Spojte se s námi

Evropského parlamentu

"Více než polovina násilí na světě pochází z problémů duševního zdraví," řekl Sri Sri Ravi Shankar Evropskému parlamentu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Fotografický kredit: Aris Setya

Svět čelí nebývalému nárůstu depresí, sebevražd a problémů s duševním zdravím.

Podle zprávy WHO o světovém duševním zdraví zveřejněné v červnu 2022 vzrostly deprese a úzkost v prvním roce pandemie o 25 %, čímž se počet lidí žijících s duševní poruchou zvýšil na téměř jednu miliardu lidí.

Za účelem řešení některých současných výzev souvisejících s duševním zdravím se dne 22. května v Evropském parlamentu v Bruselu konal Think Tank, jehož hostitelem byl poslanec Evropského parlamentu Ryszard Czarnecki a kterému předsedal Gurudev Sri Sri Ravi Shankar (obrázku). Think Tank se zabýval a diskutoval o inovativních řešeních pro zlepšení duševního zdraví, která lze škálovat pro globální dopad, o propojení mezi duševním zdravím a budováním míru, o nejnovějším výzkumu duševního zdraví a úsilí o duševní zdraví jako konkurenční výhodu v pracovním prostoru.

"Duševní zdraví je jednou z největších výzev, kterým dnes svět čelí. Ať už jde o rozvojové nebo rozvinuté země, válečné nebo mírové zóny, je to problém, který ovlivňuje celý svět," řekl Gurudev Sri Sri Ravi Shankar.

Navzdory znepokojivému nárůstu problémů s duševním zdravím však kolem toho stále existují předsudky, zdůraznil Gurudev. Člověk nemůže být léčen, pokud nepřizná, že má problém a potřebuje pomoc, což je již odvážný první krok, ale v dnešním soudném světě by takové přiznání mohlo ohrozit jeho práci nebo vztahy, takže lidé mají tendenci své problémy skrývat.

Stres je jednou z největších příčin duševního zdraví, kterou lze zvládnout prostřednictvím zdravé životní rovnováhy, ale k tomu lidé „potřebují trochu péče a pozornosti“. Na rozdíl od fyzického zdraví však ve škole neprobíhají žádné kurzy „duševní hygieny“. "Více než polovina násilí na světě pochází z problémů duševního zdraví," řekl Shankar. "V USA došlo za posledních 600 měsíců k více než 6 hromadným střelbám. Důvodem je duševní zdraví."

Inzerát

Abychom snížili problémy s duševním zdravím na celém světě, musíme se nejprve vypořádat se společenskými předsudky, ale pak s odlišným typem předsudků, které v sobě chováme, související s pohlavím, náboženstvím, třídou nebo obsazením, radil Gurudev. Jóga a meditace mohou také výrazně přispět ke zdravému životnímu stylu, zatímco sociální interakce, nikoli prostřednictvím sociálních sítí, ale setkávání se s lidmi v reálném životě, může pomoci léčit trauma.

"Posláním politiky je zajišťovat obecné dobro, národní i globální, ale nemůžeme zajistit společné dobro založené na strachu a hněvu," řekl bývalý slovinský premiér Alojz Peterle.

„Nejsem lékař, ale chápu, že roztříštěný svět znamená roztříštěné lidi, a čím roztříštěnější budeme, tím více problémů s duševním zdravím budeme mít,“ dodal Peterle a doložil, jak se počet sebevražd ve Slovinsku po zemi snížil o 10 %. vstoupili do Evropské unie, protože lidé měli novou naději, kterou přinesl pocit sounáležitosti s komunitou sdílející stejné hodnoty a zásady.

"Žádná jednotlivá organizace nemůže zvládnout krizi duševního zdraví sama. Vlády, zdravotnické instituce a nevládní organizace musí spojit své síly, aby vytvořily komplexní strategie duševního zdraví. Společně můžeme vytvořit zdravější a odolnější společnost," řekl Ryszard Czarnecki.

V Polsku byl v centrech po celé zemi zaveden plán duševního zdraví, který má komunitám zdarma pomoci, vysvětlil polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Léčebné plány vypracovávají specialisté na základě jejich vztahů s osobou prožívající krizi duševního zdraví. A od roku 2019 je 380 těchto center věnováno dětem a dospívajícím.

"Smutný obličej by neměl existovat, protože každý z nás by měl převzít odpovědnost za to, že přinese faktor štěstí, pak můžeme udělat společnost lepším místem," zdůraznil Shankar. 

Kromě toho, od vypuknutí války na Ukrajině, Polsko zřídilo zdravotnická centra pro duševní zdraví podél hranic i po celé zemi, aby podpořilo ukrajinské uprchlíky při zotavování se z traumatu, poskytlo jim stejný přístup ke zdravotní péči jako polským občanům a provedlo informační kampaně v uprchlických táborech. "Války nezpůsobují pouze fyzické rány, ale také rány mysli, které se mohou hůře léčit," řekl Gurudev.

Shankar's International Association for Human Values ​​(IAHV) a Art of Living také dokázaly zřídit více než 400 workshopů pro Ukrajince jak na Ukrajině, tak v Evropě, které pomohly více než 5,000 20 Ukrajincům, kteří se v současnosti nacházejí ve více než XNUMX zemích. Učili je, jak samostatně zvládat stres, nespavost, zoufalství a traumatické symptomy.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending