Spojte se s námi

životní prostředí

Komise schvaluje nové pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Kolegium komisařů nové schválilo Pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky (dále jen „CEEAG“). CEEAG bude formálně přijata v lednu 2022 a bude platit od tohoto okamžiku. Nová pravidla zahrnují soulad s důležitými cíli a cíli EU stanovenými v Evropské zelené dohodě as dalšími nedávnými regulačními změnami v oblasti energetiky a životního prostředí a zohledňují zvýšený význam ochrany klimatu.

Nová pravidla vytvářejí flexibilní a účelný rámec umožňující členským státům poskytovat nezbytnou podporu k dosažení cílů Evropské zelené dohody cíleným a nákladově efektivním způsobem. Dnes schválená pravidla státní podpory podporují projekty na ochranu životního prostředí, včetně ochrany klimatu a výroby zelené energie. Zahrnují oddíly na podporu dekarbonizace ekonomiky širokým a flexibilním způsobem, otevřené všem technologiím, které mohou přispět k Evropské zelené dohodě, včetně obnovitelných zdrojů energie, opatření v oblasti energetické účinnosti, podpory čisté mobility, infrastruktury, oběhového hospodářství, snižování znečištění, ochrany a obnovení biologické rozmanitosti, jakož i opatření k zajištění bezpečnosti dodávek energie.

Pokyny se rovněž zaměřují na usnadnění účasti společenství obnovitelných zdrojů energie a malých a středních podniků jako důležitých hnacích sil zeleného přechodu. Revidované pokyny obsahují důležité úpravy, aby byla pravidla uvedena do souladu se strategickými prioritami Komise, zejména s těmi, které jsou uvedeny v Evropská zelená dohodaas dalšími nedávnými regulačními změnami a návrhy Komise v oblasti energetiky a životního prostředí, včetně Vhodné pro balení 55.

Výkonná viceprezidentka Margrethe Vestager (obrázku), odpovědný za politiku hospodářské soutěže, uvedl: „Evropa bude potřebovat značné množství udržitelných investic na podporu svého zeleného přechodu. I když významný podíl bude pocházet ze soukromého sektoru, veřejná podpora bude hrát roli při zajišťování rychlého přechodu k zelené. Nové Směrnice, které byly dnes schváleny, zvýší vše, co děláme pro dekarbonizaci naší společnosti. Mimo jiné usnadní investice členských států, včetně investic do obnovitelných zdrojů, s cílem urychlit dosažení naší zelené dohody nákladově efektivním způsobem. Jde o významný krok k zajištění toho, aby naše pravidla státní podpory plnila svou plnou roli při podpoře Evropské zelené dohody.“

Inzerát

Tisková zpráva je k dispozici on-line.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát
Inzerát

Trending