Spojte se s námi

Právní předpisy EU týkající se odpadů

Bylo dosaženo dohody o přísnějších pravidlech EU pro přepravu odpadu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Minulý týden dosáhly Parlament a Rada prozatímní dohody o revizi postupů EU a kontrolních opatření pro přepravu odpadu.

Dohodnutý zákon má za cíl účinněji chránit životní prostředí a lidské zdraví a zároveň přispět k dosažení cílů EU v oblasti klimatické neutrality, oběhového hospodářství a nulového znečištění.

Posílení pravidel upravujících vývoz odpadu mimo EU

Vývoz z EU určitých odpadů, které nejsou nebezpečné, a směsí odpadů, které nejsou nebezpečné, k využití (tj. k použití pro jiné účely) bude povolen pouze do zemí mimo OECD, které souhlasí a splňují kritéria pro nakládání s takovým odpadem způsobem šetrným k životnímu prostředí. způsobem, včetně dodržování mezinárodních úmluv o práci a právech pracovníků. Komise vypracuje seznam těchto přijímajících zemí, který bude aktualizován nejméně každé dva roky.

Parlament zajistil, že do dvou a půl roku od vstupu nařízení v platnost již nebude možné vyvážet plastový odpad do zemí mimo OECD. Vývoz plastového odpadu do zemí OECD bude podléhat přísnějším podmínkám, včetně povinnosti uplatňovat postup předchozího písemného oznámení a souhlasu a přísnějšího sledování dodržování předpisů.

Lepší výměna informací a jasnější pravidla pro zásilky v rámci EU

Vyjednavači se shodli, že veškerá přeprava odpadů určených k likvidaci v jiné zemi EU je obecně zakázána a povolena pouze ve výjimečných případech. Přeprava odpadu určená k využití bude muset splňovat přísné požadavky na předchozí písemné oznámení, souhlas a informace.

Inzerát

Nový zákon rovněž předpokládá, že dva roky po vstupu v platnost bude výměna informací a údajů o přepravě odpadů v EU digitalizována prostřednictvím centrálního elektronického centra, aby se zlepšilo podávání zpráv a transparentnost.

Posílení prevence a odhalování nelegálních zásilek

Dohoda schvaluje zřízení donucovací skupiny, která má zlepšit spolupráci mezi zeměmi EU při prevenci a odhalování nelegálních zásilek. Komise bude moci ve spolupráci s vnitrostátními orgány provádět kontroly, pokud existuje dostatečné podezření, že dochází k nezákonné přepravě odpadu.

Zpravodaj Pernille Weiss (EPP, DK) řekl: „Výsledek našich jednání přinese Evropanům více jistoty, že s naším odpadem bude náležitě nakládáno bez ohledu na to, kam se přepraví. EU konečně převezme odpovědnost za svůj plastový odpad tím, že zakáže jeho vývoz do zemí mimo OECD. Opět se řídíme naší vizí, že odpad je zdroj, pokud je s ním správně nakládáno, ale v žádném případě by neměl poškozovat životní prostředí nebo lidské zdraví.“

Další kroky

Parlament a Rada musí dohodu formálně schválit, než vstoupí v platnost.

Pozadí

Dne 17. listopadu 2021 předložila Komise a návrh na reformu pravidel EU o přepravě odpadu, kterým se stanoví postupy a kontrolní opatření pro přepravu odpadů v závislosti na jejich původu, místě určení a přepravní cestě, druhu přepravovaného odpadu a způsobu nakládání s odpady při jejich dosažení.

Na mezinárodní úrovni, Basilejská úmluva upravuje řízení přeshraničních pohybů nebezpečných odpadů a jejich odstraňování. OECD také přijala právně závaznou rozhodnutí („kontrolní systém OECD“) usnadnit a kontrolovat přeshraniční pohyb odpadů určených k využití mezi zeměmi OECD.

Více informací 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending