Spojte se s námi

Zaměstnání

Komise stanoví strategii na podporu slušné práce na celém světě a připravuje nástroj pro zákaz produktů nucené práce

SHARE:

Zveřejněno

on

Komise představila své Komunikace o slušné práci po celém světě that reaffirms the EU’s commitment to champion decent work both at home and around the world. The elimination of child labour and forced labour is at the heart of this endeavour.

Nejnovější čísla ukazují, že slušná práce pro mnoho lidí na celém světě stále není realitou a zbývá udělat více: 160 milionů dětí – jedno z deseti na celém světě – je zaměstnáno dětskou prací a 25 milionů lidí je v situaci nucené práce. .

EU podporuje důstojnou práci ve všech odvětvích a oblastech politiky v souladu s komplexním přístupem, který se zaměřuje na pracovníky na domácích trzích, ve třetích zemích a v globálních dodavatelských řetězcích. Sdělení, které bylo dnes přijato, stanoví vnitřní a vnější politiky, které EU používá k provádění důstojné práce na celém světě, přičemž tento cíl klade do středu inkluzivní, udržitelné a odolné obnovy po pandemii.

V rámci tohoto komplexního přístupu Komise připravuje nový legislativní nástroj, který účinně zakáže vstup výrobků vyrobených nucenou prací na trh EU, jak oznámil předseda von der Leyen v ní Stav adresy odboru 2021. Tento nástroj se bude vztahovat na zboží vyrobené v EU i mimo ni, přičemž bude spojovat zákaz s pevným rámcem pro prosazování. Bude vycházet z mezinárodních norem a doplní stávající horizontální a odvětvové iniciativy EU, zejména povinnosti náležité péče a transparentnosti.

Slušná práce: EU jako odpovědný globální vůdce

The EU has already taken strong action to promote decent work worldwide, contributing to the improvement in the lives of people all over the globe. The world has also seen a significant reduction over the past decades of the number of children in child labour (from 245.5 million in 2000 to 151.6 million in 2016). However, the number of children in child labour has increased by more than 8 million between 2016 and 2020, inverting the previous positive trend. At the same time, the global COVID-19 pandemic and transformations in the world of work, including through technological advances, the climate crisis, demographic changes and globalisation, can have an impact on labour standards and workers’ protection.

V této souvislosti je EU odhodlána stavět na své stávající angažovanosti a dále posilovat svou roli odpovědného vůdce ve světě práce využitím všech dostupných nástrojů a jejich dalším rozvojem. Spotřebitelé stále více požadují zboží, které je vyráběno udržitelným a spravedlivým způsobem, který zajišťuje slušnou práci těch, kteří je vyrábějí. Jak se odráží v debatách na Konferenci o budoucnosti Evropy, evropští občané očekávají, že EU převezme vedoucí úlohu při prosazování nejvyšších standardů na celém světě.

Inzerát

EU posílí své činnosti, které se budou řídit čtyřmi prvky univerzální koncept slušné práce jak byly vyvinuty Mezinárodní organizací práce (ILO) a zohledněny v cílech udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (OSN). Mezi tyto prvky patří: (1) podpora zaměstnanosti; (2) normy a práva v práci, včetně odstranění nucené práce a dětské práce; 3) sociální ochrana; (4) sociální dialog a tripartita. Genderová rovnost a nediskriminace jsou průřezovými tématy v těchto cílech.

Klíčové nástroje pro slušnou práci po celém světě

Sdělení stanoví připravované a stávající nástroje EU ve čtyřech oblastech:

 • Politiky a iniciativy EU s přesahem mimo EU. Mezi klíčové nástroje patří:
  • Politiky EU stanovující standardy, které jsou globálními průkopníky v oblasti podnikové odpovědnosti a transparentnosti, jako je návrh směrnice o náležité péči o udržitelnosti podniků a připravovaný legislativní návrh o nucené práci.
  • Pokyny EU a právní ustanovení o sociálně udržitelném zadávání veřejných zakázek pomohou veřejnému sektoru jít příkladem.
  • Odvětvové politiky EU, například v oblasti potravin, nerostů a textilu, posilují dodržování mezinárodních pracovních norem.
 • Dvoustranné a regionální vztahy EU: Mezi klíčové nástroje patří:
  • obchodní politika EU, která prosazuje mezinárodní pracovní normy.
  • Dodržování pracovních práv ve třetích zemích je nezbytnou součástí politik EU v oblasti lidských práv.
  • Rozšíření EU a politika sousedství, která podporuje slušnou práci v sousedních zemích.
 • EU na mezinárodních a mnohostranných fórech: Mezi klíčové nástroje patří:
  • EU support for the implementation of UN instruments on decent work, and the EU’s active contribution to setting labour standards through the ILO.
  • Podpora EU reformě Světové obchodní organizace (WTO) s cílem začlenit sociální rozměr globalizace.
  • Ve formátech G20 a G7 spolupracuje EU s dalšími světovými ekonomickými mocnostmi na podpoře slušné práce.
 • Zapojení se zúčastněnými stranami a v globálních partnerstvích: Mezi klíčové nástroje patří:
  • Podpora EU sociálním partnerům s cílem zajistit dodržování pracovních práv v dodavatelských řetězcích.
  • Zapojení EU s aktéry občanské společnosti na podporu bezpečného a příznivého prostředí pro občanskou společnost.
  • Podpora EU pro globální partnerství a iniciativy mnoha zúčastněných stran v oblasti slušné práce v oblastech, jako je bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

V rámci svého balíčku „Spravedlivé a udržitelné hospodářství“ dnes Komise rovněž předkládá a návrh směrnice o náležité péči o udržitelnosti podniků. Cílem návrhu je podporovat udržitelné a odpovědné firemní chování v rámci globálních hodnotových řetězců.  

Commission President Ursula von der Leyen said: “Europe sends a strong signal that business can never be done at the expense of people’s dignity and freedom. We don’t want the goods people are forced to produce on the shelves of our shops in Europe. This is why we are working on a ban of goods made with forced labour.”

Ekonomika, která pracuje pro lidi Výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis řekl: „Ekonomika EU je propojena s miliony pracovníků po celém světě prostřednictvím globálních dodavatelských řetězců. Slušná práce je v zájmu pracovníků, podniků a spotřebitelů kdekoli: všichni mají právo na spravedlivé a vhodné podmínky. Není zde místo pro snižování základních pracovních standardů jako prostředek k získání konkurenční výhody. Budeme i nadále celosvětově prosazovat standardy slušné práce a zajistíme, že klíčovou roli bude hrát sociální dialog, zatímco pracujeme na spravedlivém a silném oživení.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit řekl: „Slušná práce je základem slušného života. Mnoho pracovníků na celém světě stále denně čelí ohrožení svých pracovních a sociálních práv. EU bude i nadále hrát vedoucí úlohu v podpoře slušné práce, která staví lidi do středu zájmu, a zajistí, aby byla respektována jejich práva a jejich důstojnost.

Další kroky

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby podpořily přístup stanovený v tomto sdělení a aby spolupracovaly na provádění jeho opatření. Komise bude pravidelně podávat zprávy o provádění tohoto sdělení.

Pozadí

Prezident von der Leyen highlighted the Commission’s zero-tolerance policy on child labour in her Politická směrnices. V jejím roce 2021 Stav adresy odboru, she stressed that business and global trade “can never be done at the expense of people’s dignity and freedom” and that “human rights are not for sale”.

Projekt Evropský pilíř akčních plánů v oblasti sociálních práv oznámila „Sdělení o důstojné práci po celém světě“, aby poskytla komplexní přehled příslušných nástrojů EU a návrh strategie EU pro pokrok v sociální dimenzi v mezinárodní akci.

Více informací

comkomunikace: Slušná práce po celém světě
Tisková zpráva: návrh směrnice o náležité péči o udržitelnosti podniků
Web Evropského pilíře sociálních práv

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending