Spojte se s námi

Přistoupení

# Albánie: Poslanci v oblasti zahraničních věcí hodnotí pokrok reformy v Albánii a Bosně a Hercegovině

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Tirana Albánie

„Klíčové politické a správní reformy potřebné v Albánii postupují, ale ještě musí dospět do fáze, kdy by mohla začít přístupová jednání k EU,“ uvedli v úterý 22. března poslanci Evropského parlamentu za zahraniční věci. Poslanci uvítali nedávnou žádost Bosny a Hercegoviny o členství v EU v samostatném usnesení, které také hlasovalo v úterý 22. března.

Albánie

Usnesení o Albánii, které vypracoval Knut Fleckenstein (S&D, Německo), říká, že pokud chce zahájit přístupová jednání k EU, musí nejprve zintenzivnit své reformní úsilí v klíčových prioritních oblastech, jako je právní stát, soudní reformy, boj proti korupci a organizovanému zločinu, reforma veřejné správy a základní práva.

Poslanci Výboru pro zahraniční věci jsou i nadále znepokojeni rozsáhlou korupcí ve školství, zdravotnictví, soudnictví a některých dalších oblastech. Znepokojuje je také „rozšířená autocenzura mezi novináři, kterým někdy fyzicky brání v pokrytí konkrétních událostí, jsou napadeni nebo ohroženi kvůli své práci“.

Usnesení vítá odhodlání Albánie v boji proti radikalizaci a terorismu. Oceňuje zemi za přijetí opatření k zabránění odlivu zahraničních bojovníků do ISIS v Iráku a Sýrii a doporučuje, aby Albánie v tomto ohledu sdílela více informací s členskými státy EU.

Bosna a Hercegovina

Inzerát

Poslanci Výboru pro zahraniční věci vítají žádost Bosny a Hercegoviny o členství v EU, která byla předložena dne 15. února 2016, a „vyzývají Radu, aby tuto žádost co nejdříve posoudila“. Rovněž vyzývají orgány, aby pokračovaly v ústavních, právních a politických reformách a dosáhly stálého pokroku směrem k EU.

Rezoluce, kterou vypracovala Cristian Dan Preda (EPP, Rumunsko) odsuzuje myšlenku uspořádat referendum v Republice srbské Bosny a Hercegoviny na státní úrovni soudnictví, protože se říká, to zpochybňuje soudržnost, svrchovanost a celistvost země.

Poslanci litují i ​​nadále rozsáhlou korupci v zemi a vyjadřuje znepokojení nad zvýšeným tlakem umístěné na soudnictví politických činitelů. Rezoluce rovněž vyzývá úřady, aby zvýšily své úsilí s cílem zajistit účinnější spolupráci celostátního mezi policie, zpravodajských a bezpečnostních agentur v boji proti terorismu.

Další kroky

Rezoluce o Albánii byl schválen 47 3 hlasy pro, s 4 členové se zdrželi hlasování. Rezoluce o Bosně a Hercegovině byl přijat 42 hlasy pro 7 5 se zdrželi hlasování. Plná sněmovna bude hlasovat o dvou usneseních ve Štrasburku v dubnu.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending