Spojte se s námi

Evropská komise

Deklarace o digitálních právech a zásadách: Hodnoty EU a občané v centru digitální transformace

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Interinstitucionální prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu: Členské státy, Parlament a Komise uzavřely jednání o hodnotách EU v digitálním světě.

Členské státy, Evropský parlament a Komise o něm jednaly Evropská deklarace o digitálních právech a principech pro digitální dekádu. Deklarace má za cíl propagovat Evropské hodnoty v rámci digitální transformace, staví lidi do středu zájmu, přičemž digitální technologie přináší prospěch všem jednotlivcům, podnikům a společnosti jako celku.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Toto prohlášení stanoví evropskou cestu vpřed pro digitální transformaci našich společností a ekonomik. Propagace a ochrana našich hodnot v digitálním prostředí je zásadní, ať už jde o soukromí, individuální kontrolu nad daty, rovný přístup ke službám a vzdělání, spravedlivé a spravedlivé pracovní podmínky, zapojení do veřejného prostoru nebo svobodu volby. Doufám také, že deklarace vytvoří mezinárodní měřítko a inspiruje další země a organizace, aby následovaly náš příklad. Ivan Bartoš, místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Cesta EU k digitální transformaci našich společností a hospodářství zahrnuje zejména digitální suverenita otevřeným způsobem, respekt základní práva, právní stát a demokracie, začlenění, dostupnost, rovnost, udržitelnost a respektování práv a tužeb každého.

Text připomíná všechna příslušná práva v souvislosti s digitální transformací a měl by sloužit jako a referenčním bodem pro podniky a další relevantní aktéry při vývoji a zavádění nových technologií. Prohlášení by také mělo vést tvůrce politik při uvažování o jejich vizi digitální transformace: uvedení lidé v centru digitální transformace; podpora solidarity a začlenění, zajištění konektivity, digitální vzdělávání, školení a dovednostia také přístup k digitálním službám online. Prohlášení zdůrazňuje důležitost Svoboda volby v interakcích s algoritmy a systémy umělé inteligence a férovém digitálním prostředí. Apeluje také na zvýšení bezpečnost a zabezpečení v digitálním prostředí, zejména pro děti a mládež. Členské státy, Parlament a Komise se rovněž zavazují podporovat vývoj a používání udržitelné technologie.

Další kroky

Dnešní výsledek jednání je nyní podléhá schválení Radou, Evropským parlamentem a Komisí. Na straně Rady hodlá české předsednictví předložit dohodu co nejdříve zástupcům členských států (COREPER), aby mohla být podepsána třemi spolupodepisujícími institucemi během prosincové Evropské rady.

Pozadí

Sdělení Komise „Digitální kompas 2030: evropská cesta vpřed pro digitální desetiletí“ ze dne 9. března 2021 představila vizi digitálně transformované Evropy do roku 2030 v souladu s evropskými hodnotami. Ambicí EU je být digitálně suverénní v otevřeném a propojeném světě, který zahrnuje občany a inovativní podniky v inkluzivní, prosperující a udržitelné digitální společnosti zaměřené na člověka.

Inzerát

V jejich prohlášení ze dne 25. března 2021, členové Evropské rady zdůraznili význam digitální transformace pro růst, prosperitu, bezpečnost a konkurenceschopnost EU a také pro blaho našich společností. Sdělení o digitálním kompasu označilo za důležitý krok ke zmapování digitálního rozvoje Evropy na příští desetiletí. Vyzvala Komisi, aby využila všech dostupných nástrojů v oblasti průmyslové, obchodní a hospodářské politiky. S ohledem na tyto ambice a výzvy navrhla Komise dne 26. ledna 2022 a Evropská deklarace o digitálních právech a principech pro digitální dekádu v návaznosti na její sdělení ze dne 9. března 2021.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending