Spojte se s námi

Evropská komise

Nová pravidla pro obaly – věda do toho zatím moc mluvit neměla

SHARE:

Zveřejněno

on

Evropská komise se zaměřením na co nejrychlejší dosažení zeleného oběhového hospodářství navrhla koncem loňského roku komplexní revizi právních předpisů o obalech a odpadech z obalů.píše Matti Rantanen, generální ředitel European Paper Packaging Alliance.

Základní předpoklady a posouzení dopadů, na nichž je návrh založen, však zůstávají velmi žádoucí a byly zpochybněny spoluzákonodárci Komise. Na posledním zasedání Rady Evropské unie, které se konalo dne 16. března 2023, řada zástupců 27 členských států zpochybnila posouzení dopadů a naléhala na Komisi, aby zveřejnila více vědeckých hodnocení dopadů vzhledem k dalekosáhlým důsledkům návrh.

Návrh nařízení o obalech a odpadech z obalů (PPWR) je největší změnou pravidel EU pro obaly za poslední desetiletí. Mezi mnoha ustanoveními Komise především navrhuje cíle snížení počtu obalů pro členské státy a přísné cíle týkající se opětovného použití a doplňování pro stravování v obchodech a služby s sebou. Posouzení dopadů provedené na podporu takových opatření bohužel směšuje netransparentní kvalitativní přístupy a kvantitativní údaje ze zcela odlišných obalových odvětví, které nelze agregovat, přičemž ignoruje studie vyhovující ISO a certifikované studie, pokud existují, zejména pokud jde o omezení používání určitých formátů obalů ( článek 22), jakož i cíle pro opětovné použití a opětovné naplnění (článek 26).

PPWR je reforma, která by mohla vyřadit z podnikání některé malé podniky v celé Evropě, změnit celé dodavatelské řetězce, výrazně posunout využívání vzácných zdrojů a radikálně změnit náš přístup k dosažení zelených cílů Evropy. S tak hlubokým dopadem bylo zapotřebí důkladné a komplexní analýzy.

Místo toho jsme dostali posouzení dopadu, které také nemělo samostatnou kapitolu o bezpečnosti potravin, která je nedílnou a kritickou funkcí balení potravin. Vzhledem k tomu, že určité typy obalů, jako jsou opakovaně použitelné obaly, mají potenciál přenášet nemoci přenášené potravinami a další kontaminanty, je to značná mezera v našem chápání výhod a nevýhod různých možností balení.

Posouzení dopadů navíc nebere v úvahu velké množství vědeckých výzkumů v oblasti jednorázových papírových obalů a opětovného použití. Nezávislé analýzy životního cyklu ukazují, že jak pro stolování v obchodě, tak pro služby s sebou, v prostředí restaurací rychlého občerstvení jsou papírové obaly na jedno použití šetrnější k životnímu prostředí než opakovaně použitelné obaly. U stolování v obchodech vypouštějí opakovaně použitelné obalové systémy 2.8krát více CO2, spotřebují 3.4krát více sladké vody a fosilních zdrojů a produkují 2.2krát více jemných částic než alternativy na bázi papíru. U služeb s sebou mají výsledky stejný trend s 64% nárůstem spotřeby sladké vody a 91% nárůstem emisí CO2.

Posouzení dopadů také nezohledňuje obrovskou zátěž, kterou představuje vývoj zcela nové infrastruktury a dodavatelského řetězce pro již tak obtížně recyklovatelné obalové systémy pro opětovné použití. Papírové obaly jsou přitom efektivně recyklovány nejvyšší mírou ze všech obalových materiálů v Evropě – 82 %.

Inzerát

V místech, kde jsou opakovaně použitelné obaly v restauracích rychlého servisu nařízeny, jako je tomu ve Francii od ledna letošního roku, byly výsledky zdrcující a odhalily znepokojivé nové fenomény: masivní návrat plastů, nízká míra opětovného použití a krádeže opakovaně použitelné obaly. Řada podniků odhalila, že nejsou schopni splnit ani 20 až 40 opakovaných použití, zatímco kontejnery jsou odcizeny již po několika použitích. Dopad mycího a sušícího systému i zpětné přepravy opakovaně použitelných obalů byly v posouzení dopadů minimalizovány: jako jeden z mnoha příkladů představuje dopad opětovného použití „přepravy a praní“ CO2 pouze 37 % celkových emisí skleníkových plynů (a 27 % v roce 2040) v posouzení dopadů, zatímco 83 % v hodnocení Ramboll v prodejně LCA zkontrolované třetí stranou a 82 % v odborném panelu zkontrolovaném Ramboll LCA s sebou. Hlavní rozdíl, který vede k neodůvodněné regulaci a ukazuje, že zjednodušení a agregace nemohou nahradit standardní přístup LCA ISO.

Vzhledem k tomu všemu je nesoulad mezi tím, co říká věda a tím, co přináší posouzení dopadu a návrh, přinejmenším znepokojující. Všichni budou ovlivněni. Společnosti budou poškozovat zvýšené náklady na podnikání, které mají obecně tendenci se ve velké míře přenášet na zákazníky. Zatímco jsme ve vodní a energetické krizi, obrovské množství obojího bude vynaloženo na mytí plastových nádob při velmi vysokých teplotách. A spotřebitelé budou čelit stále rostoucím cenám v době, kdy životní náklady raketově rostou. Protože opakovaně použitelné obaly přicházejí se složitým a nákladným systémem, nebude v této rovnici jediný vítěz.

Navrhovaný text PPWR je nyní v rukou Evropského parlamentu a Rady a prochází procesem podrobného přezkumu. EPPA proto naléhá na tvůrce politik, aby zajistili, že věda bude jádrem rozhodnutí, která v této věci učiní. To je jediný způsob, jak zajistit, aby dopad tohoto zákona byl prospěšný.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending