Spojte se s námi

Zásady ochrany osobních údajů

V EU, zpravodaj jsme se zavázali k ochraně a zachování soukromí našich návštěvníků ..

Tyto zásady ochrany soukromí vysvětluje, co se stane, aby žádné osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo že jsme se od vás, zatímco vy navštívíte naše stránky.

My aktualizovat tyto zásady čas od času proto prosím pravidelně přezkoumávat tuto politiku.

Informace, které shromažďujeme

V běhu a udržování naše webové stránky můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje o vás:

  1. Informace o používání našich stránek, včetně podrobností o vašich návštěvách, jako jsou navštívené stránky a zdroje, které vám přístup. Tyto informace zahrnují údaje o provozu, lokalizační údaje a další komunikační data.
  2. Informace poskytnuté dobrovolně vás. Například, když se zaregistrujete informace nebo provést nákup.
  3. Informace, které jste zadali při komunikaci s námi jakýmkoliv způsobem.

Použití cookies
Cookies poskytují informace o počítači používaného návštěvníkem. Můžeme použít cookies, kde je to vhodné shromažďovat informace o vašem počítači, aby se nám pomohla zlepšit naše webové stránky.

Můžeme shromažďovat informace o vašem obecném používání internetu pomocí cookies. Pokud se používají, tyto soubory cookie se stáhnou do vašeho počítače a uloží se na pevný disk počítače. Tyto informace vás osobně neidentifikují. Jsou to statistické údaje. Tyto statistické údaje neidentifikují žádné osobní údaje

Pokud si přejete, můžete upravit nastavení svého počítače tak, aby odmítal jakékoli soubory cookie. To lze snadno provést aktivací nastavení odmítnutí cookies ve vašem počítači.

Naši inzerenti mohou také používat soubory cookie, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Takové soubory cookie (pokud jsou použity) by se stáhly, jakmile kliknete na reklamy na našem webu.

Použití vašich informací

Informace, které od vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytovali naše služby. Kromě toho můžeme tyto informace použít k jednomu nebo více z následujících účelů:

  1. Poskytnout informace se vám, že budete požadovat od nás, týkající se našich produktů či služeb.
  2. Poskytnout informace pro tebe týkající se jiných výrobků, které mohou být pro vás zajímavé. Takové další informace budou poskytnuty pouze tehdy, jestliže jste souhlasili dostávat takové informace.
  3. Abychom vás informovat o jakýchkoli změnách na našich webových stránkách, služeb nebo zboží a výrobků.

Pokud jste již dříve zakoupili zboží nebo služby od nás, můžeme poskytnout vám podrobnosti o podobné výrobky nebo služby, nebo jiné zboží a služby, které vás mohou zajímat.

Pokud byl váš souhlas poskytnut předem, můžeme vybraným třetím stranám povolit používat vaše údaje, abychom jim umožnili poskytovat vám informace týkající se nesouvisejícího zboží a služeb, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Pokud byl takový souhlas poskytnut, můžete jej kdykoli odvolat.

Ukládání vaše osobní údaje

Při provozování naše webové stránky se může stát třeba přenést data, která získáme od vás do míst mimo Evropskou unii pro zpracování a skladování. Poskytnutím svých osobních údajů pro nás, souhlasíte s tímto převodem, skladování nebo zpracování. Děláme naší maximální, aby zajistily, že veškerá přiměřená opatření byla přijata, aby se ujistil, že vaše data je považován bezpečně uloženy.

Bohužel zasílání informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný a příležitostně takové informace mohou být zachyceny. Nemůžeme zaručit bezpečnost dat, které se rozhodnete nám poslat elektronicky Zasílání takových informací je výhradně na vlastní riziko.

Zveřejnění Vaše informace

Nebudeme zveřejňovat vaše osobní údaje žádné jiné straně, než v souladu s touto politikou ochrany soukromí a za okolností podrobně popsány níže:

  1. V případě, že prodáváme některé nebo všechny z našeho podnikání na kupujícího.
  2. Kde nás mají ze zákona povinnost ze zákona zveřejňovat vaše osobní údaje.
  3. Pro další ochranu proti podvodům a snížit riziko podvodu.

Třetích stran Odkazy
Při příležitosti jsme obsahovat odkazy na třetí strany na tomto webu. Tam, kde poskytujeme odkaz neznamená to, že bychom nebo neschvaluje politiku, která stránek vůči návštěvníka soukromí. Před odesláním jim žádné osobní údaje, které by měly přezkoumat svou politiku ochrany soukromí.

Přístup k informacím

V souladu s Data Protection Act 1998 máte právo na přístup k jakékoliv informace, které držíme vztahující se k vám. Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo účtovat poplatek ve výši £ 10 na úhradu nákladů vynaložených námi při poskytování vám informace.

Kontaktujte nás

Prosím, neváhejte nás kontaktovat ohledně jakékoli záležitosti týkající se této ochrany soukromí na [chráněno e-mailem]