Spojte se s námi

Evropská komise

Zjednodušení pravidel EU pro občany a podniky: zjištění z ročního průzkumu zátěže za rok 2022

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise zveřejnila Roční průzkum zátěže na rok 2022, který představuje opatření Komise ke zjednodušení a modernizaci pravidel EU. Uvádí pokrok a konkrétní příklady toho, čeho Komise dosáhla v prvním roce plného uplatňování přístupu „jeden dovnitř, jeden ven“, jakož i programem regulační vhodnosti a účinnosti (REFIT) a jeho následnými opatřeními. doporučení skupiny odborníků na vysoké úrovni platformy Fit for Future. Tato práce je posílena dalším úsilím, jak je uvedeno v dokumentu Balíček pomoci pro malé a střední podniky.

Výsledky prvního roku implementace přístupu „jeden dovnitř, jeden ven“.

„jeden dovnitř, jeden ven“ představuje jakousi „nákladovou brzdu“, což znamená, že všechny nové náklady na dodržování předpisů, včetně administrativních nákladů, pro občany a podniky jsou kvantifikovány a kompenzovány snížením stávající zátěže nebo kompenzovány v nejvyšší možné míře . Komise tento přístup uplatnila u 52 legislativních návrhů v roce 2022. Očekává se, že přijaté návrhy sníží celkovou administrativní zátěž o 7.3 miliardy EUR. Digitalizace a interoperabilní řešení často pomáhají dosáhnout úspor nákladů.

Úspěchy práce Komise na zjednodušení a snížení zátěže – REFIT

V roce 2022 Komise dokončila hodnocení, kontroly účelnosti a předložila revize právních předpisů EU s potenciálem přinést značné snížení zátěže a zjednodušení pro občany, podniky a veřejné orgány. Iniciativy pokrývají širokou škálu oblastí politiky od opatření v oblasti klimatu a hospodářské soutěže, spravedlnosti a migrace, mobility a dopravy až po jednotný trh. Průzkum obsahuje podrobné příklady těchto úspěchů.

Návaznost Komise na práci platformy Fit for Future

Projekt Vhodná pro budoucí platformu přijatý 10 názorů ve svém ročním pracovním programu, který zahrnuje širokou škálu iniciativ, které mimo jiné zahrnují DPH vstřícnou k podnikům, řízení energetické unie a opatření v oblasti klimatu, přístup malých a středních podniků (MSP) ke kapitálu, plýtvání potravinami a dary a nařízení REACH o chemických látkách. Průzkum informuje o doporučeních platformy a opatřeních Komise navazujících na všechna stanoviska.

Inzerát

Komise vítá další návrhy na zjednodušení politik EU prostřednictvím Vyjádřete se: Zjednodušte! portálu od všech evropských občanů, podniků, organizací a institucí.

Pozadí

Roční přehled zátěže je součástí Lepší regulace Agenda a Program regulační způsobilosti a výkonu (REFIT), regulační přístup Komise k transparentní a na důkazech založené tvorbě politik. The Sdělení o lepší regulaci 2021 navrhla konkrétní zlepšení v procesu tvorby právních předpisů EU s cílem podpořit obnovu Evropy a zajistit, aby právní předpisy EU zůstaly odolné vůči budoucnosti, včetně zavedení přístupu „one in, one out“. The Vhodná pro budoucí platformu, skupina odborníků na vysoké úrovni složená z vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, organizací občanské společnosti, podniků a členů sítě RegHub Výboru regionů, byla zřízena v roce 2020, aby doplnila práci Komise na zjednodušení právních předpisů.

Pro více informací

Politické priority von der Leyenovy komise

Agenda zlepšování právní úpravy

Sdělení o lepší regulaci do roku 2021

Cvičení inventarizace 2019

REFIT - zjednodušení právních předpisů EU, jejich nižší nákladnost a budoucnost

REFIT - výsledková tabulka

Zákonodárný proces v EU

Portál Have Your Say

Vyjádřete svůj názor: Zjednodušte! portál

Vhodná pro budoucí platformu

Dnes více než kdy jindy potřebujeme posílit dlouhodobou konkurenceschopnost EU a účinný a účinný regulační rámec je v tomto ohledu zásadní. Vzhledem k tomu, že pokračujeme v našich zelených a digitálních přechodech, chceme občanům, podnikům a veřejným orgánům přinášet konkrétní výhody s minimálními náklady. Tento roční přehled ukazuje, že plníme naše úsilí o zjednodušení a snižování zátěže a zaručujeme, že zákony a iniciativy EU nevytvářejí zbytečnou zátěž pro občany a podniky. Maroš Šefčovič, výkonný místopředseda pro evropskou zelenou dohodu, interinstitucionální vztahy a prognózu - 11 /09/2023

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending