Spojte se s námi

Evropská komise

Sociální Evropa: transparentnější a předvídatelnější pracovní podmínky pro pracovníky v EU

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

1. srpen byl konečným termínem pro členské státy EU, aby transponovaly Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách do vnitrostátního práva. Směrnice poskytuje rozsáhlejší a aktualizovanější pracovní práva a ochranu 182 milionům pracovníků v EU.

S novými pravidly budou mít pracovníci právo na větší předvídatelnost svých pracovních podmínek, například pokud jde o přidělení úkolů a pracovní dobu. Budou mít také právo na včasné a úplnější informace o základních aspektech jejich práce, jako je místo výkonu práce a odměna. To znamená důležitý krok pro silnou sociální Evropu a přispívá k obratu Evropským pilířem sociálních práv do hmatatelné reality pro lidi v celé EU.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit řekl: „Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách je přímou reakcí na rychle se měnící realitu našich trhů práce. Lidé mají právo na úplnější informace o podmínkách svého zaměstnání a větší předvídatelnost v jejich každodenním životě. Nová pravidla pomohou zaručit kvalitní pracovní místa, poskytnou pracovníkům stabilitu a umožní jim plánovat si život.

Pracovní práva a ochrana jsou rozšířeny a aktualizovány pro nový svět práce

Díky směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách budou mít pracovníci v EU právo:

  • Podrobnější informace o základních aspektech jejich práce, které mají být obdrženy včas a písemně;
  • omezení délky zkušebních dob na začátku zaměstnání do šesti měsíců;
  • přijmout jinou práci u jiného zaměstnavatele; jakákoli omezení tohoto práva musí být odůvodněna objektivními důvody;
  • být v přiměřeném časovém předstihu informováni, kdy bude třeba provést práci – zejména pro pracovníky s nepředvídatelnou pracovní dobou a prací na vyžádání;
  • účinná opatření, která zabrání zneužívání smluvní práce na nula hodin;
  • příjem písemná odpověď na žádost o převod na jinou jistější práci a;
  • obdržet bezplatné povinné školení související s prací, kde je zaměstnavatel povinen toto zajistit.

Odhaduje se, že další 2 až 3 miliony pracovníků v nejistých a nestandardních formách zaměstnání, včetně práce na částečný úvazek, dočasné práce a práce na vyžádání, budou nyní požívat práva na informace o podmínkách svého zaměstnání a nové ochrany, jako je právo na větší předvídatelnost jejich pracovní doby. Směrnice zároveň respektuje flexibilitu nestandardního zaměstnání, a zachovává tak jeho výhody pro pracovníky i zaměstnavatele.

Směrnice bude prospěšná také pro zaměstnavatele tím, že zajistí, aby ochrana pracovníků zůstala v souladu s nejnovějším vývojem na trzích práce, tím, že omezí administrativní překážky pro zaměstnavatele, například umožní poskytovat informace elektronicky, a vytvoří rovné podmínky pro zaměstnavatele v EU, umožňující spravedlivou hospodářskou soutěž na základě stejné minimální úrovně pracovních práv.

Inzerát

Další kroky

Členské státy jsou povinny provést směrnici do vnitrostátního práva do dnešního dne. Jako další krok Komise posoudí úplnost a soulad vnitrostátních opatření oznámených každým členským státem a v případě potřeby přijme opatření.

Pozadí

Projekt Evropským pilířem sociálních práv uvádí „bezpečné a adaptabilní zaměstnání“ a „informace o podmínkách zaměstnání a ochraně v případě propuštění“ jako základní zásady spravedlivých pracovních podmínek. Uvádí, že pracovníci mají právo být při nástupu do zaměstnání písemně informováni o svých právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, a to i ve zkušební době.

Nový Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách (EU/2019/1152) nahrazuje Směrnice o písemném prohlášení (91/533/EHS), který byl v platnosti od roku 1991 a dával pracovníkům, kteří nastupují do nového zaměstnání, právo být písemně informováni o podstatných aspektech jejich pracovního poměru.

Po dnešním milníku bude zítra následovat další významný úspěch v rámci Evropského pilíře sociálních práv. The Celoevropská pravidla pro zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pro rodiče a pečovatele přijaté v roce 2019 budou muset členské státy provést do 2. srpna 2022.  

Více informací

Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU

Web s otázkami a odpověďmi na transparentní a předvídatelné pracovní podmínky

Web Evropského pilíře sociálních práv

Nejnovější informace o evropském pilíři akčních plánů v oblasti sociálních práv

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending