Zajistěte dárcovství EU 1 nyní reportérovi EU

Tag: Bulharsko

#Bulgaria: Studie upozorňuje na korupci a vyzývá k opatření na úrovni EU

#Bulgaria: Studie upozorňuje na korupci a vyzývá k opatření na úrovni EU

Nová zpráva pověřená skupinou Greens / EFA v Evropském parlamentu ukazuje, že v boji proti korupci v Bulharsku a na úrovni EU je zapotřebí mnohem více ambicí. Zpráva, která přijde krátce poté, co Bulharsko převezme předsednictví EU, se zabývá silnými vazbami mezi bulharskou vládou, oligarchy, bankami [...]

Pokračovat ve čtení

Komisař Vella vyzývá ministerský summit #AirQuality na ministerstvu 30 v lednu a oznamuje nová opatření, která členským státům pomohou dodržovat environmentální zákony

Komisař Vella vyzývá ministerský summit #AirQuality na ministerstvu 30 v lednu a oznamuje nová opatření, která členským státům pomohou dodržovat environmentální zákony

Evropská komisařka pro životní prostředí Karmenu Vella vyzvala ministry z devíti členských států, aby se v úterý konaly v Bruselu v lednu 30 v lednu, v závěrečném kroku k řešení řešení vážného problému znečištění ovzduší v Evropské unii. Devět členských států, jmenovitě Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a [...]

Pokračovat ve čtení

#Bulgaria Předsednictví Rady EU: Bulharští poslanci sdílejí své názory

#Bulgaria Předsednictví Rady EU: Bulharští poslanci sdílejí své názory

Bulharští poslanci mají velké naděje na šestiměsíční předsednictví Rady EU v této zemi, včetně zlepšení vztahů se zeměmi západního Balkánu. Sofia prohlásila, že bude usilovat o zlepšení konkurenceschopnosti Evropy a hledání konsensu mezi členskými státy v otázkách bezpečnosti a migrace a bude usilovat o podporu soudržnosti a solidarity při diskusích o [...]

Pokračovat ve čtení

Evropská komise vítá první operační kroky směřující k "Evropské unii obrany"

Evropská komise vítá první operační kroky směřující k "Evropské unii obrany"

| Prosince 12, 2017 | 0 Komentáře

Evropská komise uvítala rozhodnutí přijaté Radou o formální strukturované spolupráci (PESCO) přijaté na 11 prosinec a plány předložené členskými státy 25 EU, aby společně pracovaly na první skupině projektů obrany na společné obraně 17. Prezident Juncker řekl: "V červnu jsem řekl, že je čas probuzení Sleeping Beauty Lisabonské smlouvy: [...]

Pokračovat ve čtení

Kdy nastoupí #Bulgaria do eurozóny?

Kdy nastoupí #Bulgaria do eurozóny?

| Listopadu 21, 2017 | 0 Komentáře

Na tiskové konferenci v listopadu 8 prezident Komise Jean-Claude Juncker vyjádřil svou "srdečnou" podporu Bulharsku, aby se stala členem eurozóny 20, protože EU vede všechny členské státy k přijetí společné měny. "Musím bez obav říct, že Bulharsko je připraveno," řekl Juncker po setkání s Bojovým Borisovem, hlavním bulharským [...]

Pokračovat ve čtení

Zprávy Komise o pokroku v # Bulharsku v rámci mechanismu spolupráce a ověřování

Zprávy Komise o pokroku v # Bulharsku v rámci mechanismu spolupráce a ověřování

| Listopadu 16, 2017 | 0 Komentáře

Evropská komise vydala na 15 listopadu svou poslední zprávu o krocích, které Bulharsko přijalo k plnění svých závazků týkajících se reformy soudnictví a boje proti korupci v rámci mechanismu spolupráce a ověřování (CVM), který byl zřízen při vstupu této země do Evropské unie 2007. Zpráva se konkrétně zabývá pokrokem [...]

Pokračovat ve čtení

# EIB souhlasí s miliardou nových finančních prostředků 9.2, včetně investic EFSI podporovaných pro opatření v oblasti klimatu, širokopásmového připojení a podnikání

# EIB souhlasí s miliardou nových finančních prostředků 9.2, včetně investic EFSI podporovaných pro opatření v oblasti klimatu, širokopásmového připojení a podnikání

| Listopadu 15, 2017 | 0 Komentáře

Setkání v Lucemburku na 14 v listopadu schválila Rada Evropské investiční banky celkem € 9.2 nových finančních prostředků na projekty 38 v zemích Evropské unie 16 a na celém světě v Africe, Asii a Latinské Americe. To zahrnuje podporu transformační investice pro využití pobřežní a pobřežní větrné energie, rozšíření vysokorychlostního [...]

Pokračovat ve čtení