Zajistěte dárcovství EU 1 nyní reportérovi EU

Tag: Lotyšsko

#ECA: Auditoři zkoumají strategii EU pro boj proti # desertifikaci

#ECA: Auditoři zkoumají strategii EU pro boj proti # desertifikaci

Evropský účetní dvůr (ECA) provádí audit strategického rámce EU pro boj proti desertifikaci - tam, kde se předtím úrodná půda stává stále více suchá a neproduktivní. Audit prověří, zda je riziko desertifikace v EU účinně a účinně řešeno. Desertifikace je definována Úmluvou Organizace spojených národů k [...]

Pokračovat ve čtení

Komisař Vella vyzývá ministerský summit #AirQuality na ministerstvu 30 v lednu a oznamuje nová opatření, která členským státům pomohou dodržovat environmentální zákony

Komisař Vella vyzývá ministerský summit #AirQuality na ministerstvu 30 v lednu a oznamuje nová opatření, která členským státům pomohou dodržovat environmentální zákony

Evropská komisařka pro životní prostředí Karmenu Vella vyzvala ministry z devíti členských států, aby se v úterý konaly v Bruselu v lednu 30 v lednu, v závěrečném kroku k řešení řešení vážného problému znečištění ovzduší v Evropské unii. Devět členských států, jmenovitě Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a [...]

Pokračovat ve čtení

Evropská komise vítá první operační kroky směřující k "Evropské unii obrany"

Evropská komise vítá první operační kroky směřující k "Evropské unii obrany"

| Prosince 12, 2017 | 0 Komentáře

Evropská komise uvítala rozhodnutí přijaté Radou o formální strukturované spolupráci (PESCO) přijaté na 11 prosinec a plány předložené členskými státy 25 EU, aby společně pracovaly na první skupině projektů obrany na společné obraně 17. Prezident Juncker řekl: "V červnu jsem řekl, že je čas probuzení Sleeping Beauty Lisabonské smlouvy: [...]

Pokračovat ve čtení

#Defence: Evropská komise vítá kroky směřující k spolupráci v oblasti "trvalé struktury"

#Defence: Evropská komise vítá kroky směřující k spolupráci v oblasti "trvalé struktury"

| Listopadu 14, 2017 | 0 Komentáře

Prezident Juncker požaduje od své volební kampaně silnější Evropu v oblasti bezpečnosti a obrany a v dubnu 2014 prohlásil: "Věřím, že musíme brát vážně ustanovení stávající Smlouvy, které těm evropským zemím, které chtějí udělat, postupně budovat společnou evropskou obranu. I [...]

Pokračovat ve čtení

#CETA: "Jestliže lidé chtějí překontrolovat, jdeme na to"

#CETA: "Jestliže lidé chtějí překontrolovat, jdeme na to"

Obchodní dohoda mezi Kanadou a EU je poslední obchodní dohoda přilákat polemiku. Jednání o hospodářské a obchodní dohodě (CETA) byly uzavřeny, ale to bude ještě muset být schválen Evropským parlamentem, Radou a národním parlamentům. Na 31 srpna mezinárodní obchod Výbor projednal [...]

Pokračovat ve čtení

#PostedWorkers: Komise zavázala pravidel, která jsou jasná a spravedlivá pro všechny pracovníky

#PostedWorkers: Komise zavázala pravidel, která jsou jasná a spravedlivá pro všechny pracovníky

| Července 20, 2016 | 0 Komentáře

Evropská komise dnes oznámila (20 červenec), že bude pokračovat v rámci revize směrnice o vysílání pracovníků, revize zahrnuty změny na: o odměňování vyslaných pracovníků, pravidla týkající se dočasných agenturních pracovníků, a dlouhodobé vysílání. Návrh stanoví prostředky, které vyslaným pracovníkům bude těžit ze stejných pravidel pro odměňování a pracovní podmínky [...]

Pokračovat ve čtení

#VATFraud: "Je čas, aby zvýšily úsilí", říkají auditoři EU

#VATFraud: "Je čas, aby zvýšily úsilí", říkají auditoři EU

Současný systém EU pro boj proti přeshraničním únikům v oblasti DPH není dostatečně účinná a brání nedostatek srovnatelných údajů a ukazatelů, podle nové zprávy Evropského účetního dvora. Evropská unie má baterii nástrojů k boji proti uvnitř Společenství podvodů s DPH, tvrdí, že auditory, ale některé třeba se [...]

Pokračovat ve čtení