Spojte se s námi

Evropská komise

Evropská komise úspěšně vydala 8 miliard eur ve své poslední syndikované transakci v roce 2023

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise, která vydává dluhopisy EU jménem EU, získala dalších 8 miliard EUR dluhopisů EU ve svých 11th syndikovaná transakce pro rok 2023. Transakce ve dvou tranších se skládala z nového pětiletého dluhopisu v hodnotě 5 miliard EUR splatné 5. prosince 5 a 2028 miliardy EUR zeleného dluhopisu NextGenerationEU se splatností 3. února 4.

Transakce vyvolala velký zájem ze strany investorů, kteří předložili nabídky v celkové výši přes 66 miliard EUR na nový 5letý dluhopis a více než 70 miliard EUR na 24letý zelený dluhopis NGEU. To se rovná míře nadměrného odběru přibližně 13krát a 24krát.

Transakce přináší celkový objem emisí zelených dluhopisů NextGenerationEU na 47.2 miliardy EUR, přičemž výnosy jsou použity na financování zelených projektů z národních plánů obnovy a odolnosti (RRP) členských států – plánů výdajů v rámci NextGenerationEU. Emise zelených dluhopisů NGEU jsou podporovány významným souborem způsobilých projektů a jsou úzce kalibrovány podle vykázaných zelených výdajů členských států, které nyní nabírají na síle.

Tato transakce byla poslední syndikovanou transakcí EU v tomto roce. Celkový objem emisí ve druhé polovině letošního roku tak činí 34.2 mld. EUR. Komise oznámila, že 4. listopadu dokončí emise svých dluhopisů pro letošní rok v aukci v hodnotě až 27 miliardy EUR.

K dispozici je úplný přehled všech dosud vydaných transakcí EU on-line.

Pozadí

Evropská komise si půjčuje na mezinárodních kapitálových trzích jménem Evropské unie a vyplácí finanční prostředky členským státům a třetím zemím v rámci různých výpůjčních programů. Půjčky EU jsou garantovány rozpočtem EU a příspěvky do rozpočtu EU jsou bezpodmínečnou právní povinností všech členských států podle Smluv EU.

Inzerát

Od ledna 2023 vydává Evropská komise pro jednotlivé programy spíše jednoznačkové unijní dluhopisy než samostatně označené dluhopisy. Výnosy z těchto jednoznačkových dluhopisů jsou alokovány do příslušných programů podle postupů stanovených v příslušných dohodách. Emise zelených dluhopisů NextGenerationEU nadále financují pouze opatření způsobilá podle rámce pro zelené dluhopisy NextGenerationEU.

Na základě dluhopisů EU a zelených dluhopisů NextGenerationEU získaných od poloviny roku 2021 Komise dosud vyplatila 174.7 miliardy EUR ve formě grantů a půjček členským státům EU v rámci nástroje na obnovu a odolnost, kromě další podpory pro ostatní EU programy využívající financování NextGenerationEU.

Z prostředků vyplacených členským státům v rámci nástroje na obnovu a odolnost bylo 58.3 miliardy EUR vykázáno jako způsobilých pro financování zelenými dluhopisy. V rámci programu zelených dluhopisů NextGenerationEU jsou výdaje potvrzeny jako způsobilé pro financování prostřednictvím zelených dluhopisů ex-post poté, co země EU prokáží, na co byly prostředky použity.

Informace o způsobilých a přidělených výdajích v reálném čase jsou k dispozici v Panel zelených dluhopisů NextGenerationEU. Komise se rovněž zavázala zveřejňovat výroční zprávy o alokaci a dopadu výnosů ze zelených dluhopisů NGEU. Po prvním alokační zpráva, zveřejněné na podzim roku 2022, zveřejní Komise svou první komplexní zprávu o alokaci zelených dluhopisů NGEU a jejich dopadu koncem tohoto roku.  

Komise rovněž vyplatila Ukrajině 15 miliard EUR v rámci programu Makrofinanční pomoc +, přičemž další výplata ve výši 1.5 miliardy EUR je naplánována na konec tohoto měsíce. Tento program – který poskytne Ukrajině 18 miliard EUR v průběhu celého roku 2023 – následuje po vyplacení 7.2 miliardy EUR Komisí v rámci mimořádných půjček makrofinanční pomoci Ukrajině v roce 2022. Předtím EU poskytla Ukrajině více než 5 miliard EUR prostřednictvím pěti Programy MZV od roku 2014.

Za účelem dalšího posílení likvidity dluhopisů EU na sekundárním trhu zavedla Komise rámec, který investorům poskytuje cenové kotace cenných papírů EU na elektronických platformách. Primární dealeři EU začali uvádět ceny za dluhopisy EU 01. listopadu 2023. Komise rovněž pracuje na nástroji na podporu používání dluhopisů EU jako nástroje pro dohody o zpětném odkupu (který bude zaveden do poloviny roku 2024).

Dnešní syndikace dluhopisů 5letá vazba Tento dluhopis je splatný 5. prosince 2028 a nese kupón ve výši 3.125 % a jeho výnos z reofferu je 3.226 %, což odpovídá ceně reofferu ve výši 99.535 %. Spread do mid-swapu je +4 bps, což je ekvivalent +54.8 bps u Bundu splatných 19. října 2028 a +20.3 bps u OAT splatných 25. listopadu 2028. Konečná kniha objednávek byla přes 66 miliard EUR. 24letá baterie NextGenerationEU Green Bond Tento dluhopis je splatný 4. února 2048 a nese kupón ve výši 2.625 % a jeho výnos z reofferu je 3.759 %, což odpovídá reoffer ceně 82.173 %. Spread do mid-swapu je +72 bps, což je ekvivalent +83.8 bps přes Bund splatný 15. srpna 2046 a +5.8 bps nad OAT splatný 25. května 2048. Konečná kniha objednávek byla přes 70 miliard EUR. Společnými vedoucími manažery této transakce byly Barclays, BNP, LBBW, Morgan Stanley a Nordea.

K dispozici jsou informace o alokaci různým investorům v sekci transakce stránky EU jako vypůjčovatele.

Program financování EU se ukázal jako pozoruhodně odolný vůči náročným podmínkám pro všechny emitenty v roce 2023. Je proto příhodné, že Komise dosáhla tak silného výsledku v dnešní dohodě, naší poslední syndikaci v tomto roce. Silná poptávka po zelené linii transakce také ukazuje, jakou důvěru investoři vkládají do programu zelených dluhopisů EU NextGenerationEU. Tuto důvěru budeme nadále budovat zveřejněním naší zprávy o dopadu alokace zelených dluhopisů NGEU koncem tohoto roku – což je klíčový výsledek našeho závazku k transparentnosti.

Komisař pro rozpočet a správu Johannes Hahn (obrázku) 13/11/2023

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending