Spojte se s námi

Evropská komise

Komise zveřejňuje Obecnou zprávu 2022: Solidarita EU v akci v době geopolitických výzev

SHARE:

Zveřejněno

on

Dne 15. března Komise zveřejnila Vydání všeobecné zprávy EU za rok 2022, v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie. Zpráva představuje klíčové aktivity EU v roce 2022 se silným zaměřením na reakci EU na ruskou útočnou válku proti Ukrajině a neochvějnou solidaritu s Ukrajinou.

EU zejména přijala více než 200 opatření na pomoc ukrajinskému státu a lidu a na podporu členských států při řešení důsledků zejména na evropské hospodářství a energetickou bezpečnost. Přibližně 4 miliony lidí prchajících před válkou získaly v členských státech dočasnou ochranu. EU přijala devět balíčků tvrdých sankcí, které mají omezit schopnost Ruska vést válku, a mobilizovala téměř 50 miliard eur na podporu Ukrajiny.

EU také jednal rozhodně postupně se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech, podpořit občany, kteří čelí vysokým účtům za energii, a urychlit přechod EU na čistou energii. Díky svému plánu REPowerEU postupně diverzifikovala své dodávky, dosáhla rekordních úrovní skladování plynu (v listopadu více než 95 %) a překonala cíl snížení spotřeby plynu.

EU rovněž pokračovala v plnění své zelené agendy a udržitelného růstu podporujícího začlenění, jakož i v úspěšném provádění plánu obnovy ve výši 800 miliard EUR NextGenerationEU. EU zůstala v kurzu Zelená nabídka: její čisté domácí emise byly o 30 % nižší než v roce 1990 a EU je na dobré cestě ke splnění cíle pro rok 2030. EU rovněž zvýšila cíl pro obnovitelné zdroje do roku 2030 na 45 % ve srovnání s předchozím cílem 40 %, přičemž bylo dosaženo důležitých politických dohod o revizi systému EU pro obchodování s emisemi, vytvoření Sociálního klimatického fondu a zavedení nového uhlíku. Mechanismus úpravy hranic.

V digitálním sektoru byl v tomto roce přijat zákon o digitálních službách a zákon o digitálních trzích spolu s novou legislativou o univerzálních nabíječkách. Pokud jde o rovnost, byly podniknuty rozhodné kroky ke směrnici o ženách ve správních radách, k opatřením pro transparentnost odměňování a ke směrnici o přiměřených minimálních mzdách. Zpráva je k dispozici ve všech úředních jazycích EU jako a plně ilustrovaná kniha a v online verze.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending