Spojte se s námi

Zemědělství

Komise vyzývá k připomínkám k navrhované revizi pravidel EU pro státní podporu pro odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise je zve všechny zainteresované strany vyjádřit se k navrhovaným revidovaným pravidlům veřejné podpory pro Českou republiku zemědělský, lesnický a rybolov sektory. Účelem navrhované revize je sladit současná pravidla se současnými strategickými prioritami EU, zejména s Společná zemědělská politika (CAP), Společná rybářská politika (CFP), stejně jako na Evropská zelená dohoda. Členské státy a další zainteresované strany mohou na konzultaci reagovat do 13. března 2022.

Komise provedla ohodnocení stávajících pravidel platných pro odvětví zemědělství a lesnictví a rovněž provádí hodnocení pravidel platných pro odvětví rybolovu. Shromážděné informace se promítly do konzultovaných návrhů. Na tomto základě se Komise domnívá, že zkoumaná pravidla fungují dobře a v zásadě vyhovují svému účelu. Hodnocení zároveň odhalilo, že potřebují určité cílené revize včetně vyjasnění některých pojmů, dalšího zefektivnění a zjednodušení, jakož i úprav tak, aby více odrážely vývoj trhu a technologií a současné strategické priority EU.

Kromě toho je třeba upravit pravidla, aby umožnila členským státům rychle uzákonit reformu Společná zemědělská politika (CAP) a nové Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (EMFAF). V této souvislosti Komise navrhuje řadu změn různých souborů pravidel. Přijetí revidovaných pravidel je plánováno na konec roku 2022.

Výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová, odpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla: „Cílem dnešních návrhů je zajistit, aby naše pravidla pro státní podporu pro odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu odpovídala zelenému přechodu. Revidovaná pravidla rovněž členským státům usnadní a urychlí poskytování finančních prostředků, aniž by došlo k nepatřičnému narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu. Vyzýváme všechny zainteresované strany, aby se podělily o své názory.“

Inzerát

Tisková zpráva je k dispozici on-line.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát
Inzerát

Trending