Spojte se s námi

Evropská komise

Genderové rozdíly na úrovni vzdělání se zmenšují, ale ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny ve výzkumu a inovacích

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Počet studentek a absolventek na bakalářském, magisterském i doktorském stupni v posledních letech neustále roste. Ženy jsou však v kariéře výzkumu a inovací stále nedostatečně zastoupeny. To jsou některá z klíčových zjištění Evropské komise Zpráva She Figures 2021, která od roku 2003 sleduje úroveň pokroku směrem k rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích v Evropské unii i mimo ni.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel letošní zprávu uvítala a řekla: „Nejnovější zpráva She Figures zdůrazňuje, že evropské hospodářství, laboratoře a akademická sféra již závisí na ženách. Ukazuje to však také, že stále musíme udělat více pro podporu rovnosti žen a mužů, zejména inspirovat dívky pro kariéru v oboru STEM. Není pochyb o tom, že Evropa potřebuje kreativitu a podnikatelský potenciál žen, aby vytvořila udržitelnější, ekologičtější a digitální budoucnost.“

Publikace She Figures 2021 zdůrazňuje, že v průměru na bakalářském a magisterském stupni ženy převažují nad muži jako studentkami (54 %) a absolventy (59 %) a na doktorandské úrovni je téměř genderová vyváženost (48 %). Rozdíly mezi studijními obory však přetrvávají. Ženy například stále představují méně než čtvrtinu absolventů doktorského studia v oboru ICT (22 %), zatímco v oblasti zdravotnictví a sociální péče a vzdělávání představují 60 % nebo více (60 % a 67 %). Kromě toho ženy představují pouze přibližně jednu třetinu výzkumných pracovníků (33 %).

Na nejvyšší úrovni akademické obce zůstávají ženy nedostatečně zastoupeny a zastávají zhruba jednu čtvrtinu pozic řádných profesorů (26 %). Ženy jsou také méně často zaměstnány jako vědkyně a inženýři (41 %) a jsou nedostatečně zastoupeny mezi samostatně výdělečně činnými profesionály ve vědě a strojírenství a profesích v oblasti IKT (25 %). Více informací je k dispozici zde tisková zpráva.

Inzerát

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát
Inzerát

Trending