Spojte se s námi

Evropská komise

Komise zřídí Solidarity Lanes na pomoc Ukrajině při vývozu zemědělského zboží

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

V rámci solidární reakce EU s Ukrajinou dnes Komise představila soubor opatření, která mají Ukrajině pomoci vyvážet její zemědělskou produkci. Po ruské invazi na Ukrajinu a jeho blokádě ukrajinských přístavů se ukrajinské obilí a další zemědělské zboží již nemůže dostat do svých destinací. Situace ohrožuje celosvětovou potravinovou bezpečnost a existuje naléhavá potřeba vytvořit alternativní logistické trasy využívající všechny relevantní druhy dopravy.

Svým sdělením Komise stanoví akční plán na vytvoření „cest solidarity“, aby Ukrajina mohla vyvážet obilí, ale také dovážet zboží, které potřebuje, od humanitární pomoci po krmiva pro zvířata a hnojiva.  

Komisařka pro dopravu Adina Valean řekl: „20 milionů tun obilí musí opustit Ukrajinu za méně než tři měsíce pomocí infrastruktury EU. Jde o gigantickou výzvu, takže je nezbytné koordinovat a optimalizovat logistické řetězce, zavádět nové trasy a co nejvíce se vyhýbat úzkým místům. Naše sdělení se zabývá nouzovými řešeními, ale také střednědobými a dlouhodobými opatřeními k lepšímu propojení a integraci infrastruktury Ukrajiny s infrastrukturou EU. Na krátkodobých i dlouhodobých řešeních budeme spolupracovat s ukrajinskými úřady a v úzké spolupráci, zejména se sousedními členskými státy, které během této krize nešetřily úsilím pomoci.“

Naléhavá akce k řešení dopravních úzkých míst

Navzdory okamžitému úsilí EU a jejích členských států o usnadnění hraničních přechodů mezi Ukrajinou a EU čekají na odbavení na ukrajinské straně tisíce vagonů a kamionů. Průměrná aktuální čekací doba na vagony je 16 dní, na některých hranicích je to až 30 dní. Další obilí je stále skladováno a zadržováno v ukrajinských silech připravených k vývozu. Mezi problémy patří různé šířky rozchodu kolejí: ukrajinské vagony nejsou kompatibilní s většinou železniční sítě EU, takže většinu zboží je třeba přeložit na nákladní automobily nebo vagony, které vyhovují standardnímu rozchodu EU. Tento proces je časově náročný a překládací zařízení podél hranic jsou vzácná.

Aby se vypořádala s těmito překážkami a vytvořila se pruhy solidarity, bude Komise společně s členskými státy a zúčastněnými stranami v krátkodobém horizontu pracovat na následujících prioritních opatřeních:

  • Další nákladní kolejová vozidla, plavidla a kamiony: Komise vyzývá účastníky trhu EU, aby urychleně zpřístupnili další vozidla. Za účelem sladění poptávky a nabídky a navázání příslušných kontaktů zřídí Komise logistickou platformu pro dohazování a požádá členské státy, aby určily vyhrazená kontaktní místa Solidarity Lanes (tzv. „one-stop-shop“).
  • Kapacita dopravních sítí a překladišť: Ukrajinské zemědělské vývozní zásilky by měly být upřednostněny a správci infrastruktury by měli pro tyto vývozy zpřístupnit železniční sloty. Komise rovněž vyzývá účastníky trhu, aby urychleně přemístili mobilní nakladače obilí na příslušné hraniční terminály, aby urychlili překládku. A smlouva o autodopravě s Ukrajinou také odstraní úzká hrdla. S cílem povzbudit dopravce EU, aby umožnili svým vozidlům vjezd na Ukrajinu, Komise rovněž prozkoumá možnosti navýšení finančních záruk.
  • Celní operace a jiné kontroly: Komise naléhá na vnitrostátní orgány, aby uplatňovaly maximální flexibilitu a zajistily odpovídající personální obsazení s cílem urychlit postupy na hraničních přechodech.
  • Skladování zboží na území EU: Komise posoudí dostupnou skladovací kapacitu v EU a bude koordinovat s členskými státy, aby pomohla zajistit větší kapacitu pro dočasné skladování ukrajinského vývozu.

Zlepšení konektivity mezi EU a Ukrajinou ve střednědobém horizontu

Inzerát

Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bude Komise také pracovat na zvýšení kapacity infrastruktury nových exportních koridorů a na založení nová infrastrukturní propojení v rámci obnovy Ukrajiny. Další kolo výzev k předkládání návrhů nástroje Connecting Europe Facility (CEF) umožní podporu projektům zlepšujícím dopravní spojení s Ukrajinou, včetně železničních spojení a železničních a silničních terminálů. V této souvislosti dnes Komise přijala rozhodnutí s cílem podepsat dohodu na vysoké úrovni s Ukrajinou, která aktualizuje mapy transevropské dopravní sítě (TEN-T), jako součást politiky Komise týkající se rozšiřování TEN- T do sousedních zemí.

Pozadí

Za normálních okolností se 75 % ukrajinské produkce obilí vyváží, což vytváří přibližně 20 % národních ročních příjmů z exportu. Před válkou tvořily ukrajinské černomořské přístavy 90 % exportu obilí a olejnin. Přibližně jedna třetina vývozu směřuje do Evropy, Číny a Afriky.

Více informací

Sdělení Komise: Akční plán pro pruhy solidarity EU-Ukrajina s cílem usnadnit ukrajinský zemědělský vývoz a dvoustranný obchod s EU

Rozhodnutí Komise o podpisu ujednání na vysoké úrovni mezi Evropskou unií a Ukrajinou o orientačních mapách transevropské dopravní sítě na Ukrajině

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending