Spojte se s námi

Moldavsko

Mezinárodní centrum pro ochranu lidských práv a demokracie bude hostit významnou konferenci o svobodách v Kišiněvě v Moldavsku

SHARE:

Zveřejněno

on

Mezinárodní centrum pro ochranu lidských práv a demokracie (ICPHRD) svolá na 25. června přelomovou konferenci v moldavském Kišiněvě.th řešit naléhavé problémy související se svobodou projevu, vládnutím, právním státem a soudnictvím, které jsou klíčové pro demokratický pokrok Moldavska.

Vzhledem k významným výzvám, kterým Moldavsko čelí, včetně korupce a omezené svobody tisku, které brání jeho pokroku směrem ke stabilitě a demokracii, ICPHRD zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce a výměny odborných znalostí pro účinné řešení těchto systémových problémů.

ICPHRD je nevládní organizace, která se věnuje prosazování základních hodnot demokracie a lidských práv v Moldavsku a následně i přes hranice. Konference začne úvodním slovem zakladatele ICPHRD Stanislava Pavlovschiho, bývalého ministra spravedlnosti Moldavska, soudce Evropského soudu pro lidská práva a předního obhájce lidských práv.

Pavlovschi, který chtěl zdůraznit kritický význam svobody projevu, před akcí prohlásil: „Svoboda slova je základní právo, bez kterého nelze informovat občany o stavu věcí v zemi, a bez něhož by existence demokratického státu se mění v iluzi. Z tohoto pohledu tato konference představuje důležitý krok k dalšímu rozvoji demokratického režimu v Moldavské republice i mimo ni, přičemž dále dodává, že „nezávislá žurnalistika a otevřený dialog hrají klíčovou roli při podpoře skutečně demokratické společnosti“.

Konference se zaměří na téma „Svoboda slova jako základní prvek všech současných demokratických společností“, čerpající z hlavních principů Evropské unie. Cílem konference bude vytvořit použitelné reformní strategie, zvýšit povědomí veřejnosti o úloze nezávislé žurnalistiky v demokraciích, zlepšit porozumění moldavským médiím a demokratickým výzvám a posílit partnerství mezi klíčovými zainteresovanými stranami z celého Moldavska, Evropy a USA. Podporou těchto diskusí se ICPHRD snaží urychlit smysluplnou změnu a podpořit pokračující rozvoj demokratických institucí v Moldavsku i mimo něj.

Zejména svoboda projevu je kritickým problémem, zejména s nadcházejícími prezidentskými volbami v Moldavsku v říjnu a následnými parlamentními volbami v roce 2025. Zajištění svobodných a spravedlivých voleb není možné bez ochrany svobody projevu, přičemž ochrana práv novinářů je na prvním místě přednost.

Inzerát

Konference přiláká různorodou skupinu účastníků, včetně politiků, novinářů, akademiků, výzkumných pracovníků, právníků a aktivistů občanské společnosti z Moldavska, EU, Spojeného království a USA.

Tato konference představuje stěžejní platformu pro dialog, sdílení znalostí a spolupráci s cílem zlepšit správu věcí veřejných a právní stát v Moldavsku. Spojením mezinárodních a místních odborníků se ICPHRD snaží podpořit cestu Moldavska k demokratičtější a prosperující budoucnosti.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending