Spojte se s námi

Evropská komise

Komise oznamuje předsedu a členy pro nový mandát Platformy pro udržitelné finance

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Evropská komise zveřejnila 8. února seznam členů pro nový mandát Platforma pro udržitelné finance. Platforma bude Komisi radit v otázkách Taxonomie EU a rámec udržitelného financování EU v širším měřítku s posíleným zaměřením na použitelnost.

Bude také sledovat kapitálové toky do udržitelných investic. V reakci na výzvu k podávání žádostí zveřejněnou v říjnu 2022 vybrala Komise 28 členů a pět pozorovatelů ze soukromého sektoru na základě jejich odborných znalostí v oblasti životního prostředí a udržitelného financování. Sedm stálých členů z řad agentur a orgánů EU bylo znovu přímo jmenováno. Kromě toho bylo jako pozorovatelé pozváno devět institucí EU a mezinárodních organizací. Komise rovněž jmenovala Helenu Viñes Fiestas předsedkyní platformy. Viñes Fiestas je mimo jiné Komisař španělského úřadu pro finanční trhy a člen expertní skupiny OSN na vysoké úrovni pro čisté nulové závazky.

Komisařka pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Mairead McGuinnessová (obrázku), řekl: „S tímto novým mandátem se platforma zaměří na použitelnost pro zlepšení implementace naší ambiciózní agendy udržitelného financování. Platforma bude rovněž pokračovat ve vývoji a aktualizaci kritérií taxonomie v souladu s nejnovějším technologickým vývojem. Cílem je zajistit, aby taxonomie a celý udržitelný finanční rámec fungovaly efektivně, aby pomohly reálné ekonomice v přechodu. Blahopřeji Heleně Viñes Fiestas k jejímu jmenování předsedkyní a přeji jí i Platformě úspěch v příštích dvou letech.“ 

Platforma osloví širokou škálu zúčastněných stran, např. o tom, které nové činnosti by mohly být zahrnuty do taxonomie EU, nebo o případných změnách technických kritérií screeningu stávajících činností. V této souvislosti Komise zřídí mechanismus žádostí zúčastněných stran, který bude zveřejněn na webu vyhrazené webové stránkyspolu s výstupy a postupem práce platformy. Úplný seznam členů a další informace naleznete na Webová stránka platformy.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending