Spojte se s námi

Evropského parlamentu

Evropský parlament je proti plánu odebrat všem poslancům otisky prstů pro „biometrický docházkový seznam“

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Velká většina poslanců Evropského parlamentu ano 
se postavil proti plánům Parlamentu zaregistrovat jejich přítomnost zpracováním
jejich otisky prstů. Poměrem hlasů 420:202:15 vyzvali předsednictvo
„vyvinout alternativní řešení, které nezahrnuje zpracování
biometrické údaje“.[1] Mohla by například elektronická evidence docházky
spoléhat na členské odznaky nebo jejich mobilní telefony, a to může přijít s
namátkové a pravidelné kontroly lidským dohledem.

V minulosti došlo k nějaké ostré kritice plánů ze strany společnosti
předsednictvo Evropského parlamentu otisknout otisky prstů všech poslanců parlamentu
[2] za účelem registrace jejich přítomnosti. V návaznosti na stížnosti,
Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS) je zpochybňován
zákonnost systému. V souboru doporučení[3] vydaném v
března 2021 evropský inspektor ochrany údajů sdělil vedení Parlamentu, že to musí odůvodnit
proč se domnívá, že riziko předstírání identity u systému založeného na odznaku je
„více než okrajová událost“ a zda k takovému podvodu někdy došlo
zatímco byl testován systém založený na odznaku. Parlament také potřebuje
hledat alternativní řešení, která se spoléhají na mobilní telefony poslanců.

Sestrojením otisků prstů všech poslanců, vedení parlamentu
chtěl nás všechny uvést do obecného podezření z podvodu
požádat ostatní lidi, aby se zaregistrovali a požádali o příspěvek na docházku –
bez uvedení jediného výskytu takového podvodu během testu a
systém založený na odznaku“, uvádí Breyer. „

Těší mě, že poslanci Evropského parlamentu tak důrazně vystupují proti tomuto zbytečnému a pravděpodobně nezákonnému odebírání biometrických otisků prstů. Nebudeme
umožnit, aby se rozsáhlé zpracování biometrických údajů stalo novou normou.“

Pozadí:

Skupina pro ochranu údajů podle článku 29 uvedla, že jako a
obecné pravidlo, použití biometrických údajů nelze považovat za legitimní
zájem na zabezpečení přístupu do budov. Podle evropského
Inspektor ochrany údajů Wojciech Wiewiórowsk „evropský inspektor ochrany údajů neučinil
zvážit přiměřené používání biometrických systémů pro monitorování personálu
pracovní dobu členů a dovolenou. Zvažovali jsme zpracování
biometrické údaje nebyly ve vztahu k účelu nutné, protože
takového účelu by bylo možné dosáhnout méně rušivými prostředky, jako např
přihlašování, používání prezenční listiny nebo používání taktování v systémech přes
magnetické odznaky.“[4]

Breyer také odkazuje na publikaci EIOÚ o „14 nedorozuměních s
s ohledem na biometrickou identifikaci a autentizaci“[5].

Inzerát

[1]
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0044-AM-001-006_EN.pdf
[2]
https://www.euractiv.com/section/digital/news/exclusive-parliament-documents-reveal-new-biometric-attendance-system/

[3]
https://edps.europa.eu/system/files/2021-03/21-03-29_edps_opinion_ep_computerised_system_biometrics_en.pdf

[4] https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp193_en.pdf
[5]
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/joint_paper_14_misunderstandings_with_regard_to_identification_and_auuthentication_en.pdf

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending