnovy paliv Angličtina (50.824 XNUMX kB - PDF) Stáhnout (50.824 kB - PDF)

Pokračovat ve čtení

EU

NextGenerationEU: Plán obnovy a odolnosti ve výši 93 milionů EUR je v souladu s Lucemburskem

Zveřejněno

on

Evropská komise dnes (18. června) přijala kladné hodnocení plánu obnovy a odolnosti Lucemburska. Jedná se o důležitý krok směrem k tomu, aby EU vyplatila granty ve výši 93 milionů EUR v rámci nástroje pro obnovu a odolnost (RRF). Toto financování podpoří provádění investičních a reformních opatření uvedených v lucemburském plánu obnovy a odolnosti. Bude podporovat úsilí Lucemburska o to, aby se z pandemie COVID-19 dostalo silnějšího postavení.

RRF - v srdci NextGenerationEU - poskytne až 672.5 miliardy EUR (v běžných cenách) na podporu investic a reforem v celé EU. Lucemburský plán je součástí bezprecedentní koordinované reakce EU na krizi COVID-19 s cílem řešit společné evropské výzvy přijetím zelené a digitální transformace, posílit hospodářskou a sociální odolnost a soudržnost jednotného trhu.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyen uvedla: „Evropská komise se dnes rozhodla dát lucemburskému plánu obnovy a odolnosti zelenou. Plán klade velký důraz na opatření, která pomohou zajistit zelený přechod, což dokazuje odhodlání Lucemburska vytvářet udržitelnější budoucnost. Jsem hrdý na to, že NextGenerationEU bude hrát důležitou roli při podpoře těchto snah. “

Inzerát

Komise posoudila lucemburský plán na základě kritérií stanovených v nařízení o RRF. Posouzení Komise zvažovalo zejména to, zda investice a reformy stanovené v lucemburském plánu podporují zelené a digitální přechody; přispívat k účinnému řešení výzev identifikovaných v evropském semestru; a posílit jeho růstový potenciál, vytváření pracovních míst a ekonomickou a sociální odolnost.

Zabezpečení lucemburského zeleného a digitálního přechodu  

Posouzení Komise konstatuje, že lucemburský plán přiděluje 61% celkových výdajů na opatření podporující cíle v oblasti klimatu. To zahrnuje opatření na dodávku obnovitelné energie do projektu bytové čtvrti v Neischmelzu, režim podpory pro zavedení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a režim „Naturpakt“ podporující obce k ochraně přírodního prostředí a biologické rozmanitosti.

Inzerát

Komise zjistila, že lucemburský plán věnuje 32% celkových výdajů na opatření podporující digitální přechod. To zahrnuje investice do digitalizace veřejných služeb a postupů; digitalizace projektů v oblasti zdravotní péče, například online řešení pro kontroly zdravotní péče na dálku; a zřízení laboratoře pro testování ultrav zabezpečených komunikačních spojení založených na kvantové technologii. Investice do cílených vzdělávacích programů navíc poskytnou uchazečům o zaměstnání a pracovníkům v režimech krátkodobé práce digitální dovednosti.

Posílení hospodářské a sociální odolnosti Lucemburska

Komise má za to, že se očekává, že lucemburský plán přispěje k účinnému řešení všech výzev nebo významné podskupiny výzev identifikovaných v příslušných doporučeních pro jednotlivé země. Konkrétně přispívá k řešení doporučení pro jednotlivé země v oblasti politik trhu práce prostřednictvím řešení nesouladu mezi dovednostmi a zvyšováním zaměstnatelnosti starších pracovníků. Přispívá také ke zvýšení odolnosti systému zdravotní péče, zvýšení dostupného bydlení, zelených a digitálních přechodů a prosazování rámce proti praní peněz.

Plán představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci Lucemburska, čímž vhodně přispěje ke všem šesti pilířům nařízení o RRF.

Podpora stěžejních investičních a reformních projektů

Lucemburský plán navrhuje projekty v pěti evropských stěžejních oblastech. Jedná se o konkrétní investiční projekty zabývající se otázkami, které jsou společné všem členským státům v oblastech, které vytvářejí pracovní místa a růst a které jsou potřebné pro zelené a digitální přechody. Například Lucembursko navrhlo opatření zaměřená na zvýšení účinnosti a efektivity služeb veřejné správy prostřednictvím rozšířené digitalizace.

Ekonomika, která funguje pro lidi Výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis řekl: „Blahopřeji Lucembursku k návrhu plánu obnovy, jehož zaměření na zelené a digitální přechody jde nad rámec minimálních požadavků. To významně přispěje k zotavení Lucemburska z krize a slibuje lepší budoucnost pro jeho mladé lidi investováním do programů digitálních dovedností, školení pro uchazeče o zaměstnání a nezaměstnané, jakož i zvýšením nabídky dostupného a udržitelného bydlení. Díky těmto investicím bude lucemburská ekonomika vhodná pro příští generaci. Je také dobré vidět plány Lucemburska investovat do obnovitelné energie a dále digitalizovat své veřejné služby - obě oblasti s potenciálem pevného hospodářského růstu. “

Posouzení rovněž zjistilo, že žádné z opatření zahrnutých v plánu významně nepoškozuje životní prostředí v souladu s požadavky stanovenými v nařízení o RRF.

Kontrolní systémy zavedené Lucemburskem se považují za přiměřené k ochraně finančních zájmů Unie. Plán poskytuje dostatečné podrobnosti o tom, jak vnitrostátní orgány budou předcházet střetům zájmů, korupci a podvodům souvisejícím s používáním finančních prostředků, odhalovat je a napravovat.

Komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni uvedl: „I když je jeho finanční příspěvek relativně omezený, plán obnovy a odolnosti Lucemburska má přinést skutečné zlepšení v řadě oblastí. Obzvláště pozitivní je silné zaměření na podporu změny klimatu velkovévodství s důležitými opatřeními na podporu zavádění elektrických vozidel a zvýšení energetické účinnosti v budovách. Občané budou také těžit z úsilí o posílení digitálních veřejných služeb a zajištění dostupnějšího bydlení. Nakonec vítám skutečnost, že plán zahrnuje významné kroky k dalšímu posílení rámce proti praní peněz a jeho prosazování. “

Další kroky

Komise dnes přijala návrh prováděcího rozhodnutí Rady o poskytnutí 93 milionů EUR na granty Lucembursku v rámci RRF. Rada nyní bude mít zpravidla čtyři týdny na přijetí návrhu Komise.

Schválení plánu Radou by umožnilo vyplatit Lucembursku předběžné financování ve výši 12 mil. EUR. To představuje 13% z celkové přidělené částky pro Lucembursko.

Komise povolí další výplaty na základě uspokojivého plnění milníků a cílů stanovených v prováděcím rozhodnutí Rady, které odráží pokrok v provádění investic a reforem. 

Více informací

Otázky a odpovědi: Evropská komise podporuje plán obnovy a odolnosti Lucemburska ve výši 93 mil. EUR

Nástroj pro zotavení a odolnost: otázky a odpovědi

Informační přehled o plánu obnovy a odolnosti Lucemburska

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu obnovy a odolnosti Lucemburska

Příloha návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu obnovy a odolnosti Lucemburska

Pracovní dokument útvarů Komise doprovázející návrh prováděcího rozhodnutí Rady

Nástroj pro obnovu a odolnost

Nařízení o nástroji pro obnovu a odolnost

Pokračovat ve čtení

Dánsko

NextGenerationEU: Evropská komise podporuje plán obnovy a odolnosti Dánska ve výši 1.5 miliardy EUR

Zveřejněno

on

Evropská komise dnes (17. června) přijala kladné hodnocení plánu obnovy a odolnosti Dánska. Jedná se o důležitý krok, který připravuje půdu pro EU, aby v období 1.5–2021 v rámci nástroje pro obnovu a odolnost (RRF) vyplatila granty ve výši 2026 miliardy EUR. Toto financování podpoří provádění klíčových investičních a reformních opatření uvedených v plánu obnovy a odolnosti Dánska. Bude hrát důležitou roli při umožnění silnějšího vzestupu Dánska z pandemie COVID-19. RRF - v srdci NextGenerationEU - poskytne až 672.5 miliardy EUR (v běžných cenách) na podporu investic a reforem v celé EU. Dánský plán je součástí bezprecedentní koordinované reakce EU na krizi COVID-19 s cílem řešit společné evropské výzvy přijetím zelených a digitálních přechodů, posílit hospodářskou a sociální odolnost a soudržnost jednotného trhu.

Komise posoudila plán Dánska na základě kritérií stanovených v nařízení o RRF. Analýza Komise zvážila zejména to, zda investice a reformy stanovené v dánském plánu podporují zelené a digitální přechody; přispívat k účinnému řešení výzev identifikovaných v evropském semestru; a posílit jeho růstový potenciál, vytváření pracovních míst a ekonomickou a sociální odolnost. Zabezpečení dánských zelených a digitálních přechodů Hodnocení Komise týkající se dánského plánu zjistilo, že věnuje 59% celkových výdajů na opatření na podporu cílů v oblasti klimatu. Mezi tato opatření patří daňové reformy, energetická účinnost, udržitelná doprava a iniciativy v odvětví zemědělství. Všechny se zaměřují na modernizaci dánské ekonomiky, vytváření pracovních míst a snižování emisí skleníkových plynů, jakož i na posílení ochrany životního prostředí a ochranu biologické rozmanitosti.

Ekonomika, která funguje pro lidi Výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis (obrázku) uvedl: „Dánský plán obnovy poskytuje kompletní plán modernizované obnovy se silným zaměřením na zelený přechod. Více než polovina celkového financování je věnována ekologickým cílům, jako je čistá doprava a reforma zelené daně, která pomáhá snižovat emise skleníkových plynů. Vítáme ambici hospodářství zaměřeného na budoucnost podporováním zavádění vysokorychlostního internetu do venkovských oblastí a digitalizací veřejné správy, velkých i malých podniků i zdravotnictví. Provedení reforem a investic zahrnutých do plánu pomůže urychlit přechod Dánska k ekonomice nové generace. “

Inzerát

Hodnocení Komise týkající se plánu Dánska zjistilo, že věnuje 25% celkových výdajů na digitální přechod. Opatření na podporu digitálního přechodu v Dánsku zahrnují rozvoj nové národní digitální strategie, zvýšené využívání telemedicíny, zavedení širokopásmového připojení v méně obydlených částech země a podporu investic do digitálního podnikání. Posílení hospodářské a sociální odolnosti Dánska Posouzení Komise se domnívá, že plán Dánska zahrnuje rozsáhlý soubor vzájemně se posilujících reforem a investic, které přispívají k účinnému řešení všech nebo významné podskupiny hospodářských a sociálních výzev uvedených v doporučeních pro jednotlivé země adresovaných Rada v evropském semestru v letech 2019 a 2020. Zahrnuje opatření k předzásobení soukromých investic, podpoře dvojího (zeleného a digitálního) přechodu a podpoře výzkumu a vývoje.

Plán představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci Dánska, čímž vhodně přispěje ke všem šesti pilířům nařízení o RRF. Podpora stěžejních investičních a reformních projektů Dánský plán navrhuje projekty v několika evropských stěžejních oblastech. Jedná se o konkrétní investiční projekty, které se zabývají problémy společnými pro všechny členské státy v oblastech, které vytvářejí pracovní místa a růst a jsou potřebné pro dvojí přechod. Například Dánsko poskytne 143 milionů EUR na podporu energetické účinnosti pro domácnosti a průmysl, jakož i prostřednictvím energetické renovace veřejných budov. Posouzení rovněž zjistilo, že žádné z opatření zahrnutých v plánu významně nepoškozuje životní prostředí v souladu s požadavky stanovenými v nařízení o RRF. Kontrolní systémy zavedené Dánskem se považují za přiměřené k ochraně finančních zájmů Unie.

Plán poskytuje dostatečné podrobnosti o tom, jak vnitrostátní orgány budou předcházet střetům zájmů, korupci a podvodům souvisejícím s používáním finančních prostředků, odhalovat je a napravovat. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyen řekla: „Evropská komise se dnes rozhodla dát zelenou dánskému plánu obnovy a odolnosti 1.5 miliardy EUR. Dánsko je již v čele zelených a digitálních přechodů. Při zaměření na reformy a investice, které dále urychlí zelený přechod, je Dánsko příkladem. Váš plán ukazuje, že Dánsko hledí do budoucnosti s ambicemi a sebevědomím. “

Inzerát

Komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni uvedl: „Plán obnovy a odolnosti Dánska poskytne evropskou podporu při prosazování jeho ambiciózního zeleného přechodu, což je oblast, v níž je země již průkopníkem. To je pro Dánsko správná priorita. S přihlédnutím také k četným opatřením plánu k urychlení digitální transformace jsem si velmi jistý, že NextGenerationEU přinese dánskému lidu v nadcházejících letech skutečné výhody. “

Další kroky

Komise dnes přijala návrh prováděcího rozhodnutí Rady o poskytnutí 1.5 miliardy EUR na granty Dánsku v rámci RRF. Rada nyní bude mít zpravidla čtyři týdny na přijetí návrhu Komise. Schválení plánu Radou by umožnilo Dánsku vyplatit předběžné financování ve výši 200 mil. EUR. To představuje 13% z celkové přidělené částky pro Dánsko. Komise povolí další výplaty na základě uspokojivého plnění milníků a cílů stanovených v prováděcím rozhodnutí Rady, které odráží pokrok v provádění investic a reforem.

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending