Spojte se s námi

Evropská komise

Uplatňují se nová práva na zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Od 2. srpna musí podat žádost všechny členské státy Celoevropská pravidla pro zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pro rodiče a pečovatele přijata v roce 2019. Tato pravidla stanoví minimální standardy pro otcovskou, rodičovskou a pečovatelskou dovolenou a zavádějí další práva, jako je právo požadovat flexibilní pracovní úvazky, které lidem pomohou rozvíjet jejich kariéru a rodinný život, aniž by museli obětovat jedno i druhé. Tato práva, která přibývají k existujícím právům na mateřskou dovolenou, byla dosažena v rámci Evropským pilířem sociálních práv a je klíčovým milníkem k budování Unie rovnosti.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem pro rodiče a pečovatele

Směrnice o slaďování pracovního a soukromého života má za cíl zvýšit i) účast žen na trhu práce a ii) čerpání dovolené z rodinných důvodů a flexibilních pracovních úvazků. Celkově je míra zaměstnanosti žen v EU o 10.8 procentního bodu nižší než u mužů. Navíc pouze 68 % žen s pečovatelskými povinnostmi pracuje ve srovnání s 81 % mužů se stejnými povinnostmi. Směrnice umožňuje pracovníkům odejít do péče o příbuzné, kteří potřebují podporu, a celkově znamená, že rodiče a pečovatelé jsou schopni sladit profesní a soukromý život.

  • Otcovská dovolená: Pracující otcové mají nárok na nejméně 10 pracovních dnů otcovské dovolené kolem doby narození dítěte. Otcovská dovolená musí být kompenzována alespoň ve výši nemocenské;
  • Rodičovská dovolená: Každý rodič má nárok na minimálně čtyři měsíce rodičovské dovolené, z toho dva měsíce jsou placené a nepřenosné. Rodiče mohou požádat o čerpání dovolené flexibilní formou, buď na plný úvazek, na částečný úvazek, nebo po částech;
  • Pečovatelské volno: Všichni pracovníci poskytující osobní péči nebo podporu příbuznému nebo osobě žijící ve společné domácnosti mají právo na nejméně pět pracovních dnů pečovatelské dovolené ročně;
  • Flexibilní pracovní podmínky: Všichni pracující rodiče s dětmi do osmi let a všichni pečující mají právo požadovat zkrácení pracovní doby, pružnou pracovní dobu a flexibilitu v místě výkonu práce.

Další kroky

Jak stanovil prezident von der Leyen v ní Politické směryKomise zajistí plné provedení směrnice o slaďování pracovního a soukromého života, která pomůže přivést více žen na trh práce a pomůže v boji proti dětské chudobě. Komise bude podporovat členské státy při uplatňování nových pravidel, a to i prostřednictvím Evropský sociální fond + zlepšit kvalitu a dostupnost systémů vzdělávání a péče v raném dětství.

Členské státy jsou povinny provést směrnici do vnitrostátního práva do dnešního dne. V dalším kroku Komise posoudí úplnost a soulad vnitrostátních opatření oznámených každým členským státem a v případě potřeby přijme opatření.

Řekli členové kolegia

Inzerát

Viceprezidentka pro Hodnoty a transparentnost Věra Jourová řekla: „Během posledních dvou let mnoho Evropanů podniklo kroky k tomu, aby se zaměřili na to, co je pro ně skutečně důležité. Díky větší flexibilitě a novým právům jim směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem poskytuje záchrannou síť, aby tak učinily bez obav. V celé EU mají nyní rodiče a pečovatelé více zaručené dovolené se spravedlivou kompenzací. Znamená to, že se můžeme starat o lidi, které milujeme, aniž bychom obětovali lásku k naší práci.“

Viceprezident pro demokracii a demografii Dubravka Šuica řekl: „Díky směrnici o slaďování pracovního a soukromého života budou mít nyní občané EU více času na péči o ty zranitelné členy rodiny, kteří to potřebují. Zavedení dovolené pro pečovatele je důležitým krokem, který ukazuje, že EU se stará o své občany ve všech fázích života. Jako společnost se musíme starat o péči. Nedávno jsme viděli, jak křehké může být zdraví a jak důležitá je solidarita společnosti. Flexibilní pracovní podmínky a možnost vzít si volno, když je to nejvíce potřeba, ukazují, jak je EU skutečnou solidární společností. Pokládáme základy pro vytvoření moderního pracoviště vhodného pro občany a všechny členy rodiny.“

Komisařka pro rovnost Helena Dalli uvedla: „Směrnice EU o slaďování pracovního a soukromého života vybízí muže a ženy, aby se lépe dělili o rodičovské a pečovatelské povinnosti. Muži i ženy si zaslouží stejnou šanci čerpat rodičovskou dovolenou a pečovatelskou dovolenou, stejně jako rovné příležitosti být součástí a prosperovat na trhu práce. Tato směrnice dává lidem nástroje, jak si spravedlivě rozdělit své domácí a pečovatelské povinnosti.“

Pozadí

Směrnice o slaďování pracovního a soukromého života je výsledkem dlouholeté práce Komise s cílem povzbudit členské státy a Evropský parlament, aby zlepšily právní předpisy o dovolené pro rodiče a poprvé v právních předpisech EU zavedly právo na dovolenou pro pečovatele. Komise nejprve předložila návrh v roce 2008 reformovat starší legislativu o mateřské dovolené, kterou v roce 2015 stáhla poté, co se jednání zastavila. Aby bylo možné obecně řešit nedostatečné zastoupení žen na trhu práce, právo na vhodnou dovolenou, flexibilní pracovní podmínky a přístup k pečovatelským službám bylo zakotveno v zásadě 9 Evropským pilířem sociálních práv, kterou společně vyhlásily Evropský parlament, Rada jménem všech členských států a Komise v Göteborgu v listopadu 2017. Směrnice o slaďování pracovního a soukromého života je jedním z opatření Evropský pilíř akčních plánů v oblasti sociálních práv dále implementovat principy pilíře. Návrh směrnice byl přijat dne 13. června 2019 a členské státy měly tři roky do 2. srpna na jeho provedení do vnitrostátního práva. Nová pravidla jsou navíc k právům pod Směrnice 92 / 85 o těhotných zaměstnankyních, podle kterého mají ženy právo na minimálně 14 týdnů mateřské dovolené, z nichž alespoň dva jsou povinné. Mateřská dovolená je kompenzována alespoň na úrovni národní nemocenské.

To jde také ruku v ruce s Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, který musely členské státy transponovat do vnitrostátního práva do 1. srpna (tisková zpráva). Směrnice aktualizuje a rozšiřuje práva pro 182 milionů pracovníků v EU, zejména řeší nedostatečnou ochranu pracovníků na nejistějších pracovních místech a zároveň omezuje zátěž pro zaměstnavatele a zachovává flexibilitu při přizpůsobování se měnícím se podmínkám na trhu práce.

Více informací

Informační list – Nová práva na vyvážení pracovního a soukromého života

Webová stránka - Sladění pracovního a soukromého života

Webová stránka - Situace žen na trhu práce

Eurostat - Statistiky míry zaměstnanosti podle pohlaví, věku a úrovně dosaženého vzdělání

Eurostat - Statistika zaměstnávání na částečný úvazek jako procento celkové zaměstnanosti

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending