Spojte se s námi

Schengen

Směrem k silnějšímu a odolnějšímu schengenskému prostoru

SHARE:

Zveřejněno

on

Evropská komise předkládá nový Strategie učinit největší bezplatný cestovní prostor na světě - schengenský prostor - silnějším a odolnějším.

Schengenský prostor je domovem více než 420 milionů lidí ve 26 zemích. Odstranění kontrol na vnitřních hranicích mezi státy Schengenu je nedílnou součástí evropského způsobu života: téměř 1.7 milionu lidí žije v jednom státě Schengenu a pracuje v jiném. Lidé postavili své životy na svobodách, které nabízí schengenský prostor, přičemž mezi státy Schengenu přechází každý den 3.5 milionu lidí.

The free flow of people, goods and services is at the heart of the European Union and is key for Europe’s recovery following the coronavirus crisis. With today’s Strategy, the Commission takes stock of the challenges faced by the Schengen area in recent years, and sets out a path forward that maintains the benefits of Schengen. Common action is needed at Union level for Member States to cope with today’s challenges.

Underpinning the well-functioning of the Schengen area are three pillars: effective management of the EU’s external borders, strengthening internal measures to compensate for the absence of internal border controls, in particular on police cooperation, security and migration management, and ensuring robust preparedness and governance, including the completion of Schengen. To foster mutual trust in the implementation of the Schengen rules, the Commission is also presenting a návrh revidovat schengenský hodnotící a monitorovací mechanismus.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, said: “The freedom to move, live and work in different member states is a freedom Europeans hold dearly. One of the greatest achievements of the EU, different crises and challenges have shown us that we cannot take Schengen for granted. Today, we are presenting a way forward that makes sure that Schengen can bear the test of time, one that will ensure the free flow of people, goods and services whatever the circumstances to rebuild our economies and for us to emerge stronger together.”

Propagace našeho evropského způsobu života Viceprezident Margaritis Schinas said: “Unfettered movement within the Schengen area is essential to our European way of life. Schengen is a well-oiled machine but like any machine, to stand the test of time, its foundations need to be constantly shored up and strengthened. Today we are setting out a new way forward that ensures the security and mobility of EU citizens while boosting Schengen’s resilience to challenges. Of course, Schengen is not complete without all our member states. A more inclusive Schengen will be a stronger and more secure Schengen.”

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson said: “With today’s Schengen Strategy, we will be stronger outwards to be freer inwards. State-of-the-art IT systems will improve external border management while enhanced police cooperation and common migration management will help reinforce the Schengen area without border checks. Today’s Strategy will foster the trust and governance to allow us to better anticipate, prepare and react and I am committed to making sure all Member States play their part.”

Inzerát

Cílem strategie je: 

  • Ensure effective management of the EU’s external borders, prostřednictvím pokračujícího přesunu stálého sboru evropské pohraniční a pobřežní stráže; zajištění interoperability informačních systémů pro řízení hranic a migrace do roku 2023; a nadcházející návrh na digitalizaci žádostí o víza a cestovních dokladů. Komise rovněž vyzývá spoluzákonodárce, aby urychleně přijali návrh nového paktu o migraci a azylu o detekční kontrole osob překračujících neoprávněně.
  • Vnitřně posílit schengenský prostor, as close cooperation between Member States on preventing and fighting security threats is crucial to sustain and compensate for the absence of controls at internal borders. New initiatives will include an EU Police Cooperation Code; the upgrade of the ‘Prüm’ framework for exchanging information on DNA, fingerprints and vehicle registration; and expanding the use of advance passenger information to intra-Schengen flights. The New Pact on Migration and Asylum, once adopted, will also establish a common approach to managing migration, an important element for the well-functioning of the Schengen area.
  • Zlepšit připravenost a řízení: Komise dnes navrhuje revidovat the Schengen evaluation and monitoring mechanism (more below). It will also convene regular Schengen Forums to foster political dialogue on addressing common challenges, based on annual reports on the State of Schengen. Later this year, the Commission will propose to revise the Schengen Borders Code to boost Schengen’s resilience to serious threats by ensuring close coordination and introducing the necessary safeguards so that reintroducing internal border checks remains a measure of last resort. The Commission will also present a contingency plan allowing the reactivation of the successful Green Lanes system for uninterrupted freight traffic in case of future crises. Finally, the Commission will launch a dialogue with Member States to address long-lasting reintroductions of controls at internal borders.
  • Rozšíření schengenského prostoru: Schengen’s future must be marked by the expansion to those EU Member States that are not yet part of the Schengen area. This is both a legitimate expectation and a legal obligation for those countries evaluated as ready for accession.

Revidovaný hodnotící mechanismus pro větší důvěru

Aby se posílila společná důvěra v provádění schengenských pravidel a zajistilo se, že veškeré nedostatky budou identifikovány a rychle odstraněny, Komise dnes navrhuje revidovat schengenský hodnotící a monitorovací mechanismus. Změny zahrnují zrychlení procesu hodnocení i zrychlený postup v případě závažných nedostatků, které by mohly ohrozit Schengen jako celek. Rovněž bude více politické zaměření na schengenská hodnocení, protože jejich výsledky budou zahrnuty do výroční zprávy o stavu Schengenu a projednány s Evropským parlamentem a Radou. Revidovaný mechanismus zahrnuje posílené sledování dodržování základních práv.

Pozadí  

Před 36 lety se 5 členských států dohodlo na zrušení hraničních kontrol mezi sebou. Dnes je schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích domovem více než 420 milionů lidí ve 26 evropských státech. Schengenský prostor tvoří všechny země EU kromě Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Kypru a Irska. Zahrnuje také čtyři země mimo EU: Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Schengenská pravidla vyžadují aktualizaci, aby se přizpůsobila vyvíjejícím se výzvám. Abychom vybudovali odolnější schengenský prostor, předsedající von der Leyen oznámil v ní Stav adresy odboru v září loňského roku, že Komise předloží novou strategii pro budoucnost Schengenu.

Tato strategie je založena na rozsáhlých konzultacích s poslanci EP a ministry vnitra, kteří se sejdou v rámci Schengenského fóra v listopadu 2020 a květnu 2021.

Více informací

MEMO: Směrem k silnějšímu a odolnějšímu schengenskému prostoru

Stránka faktů

Strategie směrem k plně funkčnímu a odolnému schengenskému prostoru

Pnávrh revidovat schengenský hodnotící a monitorovací mechanismus + Anektovat (viz také posouzení dopadů a jeho shrnutí)

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending