Spojte se s námi

Ázerbajdžán

První sekulární republika na muslimském východě – Den nezávislosti

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Dnes, 28. května, si Ázerbájdžán připomíná jeden z nejvýraznějších a nejvýznamnějších dnů ve své historii – 105.th výročí založení Ázerbájdžánské demokratické republiky (ADR) – prvního demokratického a sekulárního státu s parlamentní formou vlády v muslimském světě, píše Mazahir Afandijev, poslanec parlamentu Ázerbájdžánské republiky.

Je to jedna z nejjasnějších stránek v historii ázerbájdžánského lidu, která připomínala sjednocení země. Otcové zakladatelé Ázerbájdžánské demokratické republiky, Mammad Amin Rasulzadeh, Fatali Khan Khoyski, Nasib Yusifbeyli a další, byli odhodláni vybudovat parlamentní republiku v zemi s počtem obyvatel. Vzhledem k tomu, že se jižní Kavkaz stal dějištěm konfrontace mezi různými mocnostmi, které mizely i vítězily ve světové válce, byl ázerbájdžánský lid vystaven etnickým čistkám ze strany sousedních nacionalistů. Ve stejné době skupina pokrokových, západně smýšlejících lidí vyhlásila první parlamentní republiku na muslimském východě. 28. květen tedy není pouze ázerbájdžánským datem; mělo by to být významné datum v celém regionu, protože oslavovalo demokratické a republikové hodnoty. A tyto hodnoty by mohly být vůdčí hvězdou pro mnoho národů 21. století.

Hodnoty, které vedly cestu rozvoje ADR, kterou vytvořili také představitelé ADR, jsou i v současnosti znakem globálních cílů, kterých by svět chtěl dosáhnout.

Během krátké doby byly založeny hlavní státní instituce a rozděleny do tří větví vládnutí. Šest měsíců po nezávislosti Ázerbájdžánská demokratická republika také oslavila parlament, který odrážel všechny etnické a náboženské skupiny v zemi. S 80 křesly největší etnické skupině – Ázerbájdžáncům, 21 – Arménům, 10 – Rusům, 1 – Němcům, 1 – Židům, 1 – Gruzíncům a 1 Polákům.

Jedním z nejpozoruhodnějších legislativních aktů schválených parlamentem ADR byl volební zákon založený na všeobecném volebním právu – tedy dává ženám právo volit ve volbách dříve, než to udělaly mnohé západoevropské země a Spojené státy. Zákon umožnil všem politickým stranám soutěžit ve volbách a získat poměrné zastoupení v parlamentu. Bohatá a různorodá politická kultura v té době se odrážela v inkluzivním charakteru parlamentu, který zahrnoval všechny hlavní politické skupiny i zástupce místních menšin – Arménů a Rusů.

Činnost parlamentu byla přímo v souladu se statutem ázerbájdžánského parlamentu, který hrál roli jeho charty. Na základě statutu parlamentu se zasedání parlamentu začínající od prvního zasedání nutně konala pouze v ázerbájdžánském jazyce. Ostatní národní představitelé však uměli rusky.

Vysoká míra zastoupení v parlamentu se bezpochyby stala hlavním důvodem demokratického státu.

Inzerát

Vláda ADR přijala na 23 měsíců několik zákonů, provedla politické, vojenské, právní a ekonomické reformy, nově vzniklá republika věnovala pozornost vzdělávání, založením Baku State University v roce 1919 a mnoha dalších vzdělávacích institucí. Ázerbájdžánská demokratická republika garantovala práva a svobody všech občanů bez ohledu na jejich národnost a náboženství. Poprvé v muslimském světě měly ženy volební práva a republika byla uznána na konferenci ve Versailles. V důsledku historických okolností ztratila Ázerbájdžánská demokratická republika svou nezávislost v roce 1920 sovětskou bolševickou okupací. Ázerbájdžán získal nezávislost po rozpadu SSSR v roce 1991 a oznámil se jako nástupce Ázerbájdžánské demokratické republiky.

Navzdory krátkému trvání 23 měsíců se ADR stala skvělou školou pro demokratické ázerbájdžánské intelektuály po celém světě. Po rozpadu Sovětského svazu Ázerbájdžán znovu získal nezávislost, v roce 1991 se prohlásil dědicem ADR a obnovil atributy ADR – vlajku, znak a hymnu. Ázerbájdžánská demokratická republika, založená v roce 1918, je naším národním pokladem, nejjasnější stránkou v historii Ázerbájdžánu. A další roky a desetiletí jsou významnými etapami v životě země, které se vyznačují živými událostmi a velkými úspěchy ázerbájdžánského lidu. To vše dohromady vytvořilo ekonomický, intelektuální a kulturní potenciál současného nezávislého Ázerbájdžánu. Vznik a aktivity Demokratické republiky ukázaly světu nezávislost Ázerbájdžánu a uskutečnění snů o svobodě ázerbájdžánských lidí, kteří si váží své státnosti.

Je historickým faktem, že Ázerbájdžán je jednou z mála zemí, které v minulém století dvakrát získaly státní nezávislost. Je velmi hrdé nahlédnout do nedávné historie Ázerbájdžánu, do společensko-politického prostředí, které se u nás odehrálo právě před 30 lety, do událostí, které jsme prožili v chronologickém sledu v krátkém sledu, a znovu si připomenout obrovské úspěchy, kterých jsme dnes byli svědky, na úkor obtíží.

Ázerbájdžánský lid, který v roce 1991 obnovil státní nezávislost, se inspiroval bohatými státními tradicemi Ázerbájdžánské demokratické republiky a na základě tohoto historického dědictví založili nezávislý Ázerbájdžánský stát. Zakladatel a architekt dnešního samostatného Ázerbájdžánského státu, světoznámý politik a velký státník, národní vůdce Haydar Alijev, se stal věčným v novodobé historii Ázerbájdžánské republiky. Zakladatel a architekt dnešního samostatného Ázerbájdžánského státu, světoznámý politik a velký státník, celonárodní vůdce Haydar Alijev se stal věčným v novodobé historii Ázerbájdžánské republiky.   

Ještě jednou stojí za zmínku, že jméno Věčného vůdce je vryto do národního povědomí ázerbájdžánského lidu jako zakladatel moderního Ázerbájdžánu. Haydar Alijev otevřel v Ázerbájdžánu cestu k formování velké ideologie, filozofie národní státnosti a národního sebevědomí, což znovu potvrzuje, že jednota lidí a moci je rozhodná, věčná a založená na pevných základech.

Od roku 2003 prezident Ilham Alijev učinil multikulturní hodnoty a toleranci prioritou a je autorem mezinárodních fór a akcí po celém světě jako odkaz Ázerbájdžánské demokratické republiky. Ázerbájdžán trvá na tom, aby se o zemi hovořilo jako o mírovém, tolerantním a multikulturním soužití mezi představiteli všech náboženství, kromě národnostních a etnických menšin, a že tento model tolerance by měl být podporován po celém světě.

Letos slavíme Den nezávislosti se zvláštní hrdostí. Podle nařízení podepsaného prezidentem Ilhamem Alijevem je rok 2023 v Ázerbájdžánu vyhlášen „Rokem Hejdara Alijeva“. Toto je dvojnásob vzrušující událost pro celý ázerbájdžánský lid.

Je jisté, že dnes Ázerbájdžán vynakládá veškeré úsilí na ochranu své nezávislosti, pokračování rychlého rozvoje a udržení míru nejen pro Kavkaz, ale pro celý region.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending