#BorderManagement: Evropská pohraniční a pobřežní strážní agentura posiluje operační spolupráci s Albánií

| Února 13, 2018

V rozhovoru pro 12 v únoru byl Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a albánský ministr vnitra Fatmir Xhafaj parafovali návrh dohody o stavu pro operační spolupráci mezi Evropskou hraniční a pobřežní agenturou a Albánií.

Jakmile tato dohoda vstoupí v platnost, umožní agentuře poskytnout pomoc v oblasti správy vnějších hranic a umožní nábor evropských pohraničních a pobřežních stráží na albánském území v případě náhlého posunu migračních toků.

Komisař Avramopoulos řekl: "Chtěl bych poděkovat albánským orgánům za plodná jednání a jejich odhodlání dosáhnout dohody tak rychle. Albánie je přední stranou v regionu a dohoda bude sloužit jako vzor pro podobná opatření, která vyjednáváme s dalšími partnery na západním Balkáně. Užší spolupráce mezi Albánií a Evropskou agenturou pro hraniční a pobřežní stráž nám umožní rychlejší a pružnější způsob, jak reagovat na potenciální migrační problémy. Je to důležitý krok vpřed a je v nejlepším zájmu Albánie i Evropské unie. "

Ministr vnitra Xhafaj řekl: "Jedná se o důležitou dohodu, která nám pomůže získat kvalifikovanou pomoc v oblasti správy hranic. Rovněž umožní Albánii těžit z projektů, které Evropská unie poskytne během provádění této dohody. Je to dobrá příležitost pro rozšíření přeshraniční spolupráce a spolupráce se zeměmi EU. Také využil této příležitosti a poděkoval albánskému vyjednávacímu týmu za jejich profesionalitu při vyjednávání a uzavření této dohody. Okamžitě budeme pokračovat v požadovaných postupech k zahájení implementace dohody. "

Oznámil prezident Juncker ve svém adresáři 2017 na adrese přijatý Komise minulý týden zdůraznila, že strategie týkající se "důvěryhodného rozšíření EU a posílení angažovanosti EU v oblasti západního Balkánu" zdůraznila významný pokrok, kterého Albánie dosáhla na evropské cestě a evropské budoucnosti regionu. Návrh dohody je prvním jednáním, které má uzavřít Evropská pohraniční a pobřežní stráž a partneři EU na západním Balkáně.

Posílená operativní spolupráce mezi prioritními třetími zeměmi a Evropskou agenturou pro hraniční a pobřežní hlídku přispěje k lepšímu řízení nelegální migrace, dále zvýší bezpečnost na vnějších hranicích EU a posílí schopnost agentury jednat v bezprostředním sousedství EU. Dohoda o statusu s Albánií je dalším krokem směrem k plné operaci agentury.

Komise v současné době jedná o podobných dohodách se Srbskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie a doufá, že k oběma souborem jednání budou uzavřeny okamžitě. Dohoda s Albánií musí být nyní schválena členskými státy a bude formálně podepsána později, jakmile obě strany dokončí nezbytné právní postupy. Jakmile dohoda vstoupí v platnost, bude Evropská pohraniční a pobřežní hlídka schopna provádět operační činnosti a nasadit týmy v regionech Albánie, které hraničí s EU, po dohodě s albánskými orgány i orgány těchto členských států EU Státy hraničící s oblastí operací.

Tagy: , ,

Kategorie: Frontpage, EU, Evropská komise, Svět