Spojte se s námi

Klimatická změna

Zajímají vás statistiky o klimatických změnách?

SHARE:

Zveřejněno

on

Tematická sekce, představující širokou škálu statistik a údajů o změna klimatu, je k dispozici na webových stránkách Eurostatu.

Tato část poskytuje informace o souvisejících tématech změna klimatu, jako jsou lidské činnosti, které způsobují klimatickou nouzi, známé také jako řidiči, skleníkový plyn emise, různé dopady změny klimatu, jakož i zmírňující činnosti a adaptační opatření. 

Můžete snadno přistupovat:

Snímek obrazovky sekce změny klimatu Eurostatu


Změna klimatu se týká odchylek v klimatických vzorcích, které překračují normální proměnlivost klimatu způsobenou lidskou činností. Způsobují to skleníkové plyny vypouštěné do naší atmosféry.

Mezi hnací síly těchto emisí patří spalování fosilní paliva, průmyslové procesy, chov dobytka a zpracování odpadu. 

Rostoucí globální teploty, stoupající hladina moří a extrémnější povětrnostní podmínky jsou některé z dopadů změny klimatu, které mají následné rozsáhlé dopady na ekosystémy, ekonomiku, společnost a lidské zdraví. Statistiky související se změnou klimatu nám mohou pomoci lépe pochopit celý tento proces.

Navštivte tematickou sekci na změna klimatu dozvědět se více o tomto tématu. 

Inzerát

Více informací

Pokud máte nějaké dotazy, navštivte prosím Kontakt stránky.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending