Spojte se s námi

Elektřina vzájemná propojenost

Poslanci podpořili plány na dostupnější a spotřebitelsky přívětivější trh s elektřinou

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Reforma trhu s elektřinou, aby byl stabilnější, dostupnější a udržitelnější, získala ve středu podporu energetického výboru.

  • Posílení ochrany spotřebitele před kolísavými cenami 
  • Speciální smlouvy, dlouhodobé kupní smlouvy, které pomohou podpořit investice do energie 
  • Větší ochrana, která zabrání ohroženým domácnostem před výpadky elektřiny  

Poslanci ve svých pozměňovacích návrzích k návrhu zákona navrhují dále posílit ochranu spotřebitele před kolísáním cen. Spotřebitelé by měli mít právo na smlouvy s pevnou cenou, smlouvy s dynamickými cenami a také na více klíčových informací o možnostech, které podepisují, a dodavatelům zakázat možnost jednostranně měnit podmínky smlouvy. Cílem je zajistit, aby všichni spotřebitelé i malé podniky měli prospěch z dlouhodobých, dostupných a stabilních cen, a zmírnit dopad náhlých cenových šoků.

Poslanci také prosazují, aby země EU zakázaly dodavatelům omezovat dodávky elektřiny zranitelným zákazníkům, a to i během sporů mezi dodavateli a zákazníky, a zabránily dodavatelům v tom, aby po těchto zákaznících vyžadovali používání platebních systémů předem.

Speciální smlouvy a flexibilita

Výbor pro energetiku podporuje širší využívání tzv. „smluv o rozdílu“ (CFD) k povzbuzení investic do energetiky a navrhuje, aby po schválení Komisí zůstaly otevřené dveře pro ekvivalentní schémata podpory. V CFD veřejný orgán kompenzuje výrobce energie, pokud tržní ceny klesnou příliš prudce, ale inkasuje od nich platby, pokud jsou ceny příliš vysoké.

Poslanci také zdůrazňují význam dohod o nákupu energie (PPA) při poskytování stabilních cen spotřebitelům a poskytovatelů obnovitelné energie spolehlivých příjmů. Evropská komise má za úkol zřídit do konce roku 2024 trh pro smlouvy o prodeji.

Poslanci upravili kritéria pro vyhlášení cenové krize elektřiny, aby zajistili konkrétní opatření na lepší ochranu občanů a společností.

Inzerát

Výbor také obhajuje „nefosilní flexibilitu“ (schopnost elektrické sítě přizpůsobit se změnám v nabídce a poptávce, aniž by se spoléhala na fosilní paliva) a flexibilitu na straně poptávky, například prostřednictvím používání domácích bateriových systémů. . To může pomoci vyvážit elektrickou síť, snížit kolísání cen a umožnit spotřebitelům přizpůsobit spotřebu energie cenám a svým potřebám.

„Touto dohodou staví Parlament občany do středu utváření trhu s elektřinou, zakazuje společnostem omezovat sílu zranitelných a ohrožených spotřebitelů, podporuje právo sdílet energii, snižuje cenové výkyvy a podporuje dostupné ceny pro občany a společnosti,“ řekl vedoucí poslanec Evropského parlamentu Nicolás González Casares (S&D, ES). „Udělali jsme z CfD referenční systém pro povzbuzení energetického sektoru k přechodu na systém s nulovými emisemi založený na obnovitelných zdrojích. Systém, který zlepší konkurenceschopnost společností prostřednictvím čisté elektřiny za konkurenceschopné a stabilní ceny,“ dodal.

Další kroky

Reformu trhu s elektřinou podpořilo 55 poslanců ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, 15 hlasovalo proti a 2 se zdrželi hlasování. Hlasovali také pro zahájení jednání s Radou poměrem 47 hlasů pro, 20 proti a 5 se zdrželo hlasování – rozhodnutí, které bude muset schválit celá sněmovna na nadcházejícím plenárním zasedání.

Pozadí

Ceny energií od poloviny roku 2021 rostou, zpočátku v souvislosti s ekonomickým oživením po COVID-19. Ceny energií však prudce vzrostly kvůli problémům s dodávkami plynu po zahájení války Ruska proti Ukrajině v únoru 2022, která rozpoutala energetickou krizi. Vysoké ceny plynu měly okamžitý vliv na ceny elektřiny, protože jsou propojeny pod záslužný řád systém, kde nejdražší (obvykle na bázi fosilních paliv) zdroj energie určuje celkovou cenu elektřiny.

Více informací 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending