Spojte se s námi

Evropského parlamentu

Poslanci podpořili plány na klimaticky neutrální stavební sektor do roku 2050 

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Parlament v úterý (14. března) přijal návrh opatření ke zvýšení tempa renovací a snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. Plenární zasedání, ITRE.

Cílem navrhované revize směrnice o energetické náročnosti budov je do roku 2030 podstatně snížit emise skleníkových plynů (GHG) a spotřebu energie ve stavebnictví EU a učinit jej do roku 2050 klimaticky neutrálním. -neefektivní budovy a zlepšit sdílení informací o energetické náročnosti.

Cíle snižování emisí

Všechny nové budovy by měly být od roku 2028 bezemisní, s termínem pro nové budovy obsazené, provozované nebo vlastněné orgány veřejné správy v roce 2026. Všechny nové budovy by měly být vybaveny solárními technologiemi do roku 2028, kde je to technicky vhodné a ekonomicky proveditelné, zatímco obytné budovy procházejí rozsáhlou rekonstrukcí do roku 2032.

Obytné budovy by musely dosáhnout minimálně třídy energetické náročnosti E do roku 2030 a D do roku 2033 – na stupnici od A do G, přičemž ta druhá odpovídá 15 % budovám s nejhoršími výsledky v národním fondu členského státu. Stát. Nebytové a veřejné budovy by musely dosáhnout stejného hodnocení do roku 2027 a 2030. Ke zvýšení energetické náročnosti (které může mít podobu izolačních prací nebo zlepšení topného systému) dojde při prodeji budovy nebo při její velké rekonstrukci, nebo, pokud je pronajímána, při podpisu nové smlouvy.

Členské státy stanoví opatření potřebná k dosažení těchto cílů ve svých národních plánech renovace.

Podporovat opatření proti energetické chudobě

Inzerát

Tyto národní plány renovace by měly zahrnovat podpůrné režimy pro usnadnění přístupu ke grantům a financování. Členské státy musí zavést bezplatná informační místa a nákladově neutrální renovační programy. Finanční opatření by měla představovat důležitou prémii za důkladné renovace, zejména budov s nejhoršími výsledky, a zranitelným domácnostem by měly být poskytnuty cílené granty a dotace.

Odchylky

Památky by byly z nových pravidel vyjmuty, zatímco země EU se mohou rozhodnout vyjmout také budovy chráněné pro jejich zvláštní architektonickou nebo historickou hodnotu, technické budovy, budovy dočasně užívané a kostely a bohoslužby. Členské státy mohou rovněž vyjmout veřejné sociální bydlení, kde by renovace vedly ke zvýšení nájemného, ​​které nelze kompenzovat úsporami na účtech za energii.

Poslanci také chtějí umožnit členským státům upravit nové cíle u omezeného podílu budov v závislosti na ekonomické a technické proveditelnosti renovací a dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

Zpravodaj pro směrnici o energetické náročnosti budov Ciarán Cuffe (Zelení/EFA, IE) řekli: „Rychle rostoucí ceny energie se zaměřily na energetickou účinnost a opatření na úsporu energie. Zlepšení výkonu evropských budov sníží účty a sníží naši závislost na dovozu energie. Chceme, aby směrnice snížila energetickou chudobu a emise a zajistila lepší vnitřní prostředí pro zdraví lidí. Jedná se o růstovou strategii pro Evropu, která přinese statisíce kvalitních místních pracovních míst ve stavebnictví, renovaci a obnovitelných průmyslových odvětvích a zároveň zlepší blahobyt milionů lidí žijících v Evropě.

Další kroky

Parlament přijal svůj postoj 343 hlasy pro, 216 proti a 78 členů se zdrželo hlasování. Poslanci nyní zahájí jednání s Radou, aby se dohodli na konečné podobě návrhu zákona.

Pozadí

Podle Evropské komise jsou budovy v EU zodpovědné za 40 % naší spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů. Dne 15. prosince 2021 přijala Evropská komise legislativní návrh na revizi směrnice o energetické náročnosti budov jako součást takzvaného balíčku „Fit for 55“. Nový evropský zákon o klimatu (červenec 2021) zakotvil cíle do roku 2030 i do roku 2050 do závazného evropského práva.

Více informací 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending