Spojte se s námi

Evropská rada

Rozpočet EU na rok 2023: Rada a Parlament dosáhly dohody

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Rada a Evropský parlament dnes dosáhly dohody o rozpočtu EU na rok 2023, který se výrazně zaměřuje na hlavní politické priority EU.

Celkové závazky jsou stanoveny na 186.6 miliard EUR. Ve srovnání s pozměněným rozpočtem na rok 1.1 jde o nárůst o 2022 %. V rámci výdajových stropů víceletého finančního rámce na období 0.4–2021 bylo ponecháno k dispozici 2027 miliardy EUR, což EU umožňuje reagovat na nepředvídatelné potřeby.

Celkové platby dosahují 168.6 miliardy EUR, což představuje nárůst o 1 % od roku 2022.

Jiří Georgiev, náměstek ministra financí ČR a hlavní vyjednavač Rady pro rozpočet EU na rok 2023

Vítám naši dohodu o rozpočtu na příští rok, protože nám umožní zaměřit se na prioritní oblasti EU ve zvláště nestabilním geopolitickém kontextu. Zajišťuje také realistický přístup zohledňující současnou ekonomickou situaci, zájmy daňových poplatníků a potřebu vyjít vstříc novým výzvám, které mohou nastat v roce 2023. Jiří Georgiev, náměstek ministra financí ČR a hlavní vyjednavač Rady pro rozpočet EU na rok 2023

 Rozpočet EU na rok 2023 (v milionech EUR)
NadpisyZávazkyPlatby
1. Jednotný trh, inovace a digitální technologie21.54820.901
2. Soudržnost, odolnost a hodnoty70.58758.059
3. Přírodní zdroje a životní prostředí57.25957.456
4. Migrace a správa hranic3.7273.038
5. Bezpečnost a obrana2.1171.208
6. Okolí a svět17.21213.995
7. Evropská veřejná správa11.31111.311
Speciální nástroje2.8552.680
Celková cena186.617168.649
Položky jako % HND (hrubého národního důchodu)1,14%1,03%

Závazky jsou právně závazné přísliby vynaložení peněz na činnosti, které jsou realizovány v průběhu několika let.

Platby pokrývat výdaje vyplývající ze závazků přijatých během běžného nebo předchozích let.

Pozadí

Komise ve svém původním návrhu rozpočtu na rok 2023 stanovila celkové závazky ve výši € 185.59bn a celkové platby ve výši € 166.27bn.

Inzerát

Rada ve svém postoji přijatém dne 13. července 2022 stanovila celkové závazky ve výši € 183.95bn a celkové platby ve výši € 165.74bn.

Parlament ve svých pozměňovacích návrzích odhlasovaných v říjnu 2022 stanovil celkové závazky ve výši € 187.29bn a celkové platby ve výši € 167.61bn.

V říjnu 2022 Komise rovněž předložila opravný dopis k návrhu rozpočtu, v němž stanovila celkové závazky ve výši € 186.35bn a celkové platby ve výši € 168.66bn.

Přijetí rozpočtu vyžaduje kvalifikovanou většinu v Radě po dohodě s Evropským parlamentem (právní základ: článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Další kroky

Parlament a Rada mají nyní 14 dní na formální schválení dosažené dohody. Očekává se, že jej Rada schválí 22. listopadu.

Navštivte stránku schůzku

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending