Tag: Kanada

EU a # Kanaada se dohodly na předběžném odvolacím ujednání pro spory ve společnosti #WorldTradeOrganization

EU a # Kanaada se dohodly na předběžném odvolacím ujednání pro spory ve společnosti #WorldTradeOrganization

| Července 29, 2019

EU a Kanada se dohodly na předběžném rozhodčímu řízení pro případné budoucí obchodní spory. Dohodnutá pravidla budou platit v případě, že Odvolací orgán Světové obchodní organizace (WTO) nebude moci prosincové 2019 slyšet odvolání. Prozatímní režim je založen na stávajících pravidlech WTO a […]

Pokračovat ve čtení

EU, Kanada a Čína společně svolávají třetí ministerské zasedání o #ClimateAction v Bruselu

EU, Kanada a Čína společně svolávají třetí ministerské zasedání o #ClimateAction v Bruselu

| Června 28, 2019

Dnes (28 červen) EU, Kanada a Čína svolávají v Bruselu třetí zasedání ministrů o klimatu. Komisař pro klimatické změny a energetiku Miguel Arias Cañete, kanadský ministr pro životní prostředí a změnu klimatu Catherine McKenna a zvláštní zástupce Číny pro změnu klimatu Xie Zhenhua spolupredsedají zasedání ministrů a zástupců na vysoké úrovni ze zemí 30, […]

Pokračovat ve čtení

Komise zřizuje fond ve výši 100 milionů EUR na podporu investic #CleanEnergy

Komise zřizuje fond ve výši 100 milionů EUR na podporu investic #CleanEnergy

| Může 29, 2019

Průlomový projekt Energy Ventures Europe (BEV-E), nový investiční fond ve výši 100 milionů EUR, byl založen Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a průlomovými energetickými podniky během čtvrtého ministerského zasedání Inovace mise ve kanadském Vancouveru. pro Evropskou komisi. Fond pomůže rozvíjet inovativní evropské společnosti a přinese radikálně nové […]

Pokračovat ve čtení

#Kanáda by měla vynechat list z evropských knih, pokud jde o budoucnost #SustainableEnergy

#Kanáda by měla vynechat list z evropských knih, pokud jde o budoucnost #SustainableEnergy

| Prosince 12, 2018

Nedávno oznámená strategie EU v oblasti biohospodářství pokračuje v odkazu kontinentu na postupování biologických řešení v otázkách životního prostředí a strategicky zdůrazňuje ekonomický přínos tohoto přístupu se silným zaměřením na pracovní místa, růst a investice v EU. Ve skutečnosti bioeconomie EU již představuje 4.2% svého HDP; přispívá přes € 2 bilionů [...]

Pokračovat ve čtení

€ 191 milionů na propagaci #AgriFoodProducts doma iv zahraničí

€ 191 milionů na propagaci #AgriFoodProducts doma iv zahraničí

| Listopadu 20, 2018

Programy 2019 na podporu zemědělsko-potravinářských produktů EU se zaměří především na trhy mimo EU s nejvyšším potenciálem růstu. Evropská komise přijala pracovní program propagační politiky 2019 na 14 listopad, přičemž částky ve výši € 191.6 budou k dispozici pro programy vybrané pro spolufinancování ze strany EU - nárůst o € 12.5m [...]

Pokračovat ve čtení

# Kanada a Evropská unie pořádají zahajovací schůzku smíšeného výboru #CETA

# Kanada a Evropská unie pořádají zahajovací schůzku smíšeného výboru #CETA

| Října 2, 2018

Kanada a EU uspořádaly první zasedání Smíšeného výboru pro komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) v Montrealu. Smíšený výbor zřízený v rámci komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) uspořádal první setkání v kanadském Montrealu, jehož spolupředsedou byl kanadský ministr pro diverzifikaci mezinárodního obchodu James Carr a komisař pro obchod [...]

Pokračovat ve čtení

Státy zahájily práci OSN na ukončení globálního obchodu ve společnosti #TortureTools

Státy zahájily práci OSN na ukončení globálního obchodu ve společnosti #TortureTools

| Září 27, 2018

V 24 v září se Alianci pro mučení bez svolení k mučení dohodla, že zvýší tempo svých snah a bude pracovat na nástroji OSN - jako je závazná konvence - o zastavení obchodu s nástroji pro mučení a trest smrti. Alianci pro mučení bez svobodného obchodu je iniciativou Evropské unie, [...]

Pokračovat ve čtení