Spojte se s námi

Evropská komise

Komise jedná s cílem zlepšit ochranu pracovníků pomocí nových limitů expozice pro olovo a diisokyanáty

SHARE:

Zveřejněno

on

Dne 13. února přijala Komise opatření k dalšímu zlepšení ochrany pracovníků před zdravotními riziky spojenými s expozicí nebezpečným chemickým látkám: olovu a diisokyanátem. V případě olova výrazně snížený limit expozice pomůže předcházet zdravotním problémům pracovníků, například ovlivňujícím reprodukční funkce a vývoj plodu. U diisokyanátů nový expoziční limit zabrání případům astmatu a dalších respiračních onemocnění.

Konkrétně Komise navrhuje změnit dvě směrnice: Směrnice 2004 / 37 / ES o ochraně zaměstnanců před riziky souvisejícími s expozicí karcinogenům, mutagenům a látkám toxickým pro reprodukci při práci (CMRD) pro olovo, a Směrnice 1998 / 24 / ES o ochraně zaměstnanců před riziky souvisejícími s chemickými činiteli při práci (směrnice o chemických činitelích, CAD) pro olovo a diisokyanáty.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit řekl: „Dnes plníme svůj závazek lépe chránit pracovníky před olovem zavedením drasticky snížených limitů expozice. Kromě toho navrhujeme vůbec poprvé ochranné limitní hodnoty na úrovni EU pro diisokyanáty, které mohou způsobit astma a další respirační onemocnění. Tento návrh přispěje k vytvoření zdravějších a bezpečnějších pracovišť a ochrání stovky tisíc pracovníků v celé EU, což je klíčový závazek v rámci Evropského pilíře sociálních práv.

Dnešní návrh je výsledkem rozsáhlého konzultačního procesu, včetně dvoufázové konzultace se sociálními partnery, a úzké spolupráce s vědci a zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a členských států. Návrh Komise nyní projedná Evropský parlament a Rada.

A tisková zpráva je k dispozici online.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending