Tag: Mexiko

€ 191 milionů na propagaci #AgriFoodProducts doma iv zahraničí

€ 191 milionů na propagaci #AgriFoodProducts doma iv zahraničí

| Listopadu 20, 2018

Programy 2019 na podporu zemědělsko-potravinářských produktů EU se zaměří především na trhy mimo EU s nejvyšším potenciálem růstu. Evropská komise přijala pracovní program propagační politiky 2019 na 14 listopad, přičemž částky ve výši € 191.6 budou k dispozici pro programy vybrané pro spolufinancování ze strany EU - nárůst o € 12.5m [...]

Pokračovat ve čtení

Státy zahájily práci OSN na ukončení globálního obchodu ve společnosti #TortureTools

Státy zahájily práci OSN na ukončení globálního obchodu ve společnosti #TortureTools

| Září 27, 2018

V 24 v září se Alianci pro mučení bez svolení k mučení dohodla, že zvýší tempo svých snah a bude pracovat na nástroji OSN - jako je závazná konvence - o zastavení obchodu s nástroji pro mučení a trest smrti. Alianci pro mučení bez svobodného obchodu je iniciativou Evropské unie, [...]

Pokračovat ve čtení

Zprávy Komise o pokroku dosaženém v rámci globálních závazků v oblasti udržitelného rozvoje

Zprávy Komise o pokroku dosaženém v rámci globálních závazků v oblasti udržitelného rozvoje

Na Světovém městském fóru v Malajsii v únoru 9 Komise zhodnotila, co bylo dosaženo v rámci tří závazků, které EU a její partneři 15 před několika měsíci předložili. Významný pokrok byl dosažen v rámci těchto tří závazků, protože byly předloženy na konferenci OSN Habitat III v říjnu 2016, [...]

Pokračovat ve čtení

EU # Mexiko obchod: #ALDE požaduje, aby nižších tarifů a daní

EU # Mexiko obchod: #ALDE požaduje, aby nižších tarifů a daní

Politická krize mezi USA a Mexikem může mít rovněž silný vliv na obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. To by mohlo vyvolat řetězovou reakci poškozující dohody podepsané Mexika s ostatními státy, včetně EU; Mexiko je třetím největším obchodním partnerem po USA a Číně. V loňském roce Evropská unie a Mexiko zahájila [...]

Pokračovat ve čtení

Globální operace #CiconiaAlba přináší značnou ránu s organizovaným zločinem

Globální operace #CiconiaAlba přináší značnou ránu s organizovaným zločinem

| Října 19, 2016 | 0 Komentáře

Dvaapadesát země a čtyři mezinárodní organizace se spojila s Europolem s cílem dodat velkou ránu organizovaných zločineckých skupin působících v celé Evropské unii i mimo ni. Spolupráce s partnery ze soukromého sektoru bylo také klíčem k této úspěšné operaci. Zaměření se na narušení nejnebezpečnější kriminální sítě v současné době aktivní, vyšetřovatelé klást důraz na [...]

Pokračovat ve čtení

Počáteční #Trade Evropská komise a mexické jednání o obchodu s ekologickými produkty

Počáteční #Trade Evropská komise a mexické jednání o obchodu s ekologickými produkty

Evropská komise a vláda Mexika oznámila zahájení jednání vedoucích dvoustranné dohody o obchodu s ekologickými produkty na 11 února. Komisař Hogan přijel do Mexika, kde se setkal mexický ministr zemědělství José Calzada, po oficiální návštěvě v Kolumbii, kde dohoda o obchodu s bioprodukty byl [...]

Pokračovat ve čtení

EU-Celac Business Summit: Programy pro zvýšení spolupráce mezi oběma regiony

EU-Celac Business Summit: Programy pro zvýšení spolupráce mezi oběma regiony

| Června 10, 2015 | 0 Komentáře

Obchodní vazby mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou a Karibikem zdvojnásobily během posledního desetiletí posilující vývoz a pracovní místa. Jako lídři ze Společenství Latinské Ameriky a karibských států setkal s evropskými úředníky v Bruselu dnes, několik nových projektů byly vytvořeny povýšit naše obchodní vztahy a rostou investice do malých až středně [...]

Pokračovat ve čtení