Spojte se s námi

Elektřina vzájemná propojenost

Komise stanoví opatření k urychlení zavádění elektrických sítí

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Propojené a stabilní energetické sítě jsou páteří vnitřního trhu EU s energií a klíčem k umožnění zeleného přechodu. Chcete-li pomoci doručit Evropská zelená dohoda Komise dnes navrhuje Akční plán abychom zajistili, že naše elektrické sítě budou fungovat efektivněji a budou dále a rychleji zaváděny. Komise již zavedla podpůrný právní rámec pro zavádění elektrických sítí v celé Evropě. S plně integrovanými trhy EU zajistí modernizovaná infrastrukturní síť občanům a podnikům možnost těžit z levnější a čistší energie.

Očekává se, že spotřeba elektřiny v EU vzroste do roku 60 přibližně o 2030 %. Sítě se budou muset přizpůsobit digitalizovaný, decentralizovaný a flexibilní systém s miliony střešních solárních panelů, tepelnými čerpadly a místními energetickými komunitami sdílejícími své zdroje, více offshore obnovitelných zdrojů, které jsou online, více elektrických vozidel k nabíjení a rostoucí potřeby výroby vodíku. Vzhledem k tomu, že 40 % našich distribučních sítí je starších než 40 let a přeshraniční přenosová kapacita se má do roku 2030 zdvojnásobit, Investice 584 miliard eur jsou nezbytné.

Akční plán pro řešení chybějících článků přechodu na čistou energii

Akční plán si klade za cíl řešit hlavní výzvy při rozšiřování, digitalizaci a lepším využívání elektrických přenosových a distribučních sítí EU. Identifikuje konkrétní a na míru šitá opatření, která pomohou uvolnit potřebné investice k uvedení evropských elektrických sítí do chodu. Opatření se zaměřují na implementaci a rychlé provedení, aby došlo k časové změně pro naše cíle do roku 2030:

  • Urychlování realizace Projektů společného zájmu a vývoj nové projekty prostřednictvím politického řízení, posíleného sledování a dalších návrhů;
  • Zlepšení dlouhodobé plánování sítí uspokojit více obnovitelných zdrojů a elektrifikované poptávky, včetně vodíku, v energetickém systému řízením práce provozovatelů soustav i vnitrostátních regulačních orgánů;
  • Představujeme regulační pobídky prostřednictvím pokynů k předvídavým investicím zaměřeným na budoucnost a k přeshraničnímu sdílení nákladů na offshore projekty;
  • Motivace k lepšímu využívání mřížek s lepší transparentnost a vylepšené síťové tarify pro inteligentnější sítě, účinnost a inovativní technologie a řešení podporou spolupráce mezi provozovateli soustav a doporučeními Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER);
  • Zlepšení přístup k financím pro mřížky projekty zvýšením viditelnosti příležitostí pro programy financování EU, zejména pro inteligentní sítě a modernizaci distribučních sítí;
  • Stimulace rychlejší povolení pro mřížky zavádění poskytováním technické podpory úřadům a pokynů lepší zapojení zúčastněných stran a komunit;
  • Zlepšení a zabezpečení dodavatelských řetězců sítě, včetně harmonizace požadavků průmyslové výroby na propojení výroby a poptávky.

Pozadí

EU má jednu z nejrozsáhlejších a nejodolnějších sítí na světě, která dodává elektřinu milionům občanů. Naše dobře propojené energetické trhy se ukázaly být důležitým přínosem pro zajištění stabilních dodávek během energetické krize. EU zavedla právní rámec na podporu zavádění sítí revidované nařízení o TEN-Ese revidovanou směrnici o obnovitelných zdrojích energie a návrhy na a Net-Zero Industry Act a reformovaný design trhu s elektřinou.

K naplnění cíle stanoveného v Plán REPowerEU k ukončení dovozu ruských fosilních paliv a nedávno dohodnutý cíl dosáhnout 42.5 % s ambicí 45 % podílu obnovitelné energie do roku 2030 potřebuje EU modernizované sítě a posílenou energetickou infrastrukturu. Akční plán EU pro sítě byl oznámen v Evropský akční plán pro větrnou energii předložila Komise minulý měsíc. Navazuje na první fórum o elektrických sítích na vysoké úrovni, které v září pořádala Evropská síť provozovatelů přenosových soustav pro elektřinu (ENTSO-E) pod záštitou Evropské komise. 

Inzerát

Dnešní akční plán je představen spolu s výběrem klíčových projektů přeshraniční energetické infrastruktury pro EU první unijní seznam projektů společného a vzájemného zájmu což pomůže uvést energetickou infrastrukturu EU do souladu s jejími cíli v oblasti klimatu. Je také doprovázena a Pakt pro angažovanost zajistit široké zapojení zainteresovaných stran do rozvoje sítí.

Více informací

Otázky a odpovědi

Informační list

Akční plán EU pro sítě

Mřížky jsou páteří našeho energetického systému. Náš akční plán zajistí lepší podporu plánování, rozvoje a provozu infrastruktury, což jsou hlavní kroky k připojení rostoucích evropských obnovitelných zdrojů energie ke koncovým uživatelům, kteří je potřebují – od domácností po výrobce vodíku. Společným úsilím můžeme vyvinout účinnější, chytřejší a integrovanější energetickou infrastrukturu, čímž zajistíme, že dodáváme čistou energii, kterou potřebujeme k úspěchu v zeleném přechodu. Maroš Šefčovič, výkonný místopředseda pro evropskou zelenou dohodu, interinstitucionální vztahy a prognózu - 27/11/2023

Evropa zajistí svou energetickou bezpečnost a splní své ambice v oblasti klimatu pouze tehdy, pokud se naše energetická infrastruktura rozšíří a vyvine tak, aby byla vhodná pro dekarbonizovaný energetický systém. Sítě musí být aktivátorem, nikoli překážkou v přechodu čisté energie. Tímto způsobem můžeme integrovat obrovské množství obnovitelných zdrojů, elektrických vozidel, tepelných čerpadel a elektrolyzérů, které jsou potřebné k dekarbonizaci naší ekonomiky. Dnešní akční plán vytváří scénu a spoléhám na podporu všech hráčů v tomto sektoru, kteří pomohou přeměnit plán v konkrétní činy. Kadri Simson, komisařka pro energetiku – 27. 11. 2023

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending