Tag: Kanada

#Kanáda by měla vynechat list z evropských knih, pokud jde o budoucnost #SustainableEnergy

#Kanáda by měla vynechat list z evropských knih, pokud jde o budoucnost #SustainableEnergy

| Prosince 12, 2018

Nedávno oznámená strategie EU v oblasti biohospodářství pokračuje v odkazu kontinentu na postupování biologických řešení v otázkách životního prostředí a strategicky zdůrazňuje ekonomický přínos tohoto přístupu se silným zaměřením na pracovní místa, růst a investice v EU. Ve skutečnosti bioeconomie EU již představuje 4.2% svého HDP; přispívá přes € 2 bilionů [...]

Pokračovat ve čtení

€ 191 milionů na propagaci #AgriFoodProducts doma iv zahraničí

€ 191 milionů na propagaci #AgriFoodProducts doma iv zahraničí

| Listopadu 20, 2018

Programy 2019 na podporu zemědělsko-potravinářských produktů EU se zaměří především na trhy mimo EU s nejvyšším potenciálem růstu. Evropská komise přijala pracovní program propagační politiky 2019 na 14 listopad, přičemž částky ve výši € 191.6 budou k dispozici pro programy vybrané pro spolufinancování ze strany EU - nárůst o € 12.5m [...]

Pokračovat ve čtení

# Kanada a Evropská unie pořádají zahajovací schůzku smíšeného výboru #CETA

# Kanada a Evropská unie pořádají zahajovací schůzku smíšeného výboru #CETA

| Října 2, 2018

Kanada a EU uspořádaly první zasedání Smíšeného výboru pro komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) v Montrealu. Smíšený výbor zřízený v rámci komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) uspořádal první setkání v kanadském Montrealu, jehož spolupředsedou byl kanadský ministr pro diverzifikaci mezinárodního obchodu James Carr a komisař pro obchod [...]

Pokračovat ve čtení

Státy zahájily práci OSN na ukončení globálního obchodu ve společnosti #TortureTools

Státy zahájily práci OSN na ukončení globálního obchodu ve společnosti #TortureTools

| Září 27, 2018

V 24 v září se Alianci pro mučení bez svolení k mučení dohodla, že zvýší tempo svých snah a bude pracovat na nástroji OSN - jako je závazná konvence - o zastavení obchodu s nástroji pro mučení a trest smrti. Alianci pro mučení bez svobodného obchodu je iniciativou Evropské unie, [...]

Pokračovat ve čtení

#CETA - Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou začíná využívat odměny pro podniky na obou stranách Atlantiku

#CETA - Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou začíná využívat odměny pro podniky na obou stranách Atlantiku

| Září 20, 2018

Pátek 21 září připomíná první výročí prozatímního vstupu v platnost Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi EU a Kanadou. Včasné známky ukazují, že dohoda již začíná poskytovat vývozcům z EU. Komisařka Malmströmová navštíví Kanadu na 26 a 27 v září, aby zhodnotila [...]

Pokračovat ve čtení

Fúze: Komise vymaže získání společné kontroly nad #VICLPs pomocí #IvanhoeCambridge a #PSPIB

Fúze: Komise vymaže získání společné kontroly nad #VICLPs pomocí #IvanhoeCambridge a #PSPIB

| Září 4, 2018

Evropská komise v souladu s nařízením EU o spojování schválila získání společné kontroly nad VIC Strategic Multifamily Partners LP (dále jen "VIC LPs") USby Ivanhoe Cambridge a Investiční rada pro penzijní fondy ve veřejném sektoru ("PSPIB"), oba Kanada. VIC LPs, v současné době výhradně pod kontrolou Ivanhoe Cambridge, vlastní a řídí obytné nemovitosti [...]

Pokračovat ve čtení

# FORATOM - Jaderní experti diskutují o výzvách a příležitostech pro svůj průmysl na mezinárodní konferenci

# FORATOM - Jaderní experti diskutují o výzvách a příležitostech pro svůj průmysl na mezinárodní konferenci

| Července 19, 2018

Více než 350 jaderní experti z celého světa se shromažďují v kanadské Ottawě tento týden, aby sdíleli nápady a osvědčené postupy týkající se systémů řízení. Vedení, řízení kvality, inovace a řízení bezpečnosti jsou jen některé z témat, o nichž se diskutují vedoucí pracovníci z celé Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. 2018 International [...]

Pokračovat ve čtení