Spojte se s námi

Finanční rámec EU

Finanční gramotnost: Komise a OECD-INFE zveřejňují společný rámec pro zlepšení finančních dovedností jednotlivců

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise a Mezinárodní síť finančního vzdělávání OECD (OECD-INFE) zveřejnily společný rámec finančních kompetencí EU/OECD-INFE pro dospělé. Tento rámec si klade za cíl zlepšit finanční dovednosti jednotlivců, aby se mohli správně rozhodovat o svých osobních financích. Bude podporovat rozvoj veřejných politik, programů finanční gramotnosti a vzdělávacích materiálů členskými státy, vzdělávacími institucemi a průmyslem. Bude také podporovat výměnu osvědčených postupů mezi tvůrci politik a zúčastněnými stranami v EU.

Lepší porozumění financím umožňuje jednotlivcům spravovat své osobní finance a umožňuje jim bezpečněji a sebevědoměji se účastnit finančních trhů. Dnešní rámec finančních kompetencí na něj navazuje opatření oznámená v akčním plánu unie kapitálových trhů do roku 2020. Představuje klíčový milník v práci Komise v oblasti finanční gramotnosti a je důležitým pokračováním práce OECD/INFE v oblasti finanční gramotnosti.

Dnes zveřejněný společný rámec finančních kompetencí pro dospělé: nastiňuje klíčové dovednosti, které pomohou jednotlivcům činit správná finanční rozhodnutí; a staví na kompetencích definovaných v rámci základních kompetencí G20/OECD INFE o finanční gramotnosti dospělých, jejich přizpůsobení kontextu EU a integraci digitálních a udržitelných finančních dovedností.

Mairead McGuinness, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a Unii kapitálových trhů, řekla: „Vybavit lidi know-how, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o svých osobních financích, podporuje finanční blahobyt a jistější účast na finančních trzích. To je o to důležitější vzhledem k rostoucí digitalizaci financí. Současná úroveň finanční gramotnosti v EU je bohužel nízká a neúměrně ovlivňuje nejzranitelnější ve společnosti. Dnešní oznámení a společná práce Komise a OECD-INFE je významným krokem vpřed při posilování finanční gramotnosti v EU tím, že poskytuje členským státům a dalším zúčastněným stranám nástroje k rozvoji politik a programů finanční gramotnosti. Tento rámec je klíčovou součástí našeho akčního plánu CMU a přibližuje nás k dokončení jednotného trhu, kde se spotřebitelé mohou bezpečně pohybovat na kapitálových trzích.“

Inzerát

Další kroky

Úsilí Komise a OECD se nyní zaměří na přijetí společného rámce finančních kompetencí EU/OECD-INFE pro dospělé vnitrostátními orgány a odborníky z praxe. Výměny s členskými státy a se zúčastněnými stranami budou organizovány a od počátku roku 2022 budou moderovány útvary Komise a OECD.

Souběžně s tím zahájí Komise a OECD ve spolupráci s členskými státy práci na společném rámci EU/OECD-INFE pro finanční kompetence pro děti a mládež, který by měl být dokončen v roce 2023.

Inzerát

Pozadí

Finanční gramotnost, podle doporučení OECD o finanční gramotnosti z roku 2020 odkazuje na kombinaci finančního povědomí, znalostí, dovedností, postojů a chování, které jsou nezbytné k přijímání správných finančních rozhodnutí a v konečném důsledku k dosažení individuálního finančního blahobytu. Úroveň finanční gramotnosti jednotlivců však zůstává nízká, což z ní činí prioritu pro tvůrce politik a další zúčastněné strany v EU.

To je důvod, proč Komise zahrnula do návrhu dvě opatření Akční plán unie kapitálových trhů 2020 jejichž cílem je zvýšit úroveň finanční gramotnosti jednotlivců v EU:

  • provést do 2. čtvrtletí 2021 posouzení proveditelnosti rozvoje rámce finančních kompetencí EU:

Posouzení proveditelnosti rozvoje rámce finančních kompetencí v EU bylo zveřejněno v dubnu 2021 a podpořilo vytvoření celoevropských rámců finančních kompetencí ve spolupráci s OECD-INFE.

  • s výhradou pozitivního posouzení dopadů předložit legislativní návrh, který bude vyžadovat, aby členské státy podporovaly opatření na podporu finančního vzdělávání spotřebitelů:

Toto opatření bude dále upřesněno v souvislosti s iniciativou retailových investic, která má být přijata ve 4. čtvrtletí 2022.

Dnešní společný rámec finančních kompetencí EU/OECD-INFE pro dospělé byl vyvinut Komisí a OECD-INFE prostřednictvím koordinované práce. Členské státy a odborníci sdíleli své názory a připomínky k vývoji rámce prostřednictvím specializované podskupiny vládní expertní skupiny EU pro maloobchodní finanční služby (GEGRFS). Kromě toho techničtí odborníci poskytli informace o použitelnosti rámce prostřednictvím technické diskuse organizované útvary Komise a OECD.

Tento rámec finančních kompetencí se zaměří na poskytování společné terminologie a rámce na úrovni EU, které budou informovat o vývoji politik a programů finanční gramotnosti, identifikují mezery v poskytování odborné přípravy a vytvoří nástroje hodnocení.

Více informací

Rámec finančních kompetencí 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát
Inzerát

Trending