Spojte se s námi

Evropská komise

Evropská komise doporučuje Radě, aby potvrdila perspektivu Ukrajiny, Moldavska a Gruzie stát se členy EU a poskytla své stanovisko k udělení statusu kandidátské země

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise předložila svá stanoviska k žádosti o členství v EU předložené Ukrajinou, Gruzií a Moldavskou republikou na výzvu Rady. Dnešní stanoviska vycházejí z hodnocení Komise s ohledem na tři soubory kritérií pro vstup do EU dohodnuté Evropskou radou: politická kritéria, ekonomická kritéria a schopnost země převzít závazky vyplývající z členství v EU (acquis EU). Stanoviska rovněž zohledňují úsilí Ukrajiny, Moldavska a Gruzie při plnění jejich závazků vyplývajících z dohod o přidružení, včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu (DCFTA), které pokrývají významné části acquis EU.

Zjistila to Evropská komise Ukrajina celkově značně pokročila v dosahování stability institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin; pokračuje ve svých silných makroekonomických výsledcích a prokazuje pozoruhodnou odolnost vůči makroekonomické a finanční stabilitě, přičemž potřebuje pokračovat v ambiciózních strukturálních hospodářských reformách; a postupně se přiblížil podstatným prvkům EU acquis v mnoha oblastech.  

Na tomto základě Komise doporučuje, aby Ukrajina získala perspektivu stát se členem Evropské unie. Měl by mu být udělen status kandidáta za předpokladu, že jsou podniknuty kroky v řadě oblastí.

Jak vypadá MoldavskoEvropská komise dochází k závěru, že země má pevné základy pro dosažení stability institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin; makroekonomické politiky byly přiměřeně zdravé a bylo dosaženo pokroku v posilování finančního sektoru a podnikatelského prostředí, ale zbývá provést klíčové ekonomické reformy; země vytvořila pevný základ pro další sbližování s EU acquis.

Na tomto základě Komise doporučuje, aby Moldavsko dostalo perspektivu stát se členem Evropské unie. Měl by mu být udělen status kandidáta za předpokladu, že jsou podniknuty kroky v řadě oblastí.

To hodnotí Evropská komise Georgia má základ pro dosažení stability institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin, i když nedávný vývoj podkopal pokrok země; dosáhlo dobrého stupně makroekonomické stability a má dobré výsledky v oblasti hospodářské politiky a příznivého podnikatelského prostředí, ale ke zlepšení fungování jeho tržního hospodářství jsou zapotřebí další reformy; a celkově Gruzie vytvořila pevný základ pro další sbližování s EU acquis.

Na tomto základě Komise doporučuje, aby Gruzie získala perspektivu stát se členem Evropské unie. Měl by jí být udělen status kandidáta, jakmile bude vyřešena řada priorit.

Inzerát

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Ukrajina, Moldavsko a Gruzie sdílejí silnou a legitimní touhu po vstupu do Evropské unie. Dnes jim vysíláme jasný signál podpory v jejich aspiracích, i když čelí náročným okolnostem. A činíme tak pevně za našimi evropskými hodnotami a standardy a vytyčujeme cestu, kterou se musí vydat, aby mohli vstoupit do EU. Názory Komise představují zlomový bod v našich vztazích. Pro lid Ukrajiny, Moldavska a Gruzie je to skutečně historický den. Potvrzujeme, že v pravý čas patří do Evropské unie. Další kroky jsou nyní v rukou našich členských států.“

Komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi řekl: „Pracovali jsme rychle a efektivně, abychom byli schopni prezentovat naše názory v rekordním čase. Očekáváme, že členské státy přijmou v nadcházejících dnech další rozhodnutí, ale naše partnerské země by již měly začít pracovat na plnění klíčových reforem uvedených v našem doporučení na své straně. To je zásadní pro to, aby Ukrajina, Moldavsko a Gruzie postoupily vpřed na své cestě k EU.

Další kroky

Na základě Stanovisek Evropské komise se nyní členské státy EU budou muset jednomyslně rozhodnout o dalším postupu.

Žádosti Ukrajiny, Gruzie a Moldavska o členství v EU ve světle stanovisek Komise budou projednány na příštím zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. června. Mezitím je EU i nadále odhodlána nadále posilovat vazby a prohlubovat jejich partnerství na podporu Ukrajiny, Moldavska a Gruzie v souladu s našimi dohodami o přidružení a prohloubenými a komplexními zónami volného obchodu.

Pozadí

On 28 2022 února, Ukrajina předložila svou žádost o členství v EU.

On 3 2022 března, Gruzie a Moldavská republika předložily své žádosti o členství v EU.

On Března 7Rada Evropské unie vyzvala Komisi, aby k těmto žádostem předložila svá stanoviska. Ukrajina obdržela část dotazníku o politických a ekonomických kritériích dne 8. dubna 2022 a část o EU acquis dne 13. dubna. Ukrajina poskytla své odpovědi dne 17. dubna a dne 9. května. Gruzie a Moldavsko obdržely první část dotazníku o politických a hospodářských kritériích dne 11. dubna 2022 a část o EU acquis dne 19. dubna. Moldavsko poskytlo své odpovědi dne 22. dubna a 12. května. Gruzie poskytla své odpovědi ve dnech 2. a 10. května.

Více informací

Gruzie: Názor; Memorandum;

Moldavsko: Názor; Memorandum;

Ukrajina: Názor; Memorandum;

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending