Spojte se s námi

Evropského parlamentu

„Více než polovina násilí na světě pochází z problémů duševního zdraví,“ řekl Sri Sri Ravi Shankar Evropskému parlamentu

SHARE:

Zveřejněno

on

Fotografický kredit: Aris Setya

Svět čelí nebývalému nárůstu depresí, sebevražd a problémů s duševním zdravím.

Podle zprávy WHO o světovém duševním zdraví zveřejněné v červnu 2022 vzrostly deprese a úzkost v prvním roce pandemie o 25 %, čímž se počet lidí žijících s duševní poruchou zvýšil na téměř jednu miliardu lidí.

Za účelem řešení některých současných výzev souvisejících s duševním zdravím se dne 22. května v Evropském parlamentu v Bruselu konal Think Tank, jehož hostitelem byl poslanec Evropského parlamentu Ryszard Czarnecki a kterému předsedal Gurudev Sri Sri Ravi Shankar (obrázku). Think Tank se zabýval a diskutoval o inovativních řešeních pro zlepšení duševního zdraví, která lze škálovat pro globální dopad, o propojení mezi duševním zdravím a budováním míru, o nejnovějším výzkumu duševního zdraví a úsilí o duševní zdraví jako konkurenční výhodu v pracovním prostoru.

“Mental health is one of the greatest challenges the world is facing today. Whether it is in developing or developed countries, in war or peace zones, it is an issue that affects the entire world,” said Gurudev Sri Sri Ravi Shankar.

Despite the worrying increase of mental health issues, however, there is still a prejudice around it, Gurudev stressed. A person cannot be treated unless they admit they have an issue and need help, which is already a courageous first step, but in today’s judgemental world, such an admission could put their job or relationships at stake, so people tend to hide their problems.

Stress is one of the biggest causes of mental health, which can be managed through a healthy life balance, but for that people “need a little bit of care and attention”. Unlike with physical health however, there are no “mental hygiene” courses in school. “More than half of the violence in the world comes from mental health challenges”, Shankar said. “In the US, more than 600 mass shootings have happened over the past 6 months. The cause for this is mental health.”

Inzerát

Abychom snížili problémy s duševním zdravím na celém světě, musíme se nejprve vypořádat se společenskými předsudky, ale pak s odlišným typem předsudků, které v sobě chováme, související s pohlavím, náboženstvím, třídou nebo obsazením, radil Gurudev. Jóga a meditace mohou také výrazně přispět ke zdravému životnímu stylu, zatímco sociální interakce, nikoli prostřednictvím sociálních sítí, ale setkávání se s lidmi v reálném životě, může pomoci léčit trauma.

“The mission of politics is to ensure the common good, nationally and globally, but we can’t ensure common good based of fear and anger,” said Alojz Peterle, former prime minister of Slovenia.

“I am not a doctor, but I understand that a fragmented world means fragmented people and the more fragmented we are, the more mental health issues we will have,” added Peterle, exemplifying how suicide rates in Slovenia decreased by 10% after the country joined the European Union, as people had new hope brough on by the sense of belonging to a community sharing the same values and principles.

“No single organization can handle the mental health crisis alone. Governments, healthcare institutions and NGOs must join forces to create comprehensive mental health strategies. Together we can create a healthier and more resilient society,” Ryszard Czarnecki said.

V Polsku byl v centrech po celé zemi zaveden plán duševního zdraví, který má komunitám zdarma pomoci, vysvětlil polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Léčebné plány vypracovávají specialisté na základě jejich vztahů s osobou prožívající krizi duševního zdraví. A od roku 2019 je 380 těchto center věnováno dětem a dospívajícím.

“A sad face should not be allowed to exist because each one of us should take responsibility to bring the factor of happiness, then we can make society a better place,” Shankar pointed out. 

Moreover, since the outbreak of the war in Ukraine, Poland set has up medical centres for mental health along the border as well as across the country to support Ukrainian refugees in their trauma recovery, providing them equal access to healthcare as to Polish citizens and conducting information campaigns in refugee camps. “Wars do not only cause physical wounds, but also wounds to the mind, which can be harder to heal,” Gurudev said.

Shankar’s International Association for Human Values (IAHV) and Art of Living have also managed to set up over  400 workshops for Ukrainians both inside Ukraine and in Europe, helping more than 5,000 Ukrainians currently located in over 20 countries. They were taught how to self-manage stress, insomnia, despair ad traumatic symptoms.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending