Spojte se s námi

Evropského parlamentu

REPowerEU: Energetická opatření, která mají být přidána do národních plánů obnovy  

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Poslanci schválili zahrnutí opatření REPowerEU do národních plánů, aby byli více nezávislí na ruských fosilních palivech, urychlili zelenou transformaci a řešili energetickou chudobu, Plenární zasedání, BUDG, ECON.

Plénum potvrdilo 535 hlasy pro, 63 a 53 se zdrželo hlasování dohoda dosaženo s Radou v prosinci 2022. Podle dohody členské státy žádají o získání dodatečných finančních prostředků prostřednictvím pozměněného znění plán obnovy a odolnosti bude vyžadováno, aby zahrnovala opatření na úsporu energie, výrobu čisté energie a diverzifikaci dodávek energie, jak se předpokládá v EU REPowerEU plan.

Posílit nezávislost a bojovat s energetickou chudobou

Nová pravidla se budou vztahovat na opatření zpětně od 1. února 2022, s některými omezenými výjimkami. Poslanci se ujistili, že tato opatření jsou navržena tak, aby podporovala investice do řešení energetické chudoby pro zranitelné domácnosti, malé a střední podniky a mikropodniky.

Přeshraniční opatření, transparentnost a klima

Poslanci přesvědčili země EU, aby vyčlenily alespoň 30 % svých výdajů v rámci REPowerEU na opatření pro více zemí, která by řešila stávající úzká místa v přenosu, distribuci a skladování energie a také na rostoucí přeshraniční toky, i když je provádí jedna země EU.

Poslanci také dosáhli zavedení nových pravidel transparentnosti týkajících se 100 konečných příjemců, kteří obdrží nejvyšší částku finančních prostředků. Tato pravidla se budou vztahovat na všechny plány obnovy a odolnosti.

Inzerát

Projekt "zásadně neubližovat“. by se měly vztahovat na kapitoly REPowerEU s dočasnými výjimkami udělenými na opatření, která chrání bezprostřední obavy EU o energetickou bezpečnost, minimalizují potenciální škody na životním prostředí a neohrožují cíle EU v oblasti klimatu.

Financování

Parlamentní vyjednavači zajistili, že z dodatečných 20 miliard EUR v grantech navržených Komisí bude 8 miliard EUR pocházet z dřívější dražby národních emisních povolenek v rámci Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS), zatímco 12 miliard EUR bude odebráno z Inovační fond. Navíc žádné příjmy získané prostřednictvím ETS nelze použít na investice do fosilních paliv.

Více informací naleznete zde.

Siegfried MUREŞAN (EPP, RO), spoluzpravodaj: „Plán REPowerEU nám pomůže zajistit dostupné ceny energie pro naše lidi a naše společnosti. Umožní nám to zajistit naše dodávky energie a zbavit se závislosti na ruských fosilních palivech. Aby REPowerEU generovala skutečnou přidanou hodnotu EU, měly by členské státy vyčlenit alespoň 30 % zdrojů REPowerEU na přeshraniční projekty.“

Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES), spoluzpravodaj: „Sestavili jsme plán, jak snížit ekonomický dopad války a zároveň pokročit v zeleném přechodu. K dispozici bude dalších 20 miliard eur na boj proti energetické chudobě, na podporu zelené energie a na zlepšení našich schopností ukládat energii. Vyjednali jsme omezenou výjimku ze zásady „nezpůsobit významné škody“, protože jsme odhodláni bojovat proti změně klimatu a neohrozit cíle EU v oblasti klimatu. Zavedli jsme také změny, jako je větší transparentnost a priorita přeshraničních projektů“.

Dragoș PÎSLARU (Renew, RO), spoluzpravodaj: Bojujeme proti strachu s ambicemi, občané měli těžký rok a my pro ně potřebujeme udržitelná řešení hned, ne později. Zeptejte se svých vlád, jaká opatření plánují zahrnout do svých národních plánů, dovolte nám izolovat domy pro naše občany, rekvalifikovat naši pracovní sílu pro nová zelená pracovní místa a pomáhat našim společnostem. V RePowerEU jsme nyní stanovili jasné požadavky na identifikaci hlavních příjemců a čekáme, jak vlády využijí peníze.“

Další kroky

Nástroj na obnovu a odolnost je mimořádným a jednorázovým opatřením platným do 31. srpna 2026. Nová pravidla týkající se opatření REPowerEU v národních plánech obnovy vstupují v platnost dnem po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Více informací 

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending