Spojte se s námi

Irsko

NextGenerationEU: Evropská komise podporuje plán obnovy a odolnosti Irska

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise přijala kladné hodnocení plánu obnovy a odolnosti Irska. Jedná se o důležitý krok směrem k tomu, aby EU v rámci nástroje pro obnovu a odolnost vyplatila granty ve výši 989 milionů EUR. Toto financování podpoří provádění klíčových investičních a reformních opatření uvedených v irském plánu obnovy a odolnosti. Umožní Irsku vystoupit silnější z pandemie COVID-19.

Komise posoudila plán Irska na základě kritérií stanovených v nařízení o RRF. Rada nyní bude mít zpravidla čtyři týdny na přijetí návrhů Komise. RRF je srdcem společnosti NextGenerationEU, která poskytne 800 miliard EUR (v běžných cenách) na podporu investic a reforem v celé EU. A tisková zpráva, Q & A a věcný přehled jsou k dispozici online.

Inzerát

Irsko

Simon Coveney: Irský ministr zahraničí bude čelit hlasování o důvěře

Zveřejněno

on

Irský ministr zahraničí Simon Coveney (na snímku) bude čelit hlasování o důvěře později, až se Dáil (irský parlament) vrátí z letní přestávky, píše BBC.

Coveney byl kritizován za to, že zvládl jmenování bývalé ministryně vlády Katherine Zapponeové zvláštním vyslancem OSN.

Odmítl, že by byl lobován za její jmenování, ale omluvil se, že neinformoval kabinet před červencovou schůzkou.

Inzerát

Od té doby příspěvek odmítla.

Sinn Féin předložil panu Coveneymu návrh na vyslovení nedůvěry, ale vláda má zrušit protinávrh, návrh důvěry, o kterém budou TD (členové parlamentu) diskutovat a bude o něm hlasovat později.

Taoiseach Micheál Martin z Fianny Fáil označil za „nedopatření“, že Coveney neoznámil své vládní kolegy o jmenování před zasedáním vlády, což je krok, který údajně způsobil rozkol.

Inzerát

Coveneyho strana Fine Gael je součástí koalice s Fiannou Fáil a Stranou zelených.

Katherine Zappone
Katherine Zappone byla ministerskou kolegyní Simon Coveney a Leo Varadkar

Později vyšlo najevo, že Coveneyho vůdce strany Leo Varadkar nevěděl o jmenování „zvláštního vyslance při OSN pro svobodu názoru a vyjadřování“ až týden před vládou, když mu o tom Zappone napsal textovou zprávu.

Ve zprávách zveřejněných Varadkarem v září ukázal, že se následně zeptal Coveneyho na roli před červencovým zasedáním vlády.

Zappone odpověděla, že její smlouva bude brzy dokončena.

Dne 4. srpna Zappone oznámila, že nepřijme zvláštní pozici vyslance, protože věřila „je jasné, že kritika procesu jmenování ovlivnila legitimitu samotné role“.

Prezidentka Sinn Féin Mary Lou McDonaldová vyzvala k vyhození Coveneyho a vyvolala vyhlídku na vyslovení nedůvěry.

Označila jeho činy za „neodpovídající standardu, který se od ministra očekává“.

Labouristická strana naznačila, že vládě nedůvěřuje, ale vůdce Alan Kelly řekl, že existují „větší problémy“ než řada.

V úterý (14. září) Coveney na stranické konferenci řekl, že je „v rozpacích“, že jmenování vedlo k „fiasku“.

„Nebyl to můj nejlepší měsíc v politice,“ řekl.

Pokračovat ve čtení

Brexit

Komise schvaluje irské podpůrné opatření pro odvětví rybolovu v souvislosti s brexitem ve výši 10 milionů EUR

Zveřejněno

on

Evropská komise schválila podle pravidel EU o státní podpoře irský režim 10 milionů EUR na podporu odvětví rybolovu zasaženého vystoupením Spojeného království z EU a následné snížení podílu kvót předpokládané v ustanoveních Dohody o obchodu a spolupráci (TCA) mezi EU a Spojeným královstvím. Podpora bude k dispozici společnostem, které se zavazují dočasně na měsíc ukončit svou rybolovnou činnost.

Cílem režimu je zachránit část snížené irské kvóty rybolovu pro jiná plavidla, přičemž příjemci dočasně pozastaví svou činnost. Náhrada bude poskytnuta jako nenávratný grant vypočtený na základě průměrných hrubých výdělků pro velikost flotily, bez nákladů na palivo a jídlo pro posádku plavidla. Každá způsobilá společnost bude mít nárok na podporu až na měsíc v období od 1. září do 31. prosince 2021. Komise posoudila opatření podle čl. 107 odst. 3 písm. C) Smlouvy o fungování Evropské unie ( SFEU), který umožňuje členským státům za určitých podmínek podporovat rozvoj určitých hospodářských činností nebo regionů.Komise zjistila, že toto opatření posiluje udržitelnost odvětví rybolovu a jeho schopnost přizpůsobit se novým rybolovným a tržním příležitostem vyplývajícím z nových vztah s Velkou Británií.

Opatření proto usnadňuje rozvoj tohoto odvětví a přispívá k cílům společné rybářské politiky s cílem zajistit, aby byly činnosti rybolovu a akvakultury dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí. Komise dospěla k závěru, že opatření představuje vhodnou formu podpory s cílem usnadnit řádný přechod v odvětví rybolovu EU po vystoupení Spojeného království z EU. Na tomto základě Komise schválila režim podle pravidel EU o státní podpoře.

Inzerát

Dnešní rozhodnutí (3. září) nepředjímá, zda bude podpůrné opatření nakonec způsobilé pro financování „BAR“ rezervy na úpravu brexitu, které bude posouzeno, jakmile nařízení o BAR vstoupí v platnost. Irsku však již poskytuje právní jistotu, že Komise považuje podpůrné opatření za slučitelné s pravidly EU o státní podpoře, bez ohledu na konečný zdroj financování. Verze rozhodnutí, která nemá důvěrnou povahu, bude k dispozici pod číslem případu SA.64035 v registru státních podpor o Komisi soutěž webových stránkách, jakmile budou vyřešeny všechny problémy týkající se důvěrnosti.

Inzerát
Pokračovat ve čtení

koronavirus

Odmaskováno: 23 zadrženo kvůli podvodu na kompromitaci firemního e-mailu COVID-19

Zveřejněno

on

Sofistikované podvodné schéma využívající kompromitované e-maily a podvody se zálohovými platbami odhalily orgány v Rumunsku, Nizozemsku a Irsku v rámci akce koordinované Europolem. 

Dne 10. srpna bylo zadrženo 23 podezřelých při sérii náletů prováděných současně v Nizozemsku, Rumunsku a Irsku. Celkem bylo prohledáno 34 míst. Předpokládá se, že tito zločinci podvedli společnosti v nejméně 20 zemích ve výši přibližně 1 milionu EUR. 

Podvod vedla skupina organizovaného zločinu, která již před pandemií COVID-19 nelegálně nabízela k prodeji online jiné fiktivní produkty, jako jsou dřevěné pelety. V loňském roce zločinci změnili svůj modus operandi a po vypuknutí pandemie COVID-19 začali nabízet ochranné materiály. 

Inzerát

Tato zločinecká skupina - složená ze státních příslušníků různých afrických zemí s bydlištěm v Evropě, vytvořila falešné e -mailové adresy a webové stránky podobné těm, které patří legitimním velkoobchodním společnostem. Vydáváním se za tyto společnosti by tito zločinci poté obelhali oběti - zejména evropské a asijské společnosti, aby u nich zadávaly objednávky a požadovaly platby předem, aby bylo zboží odesláno. 

K dodání zboží však nikdy nedošlo a výtěžek byl před výběrem z bankomatů prán prostřednictvím rumunských bankovních účtů ovládaných zločinci. 

Europol podporuje tento případ od jeho vzniku v roce 2017: 

Inzerát
  • Sdružení národních vyšetřovatelů ze všech stran, kteří viděli úzkou spolupráci s Evropským centrem počítačové kriminality Europolu (EC3), aby se připravili na akční den;
  • poskytování nepřetržitého vývoje a analýzy zpravodajských informací na podporu vyšetřovatelů v terénu a;
  • nasazení dvou svých odborníků na počítačovou kriminalitu k náletům v Nizozemsku na podporu nizozemských úřadů křížovou kontrolou informací v reálném čase shromážděných během operace a zajištěním příslušných důkazů. 

Eurojust koordinovala soudní spolupráci s ohledem na rešerše a poskytla podporu při provádění několika nástrojů justiční spolupráce.

Tato akce byla provedena v rámci Evropská multidisciplinární platforma proti kriminálním hrozbám (EMPACT).

Do této akce byly zapojeny následující orgány činné v trestním řízení:

  • Rumunsko: Národní policie (Poliția Română)
  • Nizozemí: Národní policie (Politie)
  • Irsko: Národní policie (An Garda Síochána)
  • Europol: Evropské centrum pro počítačovou kriminalitu (EC3)
     
EMPACT

V 2010 Evropská unie zřídila a čtyřletý politický cyklus zajistit větší kontinuitu v boji proti závažné mezinárodní a organizované kriminalitě. V roce 2017 se Rada EU rozhodla pokračovat v politickém cyklu EU na období 2018–2021. Jeho cílem je čelit nejvýznamnějším hrozbám, které pro EU představuje organizovaná a závažná mezinárodní kriminalita. Toho je dosaženo zlepšením a posílením spolupráce mezi příslušnými službami členských států, institucí a agentur EU, jakož i zemí a organizací mimo EU, případně včetně soukromého sektoru. Počítačová kriminalita je jednou z priorit politického cyklu.

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending