Spojte se s námi

COP28

EU vyzývá k vyšším ambicím na COP28 s urychleným snižováním emisí a přechodem na čistou energii

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Dnes (1. prosince), předsedkyně von der Leyen (na snímku) se zúčastní World Climate Action Summit, který oficiálně zahájí konferenci OSN o změně klimatu COP28 v Dubaji. EU vyzve všechny strany, aby přijaly naléhavá opatření ke snížení emisí skleníkových plynů v tomto desetiletí a dodržovaly závazky, které přijaly v rámci Pařížské dohody o omezení globálního oteplování pod 2 °C, a usilovaly o dosažení 1.5 °C.

Dne 1. prosince v pavilonu EU předseda von der Leyen bude hostit akci na vysoké úrovni o propagaci trhů s uhlíkem sladěným s Paříží, stejně jako zahajovací akci pro průlomové energetické projekty EU-Catalyst a akci o partnerství Just Energy Transition Partnership s Vietnamem. Dne 2. prosince prezident vůle spustit globální závazek k obnovitelným zdrojům energie a energetické účinnosti, spolu s předsednictvím COP28 s cílem trojnásobná instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů a dvojnásobná energetická účinnost opatření do roku 2030. Vystoupí také na konferenci Summit o superpolutantech, zúčastnit se akce iniciativy Coal Transition Accelerator (CTA), zúčastnit se kulatého stolu Global Stocktake o způsobech implementace a poskytnout oficiální prohlášení EU na plenárním zasedání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

Od 6. prosince komisař pro opatření v oblasti klimatu Wopke Hoekstra povede vyjednávací tým EU ve formálním rozhodovacím procesu COP28, včetně první globální inventarizace v rámci Pařížské dohody. Nastane okamžik, kdy všechny smluvní strany prozkoumají dosažený pokrok a nezbytná opatření k nápravě našeho směřování k bezpečnějšímu klimatu a dodržení cílů Pařížské dohody. EU bude zejména vybízet všechny partnery, aby s tím souhlasili globální energetické cíle, které se snaží urychlit postupné vyřazování nesnížených fosilních paliv, jako součást rostoucích globálních ambicí v oblasti zmírňování změny klimatu.

Výkonný viceprezident Maroš Šefčovič (1.-6. prosince), místopředseda Dúbravka Šuica (8. prosince), komisaři Johannesi Kohout (3. prosince), komisař Janez Lenarčič (3. prosince), komisařka Kadri Simson (3.–5. prosince) a komisař Virginijus Sinkevičius (9. prosince) se také účastní COP28.

Kompletní tisková zpráva je k dispozici zde a další informace najdete online v Vyjednávací mandát EU pro COP28, kalendáře komisařů a Vedlejší akce EU programy.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending