Tag: Brazílie

Státy zahájily práci OSN na ukončení globálního obchodu ve společnosti #TortureTools

Státy zahájily práci OSN na ukončení globálního obchodu ve společnosti #TortureTools

| Září 27, 2018

V 24 v září se Alianci pro mučení bez svolení k mučení dohodla, že zvýší tempo svých snah a bude pracovat na nástroji OSN - jako je závazná konvence - o zastavení obchodu s nástroji pro mučení a trest smrti. Alianci pro mučení bez svobodného obchodu je iniciativou Evropské unie, [...]

Pokračovat ve čtení

Zprávy Komise o pokroku dosaženém v rámci globálních závazků v oblasti udržitelného rozvoje

Zprávy Komise o pokroku dosaženém v rámci globálních závazků v oblasti udržitelného rozvoje

Na Světovém městském fóru v Malajsii v únoru 9 Komise zhodnotila, co bylo dosaženo v rámci tří závazků, které EU a její partneři 15 před několika měsíci předložili. Významný pokrok byl dosažen v rámci těchto tří závazků, protože byly předloženy na konferenci OSN Habitat III v říjnu 2016, [...]

Pokračovat ve čtení

Komise ukládá antidumpingová cla z dovozu výrobků z oceli z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny

Komise ukládá antidumpingová cla z dovozu výrobků z oceli z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny

| Října 6, 2017 | 0 Komentáře

EU podnikla další kroky na ochranu výrobců oceli v EU před nekalou soutěží. Tato poslední akce přináší společnosti 48 počet opatření proti antidumpingovým a antisubvenčním opatřením v odvětví oceli. Hotové válcované výrobky z oceli z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny budou nyní čelit clu v rozsahu mezi € 17.6 a € 96.5 za tunu, píše [...]

Pokračovat ve čtení

Komise vítá první hlavní chráněné mořské oblasti do Rossova moře as rozhodnutím mezníkem pro #Antarctic

Komise vítá první hlavní chráněné mořské oblasti do Rossova moře as rozhodnutím mezníkem pro #Antarctic

| Října 28, 2016 | 0 Komentáře

Dnes (28 října), po pěti letech jednání, Komise pro zachování živých mořských zdrojů (CCAMLR) dohodly na zřízení chráněné mořské oblasti (MPA) v oblasti Rossova moře - první větší MPA v historii Antarktický. Životní prostředí, komisař pro rybolov a námořní záležitosti Karmenu Vella vyjádřil hluboké uspokojení [...]

Pokračovat ve čtení

Globální operace #CiconiaAlba přináší značnou ránu s organizovaným zločinem

Globální operace #CiconiaAlba přináší značnou ránu s organizovaným zločinem

| Října 19, 2016 | 0 Komentáře

Dvaapadesát země a čtyři mezinárodní organizace se spojila s Europolem s cílem dodat velkou ránu organizovaných zločineckých skupin působících v celé Evropské unii i mimo ni. Spolupráce s partnery ze soukromého sektoru bylo také klíčem k této úspěšné operaci. Zaměření se na narušení nejnebezpečnější kriminální sítě v současné době aktivní, vyšetřovatelé klást důraz na [...]

Pokračovat ve čtení

#Zika: EU podporuje Zika výzkum s 10 milionů €

#Zika: EU podporuje Zika výzkum s 10 milionů €

Evropská komise dnes zveřejnila 10 milionů € pro výzkum viru Zika, v současné době postihuje velkou část Latinské Ameriky. Nejvíce postiženy země je Brazílie, kde Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila, že nedávná shluk těžkých mozkových malformací u novorozenců, u nichž mohou být spojeny s virem. Zatímco riziko [...]

Pokračovat ve čtení

#Technology: EU a Brazílie spolupracovat na mobilní technologie 5G

#Technology: EU a Brazílie spolupracovat na mobilní technologie 5G

EU a Brazílie podepsaly dohodu o rozvoji 5G, novou generaci komunikačních sítí. Komise rovněž začala pracovat na akčním plánu nasadit technologii v EU 2020. V budoucnu, všichni a všechno bude používat 5G. O 2020, bude 26 miliard připojená zařízení a 70 procent [...]

Pokračovat ve čtení