Spojte se s námi

Klimatická změna

Změna klimatu: Nová pravidla pro společnosti, která pomohou omezit globální odlesňování  

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

V boji proti globální změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti Parlament požaduje, aby společnosti zajistily, že produkty prodávané v EU nepocházejí z odlesněné nebo znehodnocené půdy, Plenární zasedání.

Plénum dnes přijalo svůj postoj ke Komisi návrh nařízení o produktech bez odlesňování 453 hlasy pro, 57 a 123 se zdrželo hlasování.

Nový zákon by společnostem zavedl povinnost ověřovat (tzv. „due diligence“), že zboží prodávané v EU nebylo vyrobeno na odlesněné nebo znehodnocené půdě nikde na světě. To by spotřebitelům zaručilo, že produkty, které kupují, nepřispívají k ničení lesů, včetně nenahraditelných tropických pralesů, a tím snižují podíl EU na změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti.

Poslanci také chtějí, aby společnosti ověřovaly, že zboží je vyráběno v souladu s ustanoveními o lidských právech v mezinárodním právu a respektuje práva původních obyvatel.

Rozšíření záběru

Návrh Komise se týká skotu, kakaa, kávy, palmového oleje, sóji a dřeva, včetně produktů, které tyto komodity obsahují, byly jimi krmeny nebo byly z nich vyrobeny (jako je kůže, čokoláda a nábytek). Parlament chce zahrnout také vepřové maso, skopové a kozí maso, drůbež, kukuřici a kaučuk, stejně jako dřevěné uhlí a výrobky z potištěného papíru. Poslanci také trvají na tom, že produkty nesmějí být vyráběny na půdě odlesněné po 31. prosinci 2019 – o rok dříve, než navrhla Komise.

Parlament také chce, aby finanční instituce podléhaly dalším požadavkům, které zajistí, že jejich činnost nepřispěje k odlesňování.

Inzerát

Due diligence a kontrola

I když nebude zakázána žádná země ani komodita, společnosti uvádějící výrobky na trh EU by byly povinny provádět náležitou péči, aby vyhodnotily rizika ve svém dodavatelském řetězci. Mohou například používat nástroje satelitního monitorování, terénní audity, budování kapacit dodavatelů nebo testování izotopů ke kontrole, odkud produkty pocházejí. Orgány EU by měly přístup k relevantním informacím, jako jsou zeměpisné souřadnice. Anonymizované údaje by byly dostupné veřejnosti.

Na základě transparentního posouzení by Komise musela do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost klasifikovat země nebo jejich část do kategorie s nízkým, standardním nebo vysokým rizikem. Na produkty ze zemí s nízkým rizikem se bude vztahovat méně povinností.

Po hlasování zpravodaj Christophe Hansen (EPP, LU) řekli: „Bojujeme proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti vážně. Uznáváme, že EU je zodpovědná za přibližně 10 % celosvětového odlesňování, a nemáme jinou možnost, než zvýšit své úsilí o zastavení celosvětového odlesňování. Pokud dosáhneme správné rovnováhy mezi ambicemi, použitelností a kompatibilitou s WTO, tento nový nástroj má potenciál připravit cestu k dodavatelským řetězcům bez odlesňování.

Další kroky

Parlament je nyní připraven zahájit jednání o konečném zákonu s členskými státy EU.

Pozadí

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhady že v letech 420 až 1990 bylo v důsledku odlesňování ztraceno 2020 milionů hektarů lesa, což je oblast větší než EU. Spotřeba v EU představuje přibližně 10 % celosvětového odlesňování. Palmový olej a sója představují více než dvě třetiny z toho.

V říjnu 2020 jej Parlament využil výsadou ve Smlouvě požádat o to Komisi předložit právní předpisy k zastavení celosvětového odlesňování řízeného EU.

Další informace 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending