Spojte se s námi

odbory

Odborové svazy tvrdí, že směrnice o minimálních mzdách již funguje

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Ačkoli termín, do kterého mají členské státy přijmout směrnici Evropské unie o přiměřené minimální mzdě, je až v listopadu, průzkum odborů ukazuje, že již nyní zvyšuje minimální mzdy stanovené v různých zemích. Analýzu provedl Evropský odborový institut (ETUI), nezávislé výzkumné a školicí centrum Evropské odborové konfederace, které sdružuje evropské odborové svazy do jediné evropské zastřešující organizace.

Nový ETUI Policy Brief ilustruje, že směrnice o adekvátní minimální mzdě – dokonce ještě před jejím formálním provedením do vnitrostátního práva, s konečným termínem 15. listopadu 2024 – již má dopad na stanovení minimální mzdy v řadě členských států EU, jako je Bulharsko. , Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Rumunsko, Španělsko a Nizozemsko.

Poslední údaje, které jsou k dispozici od začátku letošního roku, ukazují podstatné nominální zvýšení zákonných minimálních mezd v 15 z 22 zemí EU, ve kterých je minimální mzda stanovena legislativou (v Rakousku, Dánsku žádná zákonná minimální mzda neexistuje, Finsko, Itálie a Švédsko). V tom hrají roli dva faktory:

1. V celé EU nadále převládá vysoká míra inflace, a proto je ochrana kupní síly osob s minimální mzdou politickou prioritou.

2. Mnoho členských států již využívá „prah dvojí slušnosti“ (definovaný jako 60 % střední mzdy a 50 % průměrné mzdy) nedávno přijaté směrnice o přiměřené minimální mzdě.

Tuto hranici dvojí slušnosti v současnosti splňuje pouze Slovinsko, což dokazuje potřebu dalšího podstatného zvyšování minimální mzdy v celé EU. ETUI však ilustruje, jak tento práh již ovlivňuje vnitrostátní stanovování minimální mzdy a politické diskuse ještě předtím, než se stal vnitrostátním zákonem.

Dopad dvojího prahu slušnosti se projevuje různými způsoby, např. zavedením principu 50 % průměrné mzdy do bulharského práva, dvojitý práh se stal politickým vodítkem v Chorvatsku, na Kypru stanovením minimální mzdy na 60 % mediánu a Irsko se zavázalo učinit totéž.

Inzerát

V jiných zemích již směrnice vede národní debatu o přiměřenosti stávajících minimálních mezd a poskytuje základ pro kampaně odborů za jejich zvýšení.

Podle Torstena Müllera, autora briefu o politice ETUI Úsvit nové éry? Dopad evropské směrnice na adekvátní minimální mzdy v roce 2024„Směrnice není zaměřena na definování právně závazných norem, ale na poskytování politických a normativních referenčních rámců. To platí i pro hranici dvojí slušnosti.

„To však znamená, že skutečný význam směrnice závisí na jejím používání národními aktéry a její účinné transpozici do vnitrostátního práva. Zásadní poučení z dosavadních zkušeností proto je, že za implementaci směrnice je třeba bojovat na národní úrovni všemi těmi pokrokovými aktéry, kteří usilují o větší sociální konvergenci a menší mzdovou nerovnost a chudobu pracujících“.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending