Spojte se s námi

Evropský účetní dvůr

Politiky EU nejsou schopny zajistit, aby zemědělci nadměrně nevyužívali vodu

SHARE:

Zveřejněno

on

Podle zvláštní zprávy, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), nemohou politiky EU zajistit, aby zemědělci využívali vodu udržitelným způsobem. Dopad zemědělství na vodní zdroje je zásadní a nepopiratelný. Zemědělci však těží z příliš mnoha výjimek z vodní politiky EU, které brání úsilí o zajištění řádného využívání vody. Zemědělská politika EU navíc podporuje a příliš často podporuje spíše než účinnější využívání vody.

Zemědělci jsou hlavními spotřebiteli sladké vody: na zemědělství připadá čtvrtina veškerého odběru vody v EU. Zemědělská činnost ovlivňuje jak kvalitu vody (např. Znečištění hnojivy nebo pesticidy), tak množství vody. Současný přístup EU ke správě vody sahá až k rámcové směrnici o vodě z roku 2000 (WFD), která zavedla politiky týkající se udržitelného využívání vody. Stanovila cíl dosažení dobrého kvantitativního stavu pro všechny vodní útvary v celé EU. Společná zemědělská politika (SZP) také hraje důležitou roli v udržitelnosti vody. Nabízí nástroje, které mohou pomoci snížit tlaky na vodní zdroje, jako je propojení plateb se zelenějšími postupy a financování efektivnější zavlažovací infrastruktury.

"Voda je omezený zdroj a budoucnost zemědělství EU do značné míry závisí na tom, jak efektivně a udržitelně ji zemědělci využívají," řekla Joëlle Elvinger, členka Evropského účetního dvora odpovědná za zprávu. "Politiky EU však zatím dostatečně nepomohly snížit dopad zemědělství na vodní zdroje."

Rámcová směrnice o vodě poskytuje záruky proti neudržitelnému využívání vody. Ale členské státy udělují četné výjimky pro zemědělství, což umožňuje odběr vody. Auditoři zjistili, že tyto výjimky jsou velkoryse poskytovány zemědělcům, a to i v oblastech namáhaných vodou. Některé vnitrostátní orgány přitom jen zřídka uplatňují sankce na nelegální využívání vody, které odhalí. Rámcová směrnice o vodě rovněž požaduje, aby členské státy přijaly zásadu „znečišťovatel platí“. Voda však zůstává levnější, pokud se používá v zemědělství, a mnoho členských států stále nezískává zpět náklady na vodní služby v zemědělství jako v jiných odvětvích. Zemědělcům se často neúčtuje skutečný objem vody, který spotřebují, upozorňují auditoři.

V rámci SZP pomoc EU zemědělcům většinou nezávisí na dodržování povinností podporujících účinné využívání vody. Některé platby podporují plodiny náročné na vodu, jako je rýže, ořechy, ovoce a zelenina, bez geografického omezení, což znamená také v oblastech namáhaných vodou. A mechanismus podmíněnosti SZP (tj. Platby podmíněné určitými environmentálními závazky) nemá téměř žádný účinek, poznamenávají auditoři. Požadavky se nevztahují na všechny zemědělce a v žádném případě členské státy neprovádějí dostatečné kontroly a řádné kontroly, aby skutečně odrazovaly od neudržitelného využívání vody.

Kromě přímých plateb SZP financuje také investice zemědělců nebo zemědělské postupy, jako jsou opatření na zadržování vody. Ty mohou mít pozitivní dopad na spotřebu vody. Zemědělci však této příležitosti využívají jen zřídka a programy rozvoje venkova zřídka podporují infrastrukturu pro opětovné využití vody. Modernizace stávajících zavlažovacích systémů také ne vždy přináší úspory vody, protože ušetřená voda může být přesměrována na plodiny náročnější na vodu nebo na zavlažování na větší ploše. Podobně instalace nové infrastruktury rozšiřující zavlažovanou oblast pravděpodobně zvýší tlak na zdroje sladké vody. Celkově EU určitě financovala farmy a projekty, které narušují udržitelné využívání vody, říkají auditoři.

Základní informace

Inzerát

Zvláštní zpráva 20/2021: „Udržitelné využívání vody v zemědělství: fondy SZP s větší pravděpodobností podporují spíše než efektivnější využívání vody“ je k dispozici na Internetové stránky ECA v jazycích 23 EU.

Na související témata vydal EÚD nedávno zprávy o zemědělství a změna klimatu, biodiverzita na zemědělské půdě, používání pesticidů a zásada „znečišťovatel platí“. Začátkem října také zveřejní zprávu o biologické rozmanitosti v lesích EU.

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU i dalším zúčastněným stranám, jako jsou národní parlamenty, zúčastněné strany z odvětví a zástupci občanské společnosti. Převážná většina doporučení uvedených ve zprávách je uvedena do praxe.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending