Spojte se s námi

EU

bezpečnosti potravin Poslanci volají po zemi označování původu masa ve zpracovaných potravinách

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

masoMaso používané jako přísada do zpracovaných potravin, jako jsou lasagne, by mělo být označeno podle země původu, jak je tomu již v případě čerstvého hovězího masa, uvedli poslanci ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ve středu. Vyzývají Evropskou komisi, která na konci roku 2013 zveřejnila zprávu o této problematice, aby předložila legislativní návrhy s cílem obnovit důvěru spotřebitelů v důsledku skandálu s koňským masem a dalších případů podvodů s potravinami.

 Usnesení, které bylo schváleno 48 hlasy pro, 15 hlasů bylo proti a 4 členové se zdrželi hlasování, naléhavě žádá Komisi, aby v návaznosti na svou zprávu z roku 2013 předložila legislativní návrhy, které stanoví povinnost uvádět zemi původu masa používaného ve zpracovaných potravinách, aby byla zajištěna větší transparentnost v celém potravinového řetězce a lépe informovat evropské spotřebitele.

Poslanci znovu vyjádřili znepokojení nad možným dopadem potravinových podvodů na bezpečnost potravin, důvěru spotřebitelů a zdraví, fungování potravinového řetězce a ceny zemědělských produktů. Zdůrazňují význam rychlého obnovení důvěry evropských spotřebitelů.

Posílení postavení spotřebitelů

Poslanci zdůraznili, že vlastní zpráva Evropské komise uznává, že více než 90% respondentů spotřebitelů považuje za důležité, aby byl na zpracovaných potravinářských výrobcích označen původ masa. Podle poslanců jde o jeden z několika faktorů, které mohou ovlivnit chování spotřebitelů.

Dopad na ceny

Poslanci rovněž poukazují na to, že odhady pravděpodobného dopadu opatření na ceny, založené na výsledcích výzkumu provedeného francouzskou spotřebitelskou organizací „Que Choisir“, se značně liší od odhadů ve zprávě Komise a požadují jasnější obrázek. Hodnocení by mělo být prováděno ve spolupráci se spotřebitelskými organizacemi a nemělo by zdržet legislativní návrhy, dodávají.

Inzerát

Tyto návrhy by měly evropským podnikům umožnit provozovat ekonomicky životaschopný způsob a za podmínek slučitelných s kupní silou spotřebitele.

Pozadí

Dne 17. prosince 2013 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pravděpodobných důsledcích zavedení povinnosti uvádět zemi původu nebo místo provenience masa použitého jako přísada.

Poslanci uvádějí odhady, že v závislosti na dotyčném členském státě je 30 až 50% poraženého masa zpracováno na masné přísady pro potraviny, většinou mleté ​​maso, masné polotovary a masné výrobky.

Další kroky

Usnesení bude projednáno spolu s otázkou k ústnímu zodpovězení Komisi a předloženo k hlasování na plenárním zasedání v únoru.

Více informací

setkání dokumenty
Zpráva Evropské komise

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Studie spotřebitelské organizace UFC Que Choisir

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending