Spojte se s námi

Maroko

Marocká vrchní rada soudního orgánu (CSPJ) odsuzuje nepodložená obvinění obsažená v usnesení Evropského parlamentu.

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Marocká nadřízená Rada soudního orgánu (CSPJ) odsuzuje nepodložená obvinění obsažená v usnesení Evropského parlamentu. Nejvyšší rada soudního orgánu (CSPJ) v sobotu důrazně odsoudila nepodložená obvinění obsažená v usnesení Evropského parlamentu (EP) ze čtvrtka 19. ledna 2023.

Nejvyšší rada, která se sešla tuto sobotu, v prohlášení vzala na vědomí usnesení EP, které obsahuje závažná obvinění a obvinění, která podkopávají nezávislost marockého soudnictví.

Tato nepodložená obvinění zkreslují fakta a zasévají pochybnosti o legalitě a legitimitě soudních postupů, z nichž některé byly souzeny a jiné jsou stále v poradnu, píše se v prohlášení.

Rada proto důrazně odsuzuje nepodložená obvinění obsažená ve výše uvedeném usnesení.

Rovněž lituje tohoto překrucování skutečností v souvislosti se soudními procesy, které byly vedeny v souladu se zákonem, plně v souladu s ústavními zárukami a podmínkami spravedlivého procesu, jak jsou mezinárodně uznávány.

Rada důrazně odsuzuje přístup přijatý Evropským parlamentem, který si přisvojil právo soudit marocký soudní systém nehorázně zaujatým způsobem, poškozuje soudní instituce Království a porušuje jejich nezávislost, uvádí dále prohlášení.

ČSPJ navíc zcela odmítá jakékoli zasahování do soudních procesů či snahu ovlivňovat jejich rozhodování, zejména to, že některé z uvedených případů jsou stále projednávány soudy.

Inzerát

To je v rozporu se všemi mezinárodními normami a standardy, včetně zásad a deklarací OSN o nezávislosti soudního systému, uvádí CSPJ v prohlášení.

Rada důrazně odsuzuje výzvu obsaženou v usnesení k vyvinutí nátlaku na soudní orgán, aby okamžitě propustil osoby, které zmiňuje; a považuje to za nebezpečné narušení nezávislosti justice a snahu ovlivnit soudní moc, zejména že některé případy jsou stále předmětem soudního přezkumu.

Na druhou stranu Nejvyšší rada odmítá omyly obsažené v rezoluci, které jsou inspirovány určitými zdroji notoricky známými svými dogmatickými postoji, nezdokumentovanými, neověřenými a vyvrácenými fakty;

Prohlášení dále zdůrazňuje, že jednotlivci uvedení v usnesení požívali všech záruk spravedlivého procesu v souladu se zákonem, včetně presumpce neviny, práva na obhajobu, přístupu ke všem dokumentům relevantním pro jejich případy, práva na veřejný soudní proces, předvolání svědků a jejich slyšení, soudní znalectví, právo na odvolání a všechny další záruky stanovené marockým právem, jak je stanoveno v mezinárodních chartách lidských práv schválených královstvím.

Rada zdůrazňuje, že skutečnosti, které jsou předmětem soudního řízení s jednotlivci uvedenými v usnesení Evropského parlamentu, nijak nesouvisí s jejich novinářskou činností ani s uplatňováním svobody projevu a projevu, kterou zaručuje zákon a Ústava.

V tomto ohledu justiční orgán zdůrazňuje, že obvinění vznesená proti těmto osobám souvisejí s trestním právem, včetně obchodování s lidmi, sexuálního zneužívání a vykořisťování zranitelnosti jiných osob. Takové činy jsou přísně trestány zákony po celém světě.

Rada odmítá dvojí metr, který charakterizuje toto usnesení, které namísto odsouzení sexuálních útoků obětí obhajuje řadu nepravd a nepodložených obvinění.

Rada znovu potvrzuje, že Maroko v uplynulých letech učinilo od roku 2017 kromě upevnění nezávislosti soudnictví stanovené v ústavě z roku 2011 významné kroky k zakotvení nezávislosti státního zástupce na výkonných orgánech. cesta k vytvoření Nejvyšší rady soudního orgánu v roce 2017 v souladu s nejpokročilejšími mezinárodními standardy nezávislosti soudnictví, k jehož dosažení jsou ještě některé evropské země daleko.

Rada zdůrazňuje oddanost soudců jejich nezávislosti, ochraně práv a svobod a garanci spravedlivého procesu jako ústavní, právní a etickou povinnost.

Rada vyjadřuje své odhodlání prosazovat svou úlohu chránit nezávislost soudnictví před veškerými zásahy a tlaky odkudkoli v souladu s Ústavou a jejím regulačním aktem, uzavírá prohlášení.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending