Spojte se s námi

Evropská komise

Nové partnerství Paktu pro dovednosti k posílení dovedností v blízkém a sociálním sektoru

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

S podporou Komise zřídily organizace sociální ekonomiky, dopadní investoři, poskytovatelé mikrofinancování, etické a družstevní banky, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy, jakož i regiony rozsáhlé partnerství pro dovednosti rozvoj v průmyslovém ekosystému Blízkosti a sociální ekonomiky. Toto odvětví představuje více než 6 % práceschopného obyvatelstva EU.

Cílem partnerství je zlepšit úroveň klíčových dovedností, včetně digitálních dovedností, dovedností v oblasti sociálního podnikání a dovedností pro budování kapacit. Iniciativa se zavazuje zmobilizovat veřejný a soukromý kapitál, aby umožnila zvýšení kvalifikace a rekvalifikaci 5 % pracovní síly a podnikatelů v tomto odvětví každý rok, aby se vypořádali s ekologickými a digitálními přechody v sociální ekonomice. Toto nové partnerství přichází jen několik měsíců poté, co jej Komise představila Akční plán sociální ekonomiky jehož cílem je zvýšit viditelnost odvětví a vytvořit správné podmínky pro zahájení a růst organizací sociální ekonomiky.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton řekl: „Prostřednictvím inovativních a inkluzivních obchodních modelů ekosystém Blízkosti a sociální ekonomiky výrazně přispěl k odolnosti EU a jejím zeleným a digitálním přechodům. Díky Paktu dovedností nyní každý průmyslový ekosystém spolupracuje na tom, aby se vybavil správnými dovednostmi pro řešení dnešních ekonomických a sociálních výzev. Dnešní partnerství pro dovednosti poskytne podnikatelům a organizacím sociální ekonomiky příležitosti k celoživotnímu vzdělávání.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit řekl: „Díky svým silným místním kořenům může sociální ekonomika nabídnout inovativní řešení zdola nahoru pro mnoho dnešních globálních výzev, jako je změna klimatu, digitalizace a sociální vyloučení tím, že zohlední potřeby lidí. centrum. Sociální ekonomika pracuje s místními komunitami a pro ně a má obrovský potenciál vytvářet pracovní místa. Jedním z cílů akčního plánu, který jsme představili loni v prosinci, je zvýšit viditelnost odvětví a přilákat mladé podnikatele: toto partnerství pro dovednosti pomůže přesně to.“

Partnerství je součástí Pakt pro dovednosti, jedna ze stěžejních iniciativ v rámci Evropská agenda dovedností. Partnerství dovedností také doplňuje další důležité iniciativy k posílení ekosystému sociální ekonomiky, včetně vytvoření a přechodová cesta podporovat zelený a digitální přechod ekosystému a jeho odolnost v souladu s cíli stanovenými v EU Aktualizovaná průmyslová strategie.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending