Spojte se s námi

Evropského parlamentu

Budoucnost Evropy: Návrhy panelů občanů o změně klimatu, životním prostředí a zdraví

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Občané na fóru konaném ve Varšavě ve dnech 7.–9. ledna navrhli způsoby, jak zlepšit zdraví, bojovat proti změně klimatu a chránit životní prostředí, VEU.

V rámci Konference o budoucnosti Evropy hostila Varšava ve dnech 200.–7. ledna 9 přibližně 2022 Evropanů, kteří se zúčastnili třetího a posledního zasedání panelu evropských občanů věnovaného změně klimatu, životnímu prostředí a zdraví. Kvůli aktuální situaci Covid-19 se někteří členové panelu připojili na dálku.

Panelisté diskutovali o svých doporučeních v pěti oblastech:

  • Lepší způsoby života
  • Ochrana našeho životního prostředí a našeho zdraví
  • Přesměrování naší ekonomiky
  • Přesměrování nadprodukce a nadměrné spotřeby
  • Péče o všechny

Účastníci hlasovali pro 64 doporučení: 51 bylo schváleno, zatímco 13 nedosáhlo požadované 70% hranice podpory.

Přečtěte si úplný seznam schválených doporučení tohoto panelu.

Inzerát

Občané uvítali příležitost doporučit politickou akci: „Je to výhra pro všechny v praktickém i morálním smyslu,“ řekl Celestino, člen panelu z Itálie. "Občan se zde ujímá ústředního postavení a zažívá politiku, okamžik a komplikace, které s tím přicházejí, a snaží se najít řešení, jak věci zlepšit. Lidé se cítí zahrnuti. Občan je součástí systému."

Nina, členka panelu z Německa, řekla: „Myslím, že je velmi důležité o těchto tématech mluvit a přišli jsme se spoustou skvělých návrhů a doporučení. Takže opravdu doufám, že politici EU na to navážou tím, že naslouchají našim názorům, naslouchají hlasům občanů a přijmou opatření, která jsou v zájmu občanů EU.“

Zjistit  co jsou panely evropských občanů a jaký je jejich cíl.

Lepší způsoby života

Inzerát

Panelisté doporučují poskytovat dotace EU na ekologické zemědělství a podporu vertikálního zemědělství, kde se plodiny pěstují ve vrstvách nad sebou. EU by také měla stanovit minimální standardy pro kvalitu potravin ve školních jídelnách a výroba potravin by se měla stát součástí veřejného vzdělávání.

Dalším doporučením je směrnice EU o rozvoji měst, aby byla města zelenější. Panelisté chtějí také větší podporu cyklistů a investice do nových cyklostezek.

Chráníme naše životní prostředí a zdraví

Účastníci panelu požadovali jednotný systém označování vysvětlující celou ekologickou stopu výrobků zakoupených v rámci EU a také štítky uvádějící použití hormonálních látek v potravinářských výrobcích.

Chtějí také vyšší daně na nezdravé potraviny, které by odrazovaly od spotřeby, a celoevropský systém bodování pro zdravé potraviny.

Panelisté doporučili drastické omezení používání chemických pesticidů a hnojiv. K ochraně biologické rozmanitosti chtějí rozšíření chráněných oblastí a také rychlé a masivní zalesňování. Panelisté také chtějí postupné ukončení intenzivního chovu zvířat.

Přesměrování naší ekonomiky a spotřeby

Panelisté doporučují, aby EU podpořila delší používání výrobků prodloužením jejich záruk a stanovením maximální ceny náhradních dílů.

EU by měla prosadit přísnější ekologické výrobní normy, které by se měly vztahovat i na dovážené zboží, a zavést opatření k omezení reklamy na produkty poškozující životní prostředí.

Přesměrování nadprodukce a nadměrné spotřeby

Panelisté chtějí, aby EU zavedla povinné filtry CO2, zejména pro uhelné elektrárny. Chtějí se znečištěním vypořádat udělováním pokut znečišťovatelům a snížením množství dováženého zboží, které nesplňuje normy EU týkající se ekologické stopy.

EU by také měla podporovat členské státy při zlepšování konektivity nebo venkovských oblastí a zároveň podněcovat dostupnou veřejnou dopravu a podporovat nákup elektrických vozidel a investice do vývoje dalších neznečišťujících technologií.

Péče o všechny

Panelisté navrhují změnu ve smlouvách EU, která by zavedla právní základ pro více opatření EU v oblasti zdraví. Zdravotní péče v celé EU by měla být stejně kvalitní a za přiměřenou cenu. Občané navrhují, že nová evropská agentura pro zadávání veřejných zakázek by mohla vyjednat lepší ceny léků pro všechny členské státy.

Dámské hygienické výrobky by měly přestat být považovány za luxusní zboží a navíc by měly být zdaněny. Aby bylo možné lépe porozumět zdraví, měly by země EU zahrnout duševní zdraví a sexuální výchovu do svých školních osnov.

Co bude dál

Zástupci panelu představí a projednají doporučení na příštím plenárním zasedání konference ve dnech 21.–22. ledna 2022 ve Štrasburku. V plénu jsou zástupci institucí EU, národních parlamentů, občanské společnosti a občanů.

Konečný výsledek konference bude předložen ve zprávě předsedům Parlamentu, Rady a Evropské komise, kteří se zavázali, že se budou těmito doporučeními řídit.

Zbývající evropské občanské panely rovněž přijmou svá doporučení v blízké budoucnosti.

Podělte se o své nápady pro budoucnost Evropy na Konferenční platforma.

Zjistěte více 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát
Inzerát

Trending