Spojte se s námi

EU

Antisemitismus je testem evropské myšlenky

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

*Evropská unie má povinnost bránit a zdůrazňovat naše
základní hodnoty, včetně respektu k lidské důstojnosti, svobody, rovnosti,
a dodržování lidských práv, včetně práv osob, které k nim patří
menšiny. Z těchto důvodů Evropský hospodářský a sociální výbor
(EHSV) silně podpořila zřízení Evropské komise
Strategie boje proti antisemitismu a podpory židovského života na březnovém zasedání
plénum.*

Jakákoli forma antisemitismu je neslučitelná s evropskými hodnotami a normami a
představuje hrozbu pro budoucnost demokratické Evropy. „*EHSV pevně
je přesvědčen, že antisemitismus je testem evropské myšlenky, právního státu,
základní práva a demokracie*,“ vysvětluje zpravodaj *Ákos Topolánszky*.

Pro účinnější provádění strategie Výbor doporučuje, aby a
na úrovni Rady bude zřízena stálá jednotka pro sledování a boj
antisemitismus, posilující činnost Evropské komise a Evropské komise
Evropský parlament. Kromě toho EHSV podporuje pracovní definici
antisemitismu přijatého Mezinárodní aliancí pro připomenutí holocaustu
(IHRA) a důrazně vyzývá všechny členské státy, aby jej přijaly a používaly jako
základ pro jejich politickou činnost.

*Pěstování židovského života*

Výbor chválí strategii pro hledání nejen řešení
antisemitismus, ale také podporovat židovský život a působit na veřejnost
politiky a komunitní spolupráce podporující vzájemné přijetí.

EHSV považuje za nezbytné pochopit kořeny a příčiny všech forem
násilí proti židovským jednotlivcům a komunitám, aby bylo možné
podniknout účinná opatření, a to nejen prostřednictvím trestního soudnictví, ale také
prostřednictvím účinnějšího systému akcí na komunitní a společenské úrovni.
To zahrnuje podporu kampaní na zvyšování povědomí o
nediskriminace, podpora školení cílových skupin o rozpoznávání a
reakce na projevy nenávisti a zločiny z nenávisti a podpora a financování
monitorování, sběr dat a reporting.

Kromě toho musí být židovská kultura nedílnou součástí evropské identity
být více přístupné občanům a široké veřejnosti. Výbor
vyzývá orgány EU, členské státy, sociální partnery a sociální partnery
organizace občanské společnosti náležitě prezentovat a oslavovat židovské
role společenství v EU jako zásadní a nezcizitelné součásti společného
kultury.

Inzerát

*Sociální média*

Výbor se domnívá, že všechny ústavní a právní nástroje EU
by měly být důsledně používány k potírání antisemitského obsahu v médiích,
a zároveň více zlepšovat znalosti a chápání židovského života
vyvážené a citlivé zpravodajství.

Ve většině případů jde o zastoupení židovských obcí a jejich příslušníků
v tradičních a sociálních médiích je velmi omezená a zaměřuje se především na
dopad antisemitského násilí a terorismu, stejně jako kolektiv
vzpomínka na holocaust v Evropě. Je však potřeba také prezentovat
pozitivní obsah nad rámec toho jako uznání důležitosti sociální
soužití.
*Mezinárodní aspekty*

Na závěr EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby poskytla
boj proti antisemitismu a strategickou agendu na podporu
Židovský život silný vnější rozměr ve všech aspektech spolupráce
se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Výbor poukazuje
nástrojům naší politiky sousedství a rozvojové spolupráce,
stejně jako nástroje pro přiblížení kandidátských zemí EU
EU jako vhodné mechanismy pro boj s antisemitismem a jeho prosazování
židovský život.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending