Spojte se s námi

Ekonomika

Ochrana dopravy EU v době krize: Komise přijímá pohotovostní plán pro dopravu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Komise přijala pohotovostní plán pro dopravu s cílem posílit odolnost dopravy EU v době krize. Plán čerpá ponaučení z pandemie COVID-19 a také zohledňuje výzvy, kterým dopravní sektor EU čelí od začátku ruské vojenské agrese proti Ukrajině. Obě krize vážně zasáhly přepravu zboží a osob, ale odolnost tohoto odvětví a zlepšená koordinace mezi členskými státy byly klíčem k reakci EU na tyto výzvy.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: „Tyto náročné a těžké časy nám připomínají důležitost našeho odvětví dopravy v EU a potřebu pracovat na naší připravenosti a odolnosti. Pandemie COVID-19 nebyla první krizí s důsledky pro sektor dopravy a ilegální invaze Ruska na Ukrajinu nám ukazuje, že rozhodně nebude poslední. Proto musíme být připraveni. Dnešní pohotovostní plán, založený zejména na zkušenostech a iniciativách přijatých během pandemie COVID-19, vytváří silný rámec pro krizový a odolný dopravní sektor EU. Pevně ​​věřím, že tento plán bude klíčovým motorem pro odolnost dopravy, protože mnoho z jeho nástrojů se již ukázalo jako zásadní při podpoře Ukrajiny – včetně Pruhy solidarity EU-Ukrajina, které nyní pomáhají Ukrajině vyvážet její obilí.“

10 akcí, jak se poučit z nedávných krizí

Plán navrhuje sadu nástrojů 10 akcí vést EU a její členské státy při zavádění takových mimořádných opatření k reakci na krizi. Kromě jiných akcí zdůrazňuje význam zajištění minimální konektivity a ochrany cestujících, budování odolnosti vůči kybernetickým útokům a testování odolnosti. Zdůrazňuje také význam Principy zelených pruhů, které zajišťují, že pozemní nákladní doprava může překročit hranice za méně než 15 minut, a posiluje roli Sítě kontaktních míst ve vnitrostátních dopravních úřadech Oba se ukázaly jako klíčové během pandemie COVID-19 a také v současné krizi způsobené ruskou agresí proti Ukrajině.

Těchto 10 oblastí činnosti je:

  1. Úprava právních předpisů EU v oblasti dopravy pro krizové situace
  2. Zajištění přiměřené podpory odvětví dopravy
  3. Zajištění volného pohybu zboží, služeb a osob
  4. Řízení toků uprchlíků a repatriace uvízlých cestujících a pracovníků v dopravě
  5. Zajištění minimální konektivity a ochrany cestujících
  6. Sdílení dopravních informací
  7. Posílení koordinace dopravní politiky
  8. Posílení kybernetické bezpečnosti
  9. Testování nepředvídatelnosti dopravy
  10. Spolupráce s mezinárodními partnery

Jedním z klíčových ponaučení z pandemie je důležitost koordinace opatření v reakci na krizi – abychom se například vyhnuli situacím, kdy kamiony, jejich řidiči a základní zboží uvíznou na hranicích, jak bylo pozorováno během prvních dnů pandemie. Pohotovostní plán pro dopravu zavádí hlavní zásady, které zajistí, aby opatření reakce na krize byla přiměřená, transparentní, nediskriminační, v souladu se Smlouvami EU a byla schopna zajistit, aby jednotný trh i nadále fungoval tak, jak má.  

Další kroky

Inzerát

Komise a členské státy využijí tento pohotovostní plán k reakci na aktuální výzvy ovlivňující odvětví dopravy. Komise bude podporovat členské státy a řídit proces budování připravenosti na krize ve spolupráci s agenturami EU koordinací sítě národních kontaktních míst pro dopravu a udržováním pravidelných diskusí s mezinárodními partnery a zúčastněnými stranami. S cílem reagovat na bezprostřední výzvy a zajistit, aby Ukrajina mohla vyvážet obilí, ale také dovážet zboží, které potřebuje, od humanitární pomoci po krmiva pro zvířata a hnojiva, bude Komise koordinovat síť kontaktních míst Solidarity Lanes a platformu pro dohazování Solidarity Lanes.

Pozadí

Iniciativa reaguje na výzvu Rady Komisi, aby vypracovala pohotovostní plán pro evropský dopravní sektor pro pandemie a další velké krize. Plní jeden ze závazků Komise v Strategie udržitelné a inteligentní mobilitya byl vyvinut ve spolupráci s orgány členských států a zástupci sektorů. 

Více informací

Novinky položka na webu MOVE 

PDF k Pohotovostnímu plánu pro dopravu  

Evropská komise zřídí Solidarity Lanes, aby pomohla Ukrajině vyvážet zemědělské zboží

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending