Spojte se s námi

Keňa

Je Keňa příštím Singapurem?

SHARE:

Zveřejněno

on

Od Jean Clarys

Myšlenka, že by se Keňa mohla stát příštím Singapurem, se zdá být ambiciózní a provokativní. Singapur je často uváděn jako příklad rychlého ekonomického úspěchu a Keňa aspiruje na podobnou transformaci. Tento článek zkoumá klíčové podobnosti a rozdíly mezi těmito dvěma zeměmi za účelem vyhodnocení této hypotézy.

Politické a ekonomické rámce: srovnávací analýza

Od 1960. let XNUMX. století prošel Singapur velkolepou ekonomickou transformací. Kdysi malý rybářský přístav, Singapur se stal jedním z nejvíce prosperujících finančních center na světě. Tento úspěch je založen na několika faktorech: přísná politická stabilita, atraktivní pro-podnikatelská politika a špičková infrastruktura. Například singapurské letiště Changi je trvale řazeno mezi nejlepší na světě a singapurský přístav je jedním z nejvytíženějších z hlediska přepravní tonáže.

Singapurská vláda vytvořila příznivé podnikatelské prostředí, přilákalo masivní zahraniční investice a stimulovalo ekonomický růst. Na druhé straně Keňa je v současné době na kritické křižovatce s M-Pesa, která způsobila revoluci v mobilním bankovnictví.

Nedávné reformy, zejména v rámci Vize 2030, mají za cíl přeměnit Keňu na průmyslovou zemi se středními příjmy. Ambiciózní infrastrukturní projekty, jako je rozvoj železnice se standardním rozchodem (SGR) spojující Mombasu a Nairobi, ilustrují záměr Keni modernizovat svou ekonomiku.

Správa věcí veřejných a protikorupční úsilí: různé cesty

Inzerát

Singapurský model vládnutí je často popisován jako benevolentní autoritářství, které se vyznačuje efektivní správou a vytrvalým protikorupčním úsilím. Úřad pro vyšetřování korupčních praktik (CPIB), založený v roce 1952, hraje klíčovou roli při udržování nízké úrovně korupce. Tento přístup zachoval politickou a sociální stabilitu a vytvořil prostředí příznivé pro hospodářský růst. Hospodářská politika Singapuru, jako jsou zvláštní ekonomické zóny a daňové pobídky, také hrála klíčovou roli při získávání zahraničních investic.

Například projekt Jurong Island přeměnil skupinu malých ostrovů na chemické centrum světové třídy. Za Indickým oceánem, v Keni, je současná politická situace velmi odlišná od té v Singapuru. Země skutečně čelí problémům se správou věcí veřejných a přetrvávajícím problémům s korupcí. Země je na špatném místě v indexu vnímání korupce, který zdůrazňuje potřebu zásadních reforem.

Nedávné iniciativy však ukazují ochotu ke změně. Zřízení Etické a protikorupční komise (EACC) a nová legislativa zaměřená na zlepšení transparentnosti jsou kroky správným směrem. Postupná demokratizace a administrativní reformy mají za cíl zlepšit efektivitu vlády a přilákat více zahraničních investic. Boj proti korupci zůstává velkou výzvou, ale v posledních letech bylo dosaženo významného pokroku, kdy jsou stíhány vysoce sledované případy.

Infrastruktura a rozvoj měst: Položení základů pro růst

Singapur se může pochlubit extrémně efektivní dopravní sítí a dobře integrovaným městským rozvojem. Systém hromadné rychlé dopravy (MRT) je ukázkovým příkladem efektivní veřejné dopravy, která usnadňuje efektivní pohyb ve městě. Prvotřídní infrastruktura, včetně přístavu světové úrovně a mezinárodního letiště, jsou základními pilíři její ekonomiky. Singapurská vláda značně investovala do infrastruktury, uznala její význam pro hospodářský rozvoj a přilákala mezinárodní podniky.

Keňa sama provedla několik nedávných infrastrukturních projektů k modernizaci svých dopravních a komunikačních sítí. Thika Superhighway je pozoruhodným příkladem, který zlepšuje konektivitu mezi Nairobi a okolními regiony. Cílem iniciativ, jako je železniční projekt Mombasa-Nairobi a rozvoj dálnic, je zlepšit konektivitu a stimulovat ekonomiku. Financování a řízení těchto projektů však představuje značné problémy. K překonání těchto překážek se často využívají partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako je projekt Lamu Port-South Sudan-Ethiopia Transport (LAPSSET) Corridor, který nabízí příležitosti pro budoucí rozvoj.

Vzdělávání a inovace: Budování znalostní ekonomiky

Singapurský vzdělávací systém je proslulý svou dokonalostí, zejména v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM). Instituce jako National University of Singapore (NUS) a Nanyang Technological University (NTU) jsou celosvětově vysoce hodnoceny. Vláda důrazně podporuje inovace a výzkum a vývoj, což Singapuru umožnilo stát se globálním lídrem v oblasti technologií a inovací. Například Agentura pro vědu, technologii a výzkum (A*STAR) řídí inovace v různých oblastech.

V podobné dynamice jako Singapur, ačkoli problémy přetrvávají, dosáhla Keňa také významného pokroku v oblasti vzdělávání. Země zaznamenala nárůst míry gramotnosti a zápisu do škol. Iniciativy, jako jsou technologická centra a podpora start-upů, prokazují odhodlání podporovat inovace. Země se stala technologickým centrem Afriky s pozoruhodným rozvojem informačních a komunikačních technologií. Například iHub v Nairobi slouží jako pracovní prostor pro spolupráci pro technologické podnikatele. K dosažení úrovně Singapuru jsou však nutné další investice do vzdělání a inovací.

Stručně řečeno, i když Keňa a Singapur sdílejí určité podobnosti z hlediska ekonomického rozvoje a aspirací na modernizaci, přetrvávají značné rozdíly. Singapurský efektivní model vládnutí a protikorupční úsilí kontrastují s politickými výzvami Keni. S pokračujícími reformami a strategickými investicemi do infrastruktury a vzdělávání má však Keňa potenciál sledovat vývojovou trajektorii podobnou té v Singapuru. Teprve čas ukáže, zda se Keňa skutečně může stát příštím Singapurem, ale současné signály jsou slibné.

© Jean CLARYS, 2024. Všechna práva vyhrazena

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending